Leda förskolans arbetslag - Kurs

Processutbildning i kursformat med Lena Edlund

Har du i uppdrag att leda förskolans arbetslag?

Och vill du utveckla ett aktivt ledarskap som hjälper dig att driva gruppens arbete framåt? Då har du hittat rätt! 

Denna utbildning riktar sig till dig som är förskollärare/arbetslagsledare och ger dig teoretisk och praktisk kunskap samt verktyg för att stötta dig i din roll som ledare. Utbildningen behandlar pedagogiskt ledarskap och vad som krävs för att skapa god kommunikation. Den ger kunskap om konflikthantering och verktyg för hur du kan hantera oenighet och motstånd. Och kanske viktigast av allt – självledarskap. För att hållbart kunna leda andra behöver man leda sig själv och hitta balans i uppdraget så det känns meningsfullt.

Varför en utbildning om att leda sina kollegor?

 • Utbildningen bidrar med teori och konkreta exempel för dig som är satt att leda förskolans arbetslag utan att vara chef.
 • Du får verksamma strategier för hur du bygger upp samsyn om uppdraget inom arbetslaget.
 • Du får praktiska och konkreta verktyg för god kommunikation med till exempel barn, kollegor och vårdnadshavare.
 • Du får tips för hur du kan motivera dina kollegor och också hantera eventuella konflikter som kan uppstå. 
 • Du får ökade kunskaper om vad självledarskap är och hur du kan använda det för att skapa en arbetssituation som bygger på meningsfullhet och balans.
 • Du får möjlighet att diskutera erfarenheter med kollegor med liknande uppdrag och ni kan lära av varandra.

Hur går processutbildningen till?

Utbildningen består av tre kursdagar. Utbildningens första två dagar hålls i Stockholm, då ingår lunch och fika. Dag tre genomförs digitalt via zoom. Mer information om kursdagarna hittar du längre ner på sidan.

Utbildingsledare är Lena Edlund, fortbildare och författare med lång erfarenhet som både förskollärare och rektor i förskolan.

Under kursdagarna varvas föreläsningar med reflektion och praktiskt arbete individuellt och i grupp. Deltagarna uppmuntras att nätverka genom digitala träffar med sina kurskamrater för kollegialt lärande mellan dag två och tre. I utbildningen innefattas att genomföra uppgifter/övningar kopplade till ledarskap självständigt på den egna arbetsplatsen. Deltagarna ska även göra ett kortare skriftligt individuellt arbete baserat på egna erfarenheter av uppgifter i relation till kursens innehåll.

En enkät om förväntningar går ut till samtliga deltagare inledningsvis och mot slutet utvärderas utbildningen.

Antalet deltagare är begränsat till 30 personer.

Material till utbildningen

Allt material som behövs för att genomföra processutbildningen finns samlat på en digital plattform.

Boken Leda förskolans barngrupp och arbetslag är utgångspunkt och ingår i utbildningen.

Vi är med hela vägen

Processutbildningen sker i Stockholm samt digitalt. Gothia Kompetens finns med som stöd under hela utbildningen. Efter godkänt genomförande får deltagaren ett diplom. 

FAKTA

Datum: i Stockholm 25–26 januari samt digitalt onsdag 10 april 2024.

Plats: Citykonferensen/Ingenjörshuset, Stockholm samt digitalt.

Pris: 9500 kr per person exkl. moms. 

OBS! Begränsat antal platser.


Processutbildningens ämnesexpert

Lena Edlund - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Lena Edlund är legitimerad lärare i fritidshem men har huvudsakligen arbetat som förskollärare i förskolan, oftast med de yngsta barnen. Hon har även varit rektor i förskolan och arbetar nu som fortbildare och författare. Lena har stor erfarenhet av att stötta förskollärare i deras ledaruppdrag. Hon har skrivit boken Leda förskolans barngrupp och arbetslag som ligger till grund för processutbildningen.

 • Dag 1, Stockholm 25 januari 2024: Ansvara för undervisning och leda arbetslaget i att utveckla samsyn

  Förskolans undervisning ska utgå från läroplanens mål och samtidigt från barns intressen. Förskolläraren/arbetslagsledaren leder arbetet genom att både stötta och utmana sitt arbetslag i dessa processer. En viktig del i ledarskapet är att skapa förutsättningar för arbetslaget att utveckla en samsyn.

  Målet med denna dag är att med olika ledarskapsmetoder och genom praktiska övningar få ta del av verktyg som fungerar för att genomföra det pedagogiska ledarskapet.

  Datum: 25 januari 2024

  Plats: Citykonferensen/Ingenjörshuset, Stockholm

 • Dag 2, Stockholm 26 januari 2024: Kommunikation och konflikthantering när du leder utan att vara chef

  God kommunikation är en förutsättning för ett bra samarbete i arbetslaget och för att ledarskapet ska fungera. Dagen behandlar vad som krävs för att skapa god kommunikation och vad en ledare som inte är chef behöver tänka på. Det är också viktigt att ha kunskap om konflikthantering eftersom det kan uppstå oenighet och motstånd i ett arbetslag. Teori varvas med grupparbeten och övningar där deltagarna får fördjupa sig i metoder och förhållningssätt som främjar god kommunikation.

  Målet är att öka deltagarnas kommunikativa färdigheter och kunskap om konflikthantering genom teori och praktik.

  Datum: 26 januari 2024

  Plats: Citykonferensen/Ingenjörshuset, Stockholm

 • Dag 3, digitalt 10 april 2024: Självledarskap

  Rollen som förskollärare kan ibland upplevas krävande och stress uppstår. För att behålla känslan av meningsfullhet och hitta balans som hjälper dig att hitta ett hållbart ledarskap över tid behövs kunskap och metoder. Deltagarna får under förmiddagen ta del av en föreläsning om självledarskap i förskolan. Resterande förmiddag används till att planera för ett gott självledarskap i sin egen praktik. 

  Eftermiddagen anpassas utifrån deltagarnas individuella uppgifter och frågor under hela kursen.

  Datum: 10 april 2024

  Plats: digitalt via Zoom. Delta via din dator, mobil eller läsplatta.

Kontaktuppgifter

Har du frågar om den här utbildningen? Välkommen att kontakta Binjamin eller Kalle:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Binjamin och Kalle - kundansvariga på Gothia Kompetens

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Leda förskolans arbetslag med Lena Edlund är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Processutbildning - Förskola.

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig. Välkommen!

Boka tryggt
Detta är en processutbildning i kursformat. Därför gäller samma bokningsregler som för kurser:

Betalning sker mot faktura och faktureras vid kursstart. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan deltagarplatsen överlåtas till en kollega. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar samt vid kursledares sjukdom.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev