Processutbildning om särskilt begåvade elever  skolans utmaning och möjlighet

Särskilt begåvade elever, eller särbegåvade elever, har en exceptionellt hög inlärningsförmåga och borde stormtrivas med undervisningen i skolan. Men i praktiken blir många elever en utmaning för verksamheten, i synnerhet särskilt begåvade elever med diagnos. För att ge elever med särskild begåvning förutsättningar att utvecklas och ta vara på sin kapacitet behövs rätt stöd. 

Under den här processutbildningen får du kunskap och förståelse för hur du upptäcker och arbetar med särskilt begåvade elever i undervisningen. Du får lära dig mer om vilket stöd dessa elever behöver och vilka pedagogiska strategier som kan få dem att trivas och utvecklas som individer. 

Processutbildningens syfte

Procesutbildningen ökar förståelsen och kunskapen om särskild begåvning. Utbildningen ger er verktyg att bättre kunna upptäcka och därmed erbjuda särskilt begåvade elever den utbildning de har rätt till. Utbildningen ger både teoretisk och praktisk kunskap om särskilt begåvade elever.

Processutbildningen Särskilt begåvade elever ger kunskap om 

  • strategier för hur ni kan uppmärksamma och identifiera särskild begåvning hos elever i grund- och gymnasieskola.
  • praktiska och konkreta verktyg för hur ni kan jobba med elever som har särskild begåvning.
  • hur ni kan motivera och möjliggöra en utvecklande skoltid som lägger en god grund för fortsatt vilja att lära och utvecklas. Pedagogiskt ABC.
  • särskild begåvning tillsammans med diagnos eller specifika svårigheter, det som kallas Twice Exceptional.

Om processutbildningen Särskilt begåvade elever

  • Utbildningen sträcker sig över minst en termin, med två förinspelade föreläsningar och en inledande digital föreläsning.
  • Utbildning innehåller flera tillfällen för kollegialt arbete samt flera individuella uppgifter som deltagarna genomför.
  • Utvalda processledare i skolan får inledningsvis en introduktion till utbildningen och rollen som processledare.
  • Processledarna träffar ämnesexperten Mona Liljedahl vid två tillfällen under utbildningen för handledning.
  • Vid avslutad utbildning utvärderas utbildningen för att synliggöra den kunskapsutveckling som sker.

Jag skulle ha vetat detta tidigare.


Fler röster från tidigare deltagare

»Många lärare fick upp ögonen.« 

»Vi har fått nya glasögon.«

»Vi har upptäckt många nu, även stökiga elever.«

»Utbildningen har gett bra diskussioner.«

»Vilja finns nu!«

Processutbildningens ämnesexpert

Mona Liljedahl - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar som specialpedagog. Hon föreläser på temat särskilt begåvade elever och är en av författarna till Skolverkets handledningsmaterial Särskilt begåvade elever. Mona har gett ut boken Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet.

Fler produkter med Mona Liljedahl hittar du här.

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens

Om Gothia Kompetens
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar.