Att låta läsning av skönlitteratur ta ett stort utrymme i svenskundervisningen bidrar till elevernas språkutveckling och analysförmåga. Carl Johan Markstedt, gymnasielärare och läromedelsförförfattare, menar att novellens korta och koncentrerade format öppnar för många möjligheter i svenskundervisningen och kan fungera som ett komplement till romanen.

Den korta novellen rymmer ofta ett djup med överraskande vändningar och är därför en tacksam genre att arbeta med i skolan. Med boken Novelläsning i praktiken – samtala och skriva om noveller i skolan visar Carl-Johan Markstedt hur novellen kan användas i undervisningen och utveckla elevernas språk.

Med en novell hinner du läsa ett helt verk på en lektion.

– Med en novell hinner du läsa ett helt verk på en lektion. Det ger helt andra möjlighet till närläsning och omläsning än en roman. På så vis kan du som lärare också välja mer avancerade texter och upptäcka utmanande författarskap att arbeta med, säger Carl-Johan Markstedt.

Trestegsmodell
I boken Novelläsning i praktiken – samtala och skriva om noveller i skolan ger han konkreta råd kring hur du kan lägga upp undervisningen enligt en trestegsmodell. Modellen består av faserna innan, under och efter läsning och bygger på grundtanken att det går att koppla många aktiviteter till läsningen och väva in flera andra moment i svenskundervisningen i läsprojekten. 

I den första fasen planerar du för en introduktion av novellen för att väcka elevernas intresse och ge dem förförståelse. I den andra fasen behöver du tänka över hur novellen ska läsas. Enskilt eller högläsning? Behövs korta pauser under läsningen för att reda ut svåra ord eller begrepp i texten? Inför den sista fasen planerar du för hur novellen ska följas upp och bearbetas. 

Jag vill visa på hur man kan jobba med noveller på ett sätt som utvecklar elevernas analytiska förmåga.

– Jag vill visa på hur man kan jobba med noveller på ett sätt som utvecklar elevernas analytiska förmåga, språkutveckling och förmåga att uttrycka sig, samtidigt som de får rika läsupplevelser, säger Carl-Johan Markstedt och pekar på vilka möjligheter som finns genom att arbeta med noveller:

  • utforska nya, spännande författarskap
  • arbeta med ett tematiskt angreppssätt
  • jämföra en novell med en roman 
  • arbeta språkutvecklande med novellen genom att läsa om, läsa högt och gräva ner sig i språket.

Upplägg för två noveller
För att exemplifiera hur trestegsmodellen kan användas som en ram för planeringen av olika aktiviteter kopplade till läsning innehåller Novelläsning i praktiken förslag på upplägg till två noveller: Ray Bradburys Ett dån av åska och Selma Lagerlöfs Spökhanden. I upplägget till Ett dån av åska får eleverna diskutera olika aspekter av novellen. I det andra upplägget får eleverna läsa Spökhanden med utgångspunkt i den gotiska litteraturens kännetecken. Uppläggen visar också hur aktiviteterna kan varieras och anpassas efter syftet med läsningen.

Carl-Johan Markstedt hoppas att boken ska ge inspiration att vilja läsa mer noveller med eleverna, ge ett underlag för spännande samtal, varierade skrivuppgifter och inspiration att introducera intressanta författarskap. 

Att arbeta med skönlitteratur på det här sättet bidrar till ett rikt och varierat språk.

– Att arbeta med skönlitteratur på det här sättet bidrar till ett rikt och varierat språk. Vi ger ungdomarna möjlighet att upptäcka litteratur och världar de annars inte skulle ha mött. Det gynnar deras utveckling och språkliga förmåga, säger Carl-Johan Markstedt.


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto: Marcus Gustafsson

Om författaren

Carl-Johan Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Carl-Johan Markstedt är gymnasielärare i svenska och historia, journalist och museipedagog. Han är också författare till ett stort antal populära läroböcker i svenska, bland annat Svenska impulser och Känn på litteraturen. Han har även skrivit boken Romanläsning i praktiken – samtala och skriva om litteratur i skolan tillsammans med Martin Sandberg. Carl-Johan driver också Svenskpodden.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Malin Larsson - författare på Gothia Kompetens

Förhållningssätt till läraren

Svenskläraren Malin Larsson på Alviksskolan i Stockholm har ägnat mycket tid åt att reflektera över hur hon som lärare kan påverka elevernas förhållningssätt till sitt lärande. Men varför började hon intressera sig för mindset?

Läs intervjun med Malin Larsson

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Kompetens

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin