– Vi behöver minska avhoppen från gymnasiet och skapa elever med framtidstro. Färre studieavbrott och omval skapar fördelar för både individ och samhälle, säger studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström som menar att studie- och yrkesvägledare behöver undervisa i klassrummet.

Skolan behöver ge alla elever kunskap om vidare studier och yrkesliv, valkompetens, självkännedom och ett vidgat perspektiv. Det ger en ökad trygghet för eleverna. 

– Det är i undervisningen med eleverna som vi lägger grunden för ett kärnfullt vägledningssamtal. Vi ska utmana eleverna, få dem att ompröva sina tankar och upptäcka nya vinklar på studier och yrkesliv. Det bidrar till att eleverna står stadigare inför sina utbildningsval.

Sara Nordström har arbetat fram metoden Syv-tratten som en grund för undervisning i studie- och yrkesvägledning. Det är en metod som utmanar elevernas föreställningar om studier och yrken och utgör ett mer stabilt underlag inför deras framtida studie- och yrkesval.

Vi behöver ge kunskap om hur samhället ser ut, vilka möjligheter som finns och hur deras drömmar ser ut.

– Vi behöver ge kunskap om hur samhället ser ut, vilka möjligheter som finns och hur deras drömmar ser ut. Vi får inte heller glömma att ge dem mod och verktyg att analysera sig själva, och öva på att välja. Det är svårare än vad man tror.

Arbeta tillsammans med skolledningen
För att kunna förändra studie- och yrkesvägledarnas arbetssätt krävs att skolledningen tillsammans med studie- och yrkesvägledare skapar en kartläggning att utgå från och arbeta kring. Sara Nordström lyfter frågor som kan ligga till grund för kartläggningen. 

  • Är det hög ungdomsarbetslöshet i kommunen? 
  • Hur hög andel är behöriga till gymnasiet? Flickor respektive pojkar?
  • Sker det många avhopp från gymnasiet?

– När ni har gjort kartläggningen har ni en gemensam bild. Därefter kan arbetet starta med hur studie- och yrkesvägledningen på skolan ska se ut. 

Sara Nordströms bok Studie- och yrkesvägledare – framtidsval börjar i klassrummet visar hur det arbetet kan gå till och beskriver metoden Syv-tratten för kloka val. Syv-tratten är en grov lektionsplanering att utgå från i undervisningen. Den tar upp områden som skolsystem, gymnasieinformation, byta studiemiljö, valkompetens, självkännedom och ett vidgat perspektiv. Dessutom innehåller Syv-tratten kopplingen till samhälls- och arbetslivet, föreställningar om studier och yrken, studieplanering, motivation, stärkt identitet, digital identitet, studiebesök, inbjudningar och mässor, prao, jobbansökan, framtidsutsikter, syv för nyanlända och elever med annan skolbakgrund.

– Det här är ett sätt för att eleverna ska lära känna sig själva bättre, få mer kunskap kring samhället och arbetslivet och bli mer införstådda med sina val, säger Sara Nordström som menar att hennes arbetssätt har gett resultat i form högre kvalitet på vägledningssamtalet.

– Många elever saknar möjligheten att kritiskt kunna granska sina valmöjligheter. Men med rätt metod går det att förändra.  Det handlar om att ge eleverna bättre kunskap, bli medvetna och kunna välja. Det vinner både individen och samhället på, säger Sara Nordström.

Sara Nordström är studie- och yrkesvägledare som genom sin företagsamhet modigt utvecklar och synliggör studie- och yrkesvägledningen som ett av de viktigaste områdena i skolan. Hennes metod har uppmärksammats i tv, radio och på landets skolor.

Foto på Sara av Fröken Fotograf.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Malin Larsson - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning

Mindset - förhållningssätt till läraren

Hjärnkunskap i praktiken: ”Mina elever har ett jävlar anamma”. Vad är så bra med ”mindset”? Läs intervjun med svenskläraren Malin Larsson här.

Läs intervjun med Malin Larsson

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Fortbildning

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin