Bok/Broschyr
Nyhet

Undervisning ute

Utveckla förskolans lärmiljö

Undervisning ute
Provläs

Sagt om

Boken tar upp hur utemiljön kan betraktas och delas in i olika zoner, och här återfinns även bärande begrepp som delaktighet och inflytande, projekterande arbetssätt och de globala målen. Men även tankar kring material, miljöer och återbruk. I allt detta måste det även göras pedagogiska ställningstaganden framhåller författarna. På så sätt vävs de olika kapitlen samman till en berättelse om hur en tidigare underskattad resurs för undervisningen förvandlas till en rik lärmiljö. Helhetsbetyg: 4.

Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 11 2024

Författare

Vi rekommenderar även

Prenumerera på vårt nyhetsbrev