Det råder i dag inga tveksamheter om hygienens betydelse för att förebygga infektioner och för att förhindra fortsatt smittspridning vid infektionsutbrott. Infektioner är vanligt hos barn i förskoleåldern och det är inte ovanligt med 8–10 infektioner per år, vilket är normalt. Men hur kan vi skapa goda förutsättningar för en bra hygien i förskolan?

Syftet med hygienåtgärder i förskolan är inte att barnen ska bli helt smittfria. Det är dock en stor vinst för både familjer och samhälle om man kan minska infektioner som sprids i onödan, vilket samtidigt innebär att man minskar på sjukperioder för barnen.

Ett annat skäl att förebygga smittspridning är att minska användning av antibiotika. På flera håll i världen är situationen med resistensutveckling av antibiotika så allvarlig att barn dör av vanliga infektioner. I Sverige är läget mycket bättre men man måste vara mycket rädd om de antibiotika vi har och som fortfarande fungerar. Man kan se det som att det är en vinst att slippa antibiotika. Nätverket Strama arbetar hårt med att man ska använda antibiotika på ett rationellt sätt och bara när det behövs så att vi fortfarande kan använda smala antibiotika till enklare infektioner.

 

God miljö och handhygien viktigast

Det enda som behövs för att förebygga smitta är enkla hygienregler som inte är svåra att få in som dagliga rutiner. Viktigt i sammanhanget är att känna till de vanligaste smittvägarna:

 • Kontaktsmitta via händer och föremål
 • Droppsmitta när man nyser och hostar
 • Tarmsmitta som ofta beror på dålig handhygien vid livsmedelshantering.

Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning är god handhygien. Det är en av få verkligt evidensbaserade åtgärder som finns i vård och omsorg som faktiskt förhindrar smittspridning. Personalen bör använda handsprit vid blöjbyte, vid mathantering och när man torkar näsor. Barnen ska lära sig att tvätta händerna och sedan är det en sak för föräldrar att bestämma om barnen också ska använda handsprit som komplement vid utbrottssammanhang.

Att sjunga Blinka lilla stjärna under tiden och tvåla in noga i 20-30 sekunder är en bra lära.

Utöver det bör alla barn och vuxna lära sig att hosta och nysa i armvecket.

En vanlig fråga som kan leda till konflikt är när barnen ska vara hemma på grund av infektion. Det finns inga bestämda regler som gäller för alla, men några bra tumregler finns:

 • Allmäntillståndet hos barnet måste vara så bra att hen orkar delta i förskolans aktiviteter.
 • Barnet ska inte vara i förskolan med feber eller med febernedsättande medel.
 • Barnet ska absolut vara hemma vid magsjuka och minst i ytterligare 48 timmar utan symptom för att förhindra att fler blir smittade.

I handboken Smitta i förskolan - en kunskapsöversikt (pdf på folkhalsomyndigheten.se) finns råd om att stanna hemma vid olika sjukdomar eller tillstånd.

Förskolepersonalen på plats kan bäst bedöma om smittspridning förekommer i förskolan. Det är lika viktigt att stanna hemma för personalen som för barnen om det finns risk för smittspridning.

 

Så hur kan vi skapa goda förutsättningar för en bra hygien i förskolan?

Vi kan göra en så kallad hygienrond där vi systematiskt går igenom hela systemet från storleken på förskolan till förutsättningar för hur man sköter handhygienen, hur köket ser ut och om man är utomhus tillräckligt mycket och så vidare.

Det råder i dag inga tveksamheter om hygienens betydelse för att förebygga infektioner i förskolan och för att förhindra fortsatt smittspridning vid infektionsutbrott. Känt är också att det finns flera faktorer som påverkar vårt val att följa hygienråden.

 • Personalens kännedom och kunskap om infektioner och hur de kan förebyggas har betydelse för hur hygienråden efterlevs.
 • Hur hygienutrymmena är utformade för både barn och vuxna har också en stor betydelse. Det ska med andra ord vara lätt att göra rätt.
 • Goda förebilder i vardagen och acceptans av alla inblandade att det förebyggande arbetet får ta tid är också en nödvändighet för hållbara rutiner.
 • Regelbundna hygienronder, förslagsvis en gång om året, är att föredra. Återkommande hygiengenomgångar på arbetsplatsträffar håller hygienpolicyn levande.
 • Nyanställda bör även rutinmässigt få information om förskolans hygienrutiner.

Syftet med hygienronden är att inventera förskolans nuvarande hygienrutiner och att med hjälp av den kunskap som finns inom området ta fram förbättringsförslag och åtgärder.

Hygienrutinerna syftar till att förebygga att infektioner uppkommer, men också att vara till hjälp för att snabbt kunna vidta de rätta åtgärderna när smittan väl bryter ut och bromsa den i tid.

Med hjälp av protokollet för hygienrond i förskolan (nedladdningsbar pdf) kan ni enkelt se över förskolans hygienrutiner och förbättra rutinerna där det behövs.


Tips om hygien i förskolan

Hyfs – hygiensjuksköterska i förskolan delar med sig av tips:


Handtvättsången

Melodi: Blinka lilla stjärna

Tvätta, tvätta liten hand
Bort med smuts och bort med sand
Mellan, i och ovanpå
Gnugga tummen, båda två
Tvätta, tvätta liten hand
Bort med smuts och bort med sand!


Skribenter

Marianne Bengtsson - skribent i Förskoletidningen | © Marianne Bengtsson

Marianne Bengtsson
Hygiensjuksköterska på Smittskydd Västra Götaland. En av grundarna till Hyfs.

Malin Malmström - chefredaktör för Förskoletidningen | © Gothia Kompetens

Malin Ring
Chefredaktör Förskoletidningen och affärsområdeschef.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Foto på handtvätt: Lars Rindeskog, Berling Media

Ansvaret för smittfrågor i förskolan ligger ytterst hos rektor eller motsvarande. I miljöbalken finns stöd för hygienåtgärder under kommunens ansvar. Som stöd i arbetet finns Folkhälsomyndighetens vägledning om hur man hanterar smittskyddsfrågor i en förskoleverksamhet - Handboken Smitta i förskolan - en kunskapsöversikt.

Smitta i förskolan - Utbildningsmaterial handlar om hur smittsamma sjukdomar kan sprida sig och olika sätt att bryta smittvägar. Det finns också förslag på ett antal goda rutiner för att minska smittorisken.

I handboken Hygien, smittskydd och miljöbalken - objektburen smitta förklaras hur miljöbalken och smittskyddslagen används och hänger ihop, och inom vilka områden respektive lag gäller. Folkhälsomyndigheten har även en affisch som påminnelse om vikten av god handhygien som kan sättas upp på lämpliga ställen, för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. Även Hyfs har illustrationen Så här tvättar du händerna som med fördel kan sättas upp i anslutning till handtvätt.


Tips! 

Förskoletidningen och Praktisk pedagogik - verksamhetsnära kompetensutveckling! Varje nummer belyser ett aktuellt tema som knyter an till arbetet i förskolan och till pedagogernas uppdrag.