En intervju om jämställdhet i klassrummet

– Jämställdhetsperspektivet behöver genomsyra både förhållningssätt och undervisning. Det kräver medvetenhet och reflektion av lärare, säger Sandra Brömster, lärare och föreläsare.

För att förändra normer kring kön och sexualitet och främja jämställdhet krävs ett normkritiskt jämställdshetsperspektiv på all undervisning. Sandra Brömster menar att det handlar om att utveckla ett nytt sätt att tänka och se på sin undervisning.

När vi förstår hur normerna påverkar och begränsar eleverna och deras val i livet förstår vi också vikten av att förändra.

– När vi förstår hur normerna påverkar och begränsar eleverna och deras val i livet förstår vi också vikten av att förändra, säger Sandra Brömster som menar att den insikten kan göra att vi reflekterar och gör normmedvetna val i undervisningen.

Sandra Brömster är lärare och har en magister i utbildningsvetenskap med genusvetenskaplig inriktning. Hon har länge arbetat med jämställdhet och normkritik, drivit utvecklingsprojekt i skolor, skrivit böcker och föreläst för lärare och skolledare. Nu har hon skrivit boken Att jämställa klassrum som hon hoppas ska kunna ge lärare kunskap och ett konkret stöd. Den visar hur en normkritisk undervisning kan gå till i praktiken.

Normkritisk pedagogik året om
Normkritisk pedagogik innebär att medvetet synliggöra de normer som leder till att vissa elever marginaliseras i skolan, för att sedan kunna kritiskt granska, ifrågasatta och förändra normerna. Elever behöver ges möjlighet att utveckla en normkritisk blick för att förstå hur normer skapas och kan förändras. De behöver erbjudas flera sätt att vara och leva än det som förväntas utifrån normer om exempelvis kön, sexuell läggning, funktionalitet och etnicitet.

Trots att jämställdhetsuppdraget är en del av skolans övergripande demokratiska uppdrag är bristerna fortfarande stora. Det räcker inte att arrangera temaveckor eller enstaka lektioner för att förändra. Första steget är att skaffa sig kunskap och reflektera för att bli medveten om normerna och hur de påverkar oss.

Steg två är att utmana normen och göra medvetna normbrytande val i agerande och språk.

– Då inser många att de pratar och agerar enligt normen. Det är frustrerande och jag möter många lärare som blir rädda för att göra fel, säger Sandra Brömster.

Steg två är att utmana normen och göra medvetna normbrytande val i agerande och språk.

– Jag hoppas att boken kan bidra till en undervisning som genomsyras av jämställdhet, säger Sandra Brömster. Var inte rädd för att göra fel, reflektera tillsammans med kollegorna och låt det ta tid. Det är inget ni löser under en temavecka.

Att jämställa klassrum består av tre delar för att göra det tydligt och enkelt för lärare att arbeta normkritiskt:

  • Teori – ger förståelse och medvetenhet för normer och hur det inverkar och begränsar eleverna och deras val framåt.
  • Praktiskt – ger många praktiska exempel på hur du kan arbeta i klassrummet.
  • Reflektion – frågor och case att diskutera för att ständigt reflektera.

Den nya boken Att jämställa klassrum beskriver hur lärare kan arbeta med ett jämställdhetsperspektiv på undervisningen. Boken varvar teori med praktik och ger konkreta exempel, förslag på frågor och case att reflektera kring.

Att jämställa klassrum lyfter hur lärare, genom sitt förhållningssätt och sina dagliga didaktiska val, kan arbeta med ett normkritiskt jämställdhetsperspektiv på all undervisning oavsett ämne, dag på året eller tema.


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto av Marcus Gustafsson

Mer om Sandra Brömster

Sandra Brömster - författare på Gothia Kompetens

Sandra Brömster är lärare, föreläsare och författare med en magister i utbildningsvetenskap med genusvetenskaplig inriktning. Hon har arbetat med jämställdhet och normkritik i många år – skrivit böcker, drivit utvecklingsprojekt i skolor, fortbildat samt föreläst för lärare och skolledare. Hon har också arbetat som expert på skolans värdegrund och demokratiska uppdrag på Skolverket samt varit ambassadör för RFSU.


Lärarsnack med Sandra Brömster
Hur gör vi för att få till jämställdhetsarbetet i praktiken, varje dag?
Se Lärarsnack med Sandra på YouTube


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Lektionsdesign i praktiken

Hur skapar man förutsättningar för alla elevers lärande? Helena Wallberg menar att skolan lägger ett alltför stort fokus på anpassningar för enskilda elever. Genom lektionsdesign och explicit differentierad undervisning flyttas fokus till undervisningen och visar på möjligheter istället för svårigheter.

Läs intervjun med Helena Wallberg

Per Kornhall - författare på Gothia Kompetens

Naturligt ledarskap i skolan

Vad kan evolutionen lära oss om ledarskap i skolan?
– För att kunna leda bättre behöver vi känna till hur ledarskap har formats genom evolutionen och hur det såg ut under den tid vi blev till som art, säger Per Kornhall, författare, biolog och gymnasielärare.

Läs intervjun med Per Kornhall