– För att kunna leda bättre behöver vi känna till hur ledarskap har formats genom evolutionen och hur det såg ut under den tid vi blev till som art, säger Per Kornhall, författare, biolog och gymnasielärare.

I sin bok Naturligt ledarskap – vad evolutionen kan lära om ledarskap i skolan tar Per Kornhall ett tankeväckande grepp på frågan om skolans ledarskap och styrning. Naturligt ledarskap handlar om att lära sig vad i vår evolutionära bakgrund som kan hjälpa oss att leda bättre, men också om vad som kan ställa till problem.

Det finns inte något naturligt sätt att leda som kommer att lösa alla våra problem. Ibland kan det vara tvärtom – att nedärvda reaktioner och beteenden skapar problem.

– Det finns inte något naturligt sätt att leda som kommer att lösa alla våra problem. Ibland kan det vara tvärtom – att nedärvda reaktioner och beteenden skapar problem i våra samhällen och organisationer, som att öppet visa ilska eller försöka stå emot den starka viljan att vara en i gruppen och därmed dra sig för att ta itu med en negativ kultur, säger Per Kornhall.

Utmaning för rektorer 
Rektorer har svåra uppdrag och upplever ofta att de är ensamma i sitt ledarskap, utan stöd. Per Kornhall menar att vi genom att få kunskap om hur människan har utvecklats, och hur vi som grupp fungerar med ledare och följare, får ett perspektiv som man kan använda sig av för att reflektera över sitt ledarskap. Det kan hjälpa både lärare och rektorer att bli bättre ledare. 

En utmaning för många rektorer är de moderna styrningsformerna i skolan som fokuserar på mätbara mål och konkurrens. Det stämmer dåligt överens med hur ledarskap och följarskap utvecklas i naturliga grupper, och vad som får rektor och lärare att utveckla sitt arbete. En rektors drivkrafter är att ge eleverna en så god utbildning som möjligt, skapa förutsättning för lärarna och bedriva en likvärdig skola. Dessa drivkrafter krockar med skolans målstyrning och konkurrens om eleverna, vilket kan bli problematiskt för rektors ledarskap. 

För att kunna genomföra sitt arbete som ledare är det nödvändigt att få medarbetarnas tillit och förtroende.

 – För att kunna genomföra sitt arbete som ledare är det nödvändigt att få medarbetarnas tillit och förtroende. Lärarna behöver veta att du som rektor alltid har barnens bästa framför ögonen, och känna sig trygga med att det är vad ditt ledarskap strävar efter, säger Per Kornhall.

Boken Naturligt ledarskap beskriver hur evolutionen har format oss till att vara ledare och följare, men att olika egenskaper premieras i olika sammanhang. Per Kornhall hoppas att skolans ledare ska få mer kunskap om ledarskapet för att kunna utvecklas.

Boken Naturligt ledarskap visar på att:

  • Det är naturligt att leda och att bli ledd.
  • Vi använder ledarskap för uppnå stora mål som vi inte kan uppnå ensamma.
  • Ledarskap är i grunden demokratiskt och bara despotiskt när nöden kräver det.
  • Ledarskap handlar om tillit. Människor vill lita på dig och gör det om du tar ansvar.
  • Du leder i första hand genom din person och din röst.
  • Naturligt ledarskap innebär inte att följa dina instinkter.
  • Du bör inte vara ensam i ditt ledarskap.

Jag vill ge rektorer och skolledare trygghet och kunskap om fallgroparna i ledarskapet.

– Jag vill ge rektorer och skolledare trygghet och kunskap om fallgroparna i ledarskapet och visa på vägarna framåt, säger Per Kornhall.


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto: Staffan Claesson

Om författaren

Per Kornhall - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Per Kornhall är disputerad biolog och utbildad gymnasielärare. Han är verksam som författare och har arbetet mycket med ledarskapsutbildning och handledning på uppdrag av olika huvudmän, både privata och kommunala.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

John Sterinberg

Använd ditt kroppsspråk och få med dig eleverna

Genom att använda kroppsspråket på ett medvetet sätt kan du skapa förtroende hos eleverna och lyckas bättre i ditt ledarskap. John Steinberg har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att komma fram till vad det är som göra att vissa pedagoger lyckas. Här berättar han mer.

Läs intervjun med John Steinberg

 

 

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Fortbildning

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin