Bok/Broschyr

Att jämställa klassrum

Att jämställa klassrum
Provläs

Sagt om

Boken är upplagd på ett mycket bra sätt framför allt för nya lärare. Den innehåller både teori och praktik. Den bygger på vetenskap som också omsätts i praktiskt handlande. Boken är mycket lättläst. [...] Jämställdhetsarbetet kräver kollegial samverkan och boken kan med fördel användas för utvecklingsarbeten i att jämställa klassrum. Boken platsar också i grundutbildningen till lärare.

Åsa Morberg, docent, Strömstad akademi

Alla kapitel är pedagogiskt uppdelade med en teoridel, en praktikdel med exempel och en reflektionsdel med frågor som rör kapitelinnehållet samt läsarens egna praktik. Strukturen gör boken användbar för exempelvis kollegialt bokcirkelarbete om värdegrund eller jämställdhetsarbete. [...] Texten är lättläst, exemplen är tydliga och tagna från händelser i skolan som rör elevers relationer med varandra liksom pedagogers agerande gentemot elever. En funktionell bok för kollegiala samtal. Helhetsbetyg: 4.

Elin Forsgren, BTJ-häftet nr 12 2023

Nu har jag läst din bok Att jämställa klassrum från pärm till pärm och jag är så glad och vill tacka dig!!! [...] Där finns allt, den har allt!!! Och du har samlat det och det är skrivet så "enkelt", så begripligt och tydligt! [...] Det är en skatt på 200 sidor.

Charlotta Eneling Levin, universitetsadjunkt vid Karlstad universitet

Författare

Vi rekommenderar även

Processutbildning

Elevhälsa och undervisning

David Edfelt, Marie Gladh, Mona Liljedahl, Krysmyntha Sjödin, Jenny Karlsson, Anna Morell, Tove Ekelund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev