Lena Edlund
Lena Edlund är legitimerad lärare i fritidshem men har huvudsakligen arbetat som förskollärare i förskolan, oftast med de yngsta barnen. Hon har även varit rektor i förskolan och arbetar nu som fortbildare och författare.

Lena har stor erfarenhet av att stötta förskollärare i deras ledaruppdrag. Många förskollärare känner sig osäkra och behöver stöd och råd för att kunna leda sitt arbetslag i riktning mot läroplanens mål.

Malin Ring
Malin Ring är områdeschef för förskola och chefredaktör för Förskoletidningen. Hon är utbildad leg. förskollärare och har tidigare arbetat som rektor.

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens

Om Gothia Kompetens
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Håll dig uppdaterad!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss i sociala medier:
Facebook • Instagram • LinkedIn

Prenumera på Gothia Kompetens nyhetsbrev