Hjärnkunskap i praktiken: ”Mina elever har ett jävlar anamma”

Svenskläraren Malin Larsson på Alviksskolan i Stockholm har ägnat mycket tid åt att reflektera över hur hon som lärare kan påverka elevernas förhållningssätt till sitt lärande. Hon har bland annat influerats av Carol Dwecks forskning om ”mindset”. Dwecks forskning bygger på insikten att mänskliga egenskaper inte enbart är medfödda, utan något som även kan påverkas av nya kunskaper och erfarenheter. Att utmana sig själv ofta, gärna prova nytt och se misslyckanden som ett sätt att lära, är avgörande för både personligt och professionellt lärande. På mikrobloggen Twitter reflekterar Malin Larsson ofta under sitt alias #visesiskolan.

Varför började du intressera dig för mindset?
– Jag tycker egentligen inte om det ordet. Många tror att mindset är en metod, men för mig handlar det framför allt om ett förhållningssätt hos läraren. Mitt förhållningssätt är att alla elever kan utvecklas och att mitt jobb är att stödja dem i det.

– Det här påverkar hur jag agerar i klassrummet, men också hur jag språkar.

Kan du ge några exempel på hur du agerar och språkar?
– Det handlar om att lära eleverna att ta sig an motgångar, bland annat genom att ge dem strategier. Då behöver jag först och främst göra undervisningen transparent ’Vad innebär det att misslyckas? Vad tänker ni?’ Eleverna får själva reflektera över det här och höra varandras tankar. Och då ser de att alla är rädda för att misslyckas och att det kanske inte är så farligt.

– Det handlar också om att skapa ett speciellt klimat i klassrummet. Du kan aldrig få elever att vara modiga eller att våga misslyckas och pröva och ompröva utan att ha skapat ett gott klassrumsklimat.

– Sedan har vi också många andra strategier som vi övar på i mitt klassrum: Att vi inte jämför oss med varandra. Att vi inte skyller ifrån oss. Att vi inte måste vara perfekta. Och sedan är mina frågor väldigt viktiga också.

På vilket sätt är dina frågor viktiga?
– Jag tänker mycket på hur jag konstruerar frågor så att eleverna får gräva djupt i sig själva. Kopplat till mindset handlar det mycket om metakognition och att få eleverna att reflektera över sitt eget lärande. Hur kan de till exempel få syn på sina egna framsteg? Vad har de för strategier för att komma vidare när de kört fast? Jag kan ställa frågor som: ’Hur kändes det för dig när det var svårt? Vad gjorde du då för att komma vidare?’

Vilka resultat ser du av ditt förhållningssätt?
– Mina elever påverkas jättejättemycket. De har ett jävlar anamma. Och har de inte det när de kommer så kommer de att få det. Det lägger jag inte i knäna på eleverna, utan det är mitt uppdrag att få dem att våga och ha tålamod med sig själva.

Finns det utmaningar eller fallgropar i det här?
– Det finns fallgropar om du misstolkar forskningen. Det handlar inte om att sätta upp peppiga posters i klassrummet och säga ’Kämpa mer!’ Det är inte det som utvecklar ett mindset.

– Många säger också att mindset är en trend. Men har man till exempel läst Vygotskij hittar man jättemycket mindset där. Det är ett nytt ord, men i grunden handlar det om pedagogik.

Vilka råd har du till den som vill börja reflektera över mindset?
– Läs boken Mindset - du blir vad du tänker av Carol Dweck och lyssna till hennes Ted Talk. Och googla upp artiklar där hon själv kommenterar olika möjliga fallgropar och läs dem. De ger perspektiv på boken.


Artikel av Anna Knöfel Magnusson, tidigare publicerad i Grundskoletidningen.

Foton av Mikael M Johansson, Berling Media.

Malin Larsson - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning

Malin Larsson är lärare i svenska i årskurs 7–9 och förstelärare. Hon föreläser om kreativ läsning och ”flipped classroom” och hon flippar klassrummet med och för eleverna. 2014 tilldelades hon Svensklärarpriset. Malin Larsson är också en av lärarna bakom podden Malin och Cissi – svensklärare emellan.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Fortbildning

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin

Johan Alm - författare på Gothia Fortbildning

Sätt fokus på lärandet och undervisningen

Elever lyckas inte bättre för att vi bedömer dem mer, istället behövs lärare som begripligt förklarar vad eleverna ska lära sig, säger Johan Alm, lärare, författare och efterfrågad föreläsare.

Läs intervjun med Johan Alm