Säg den lärare som aldrig känt att lektionen brakat iväg åt fel håll och eleverna fokuserat på något helt annat. Vad var det som hände, egentligen? Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring är båda lärare i åk 4-9 och välkända röster för många lärare som bloggare och poddare. De menar att det idag läggs ett alldeles för stort fokus på elevgruppen, och för lite på lärarens påverkan, när en elevgrupp är rörig.

– Vi behöver vara modiga och prestigelösa och i högre grad titta på oss själva som lärare och inse vilken stor inverkan jag som lärare har på gruppen, säger Anna Sterlinger Ahlring.

– Ledarskapet är lärarens verktyg. Det kommer med erfarenhet, träning och prövning. Och det är något alla kan bli bättre på, säger Karin Boberg.

Att reflektera över sitt ledarskap, att utvärdera sig själv och försöka se vad som händer, varför och vad du behöver bli bättre på är avgörande för att kunna bli en bra ledare. Det kräver mod och kan samtidigt vara svårt.

– Det är utmanande att reflektera över sig själv och titta kritiskt på hur man agerar, säger Karin Boberg som ger rådet att börja med sina starka ledarskapsbitar och identifiera det som fungerar bra. 

Sedan kan du fortsätta med att reflektera över de situationer som inte fungerar. Vad gjorde du när det började bli stökigt i klassrummet? Vad hade du kunnat göra istället? Hur påverkar ditt beteende och görande elevgruppen? Vad i ditt ledarskap får gruppen att lyckas? Vad i ditt ledarskap gör att lektionerna blir röriga?

Fundamentet i ledarskapet
Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring lyfter speciellt två bitar som viktiga fundament i ledarskapet; att vara tydlig och konsekvent samt att skapa relationer med eleverna. Utan dessa bitar är det svårt att få till ett ledarskap som fungerar.

– Med tydliga ramar för eleverna och relationer har du en stabil grund att stå på. Sedan kan du lägga till, skruva och förbättra med de andra verktygen, säger Karin Boberg, som ger rådet att bryta ner lektionen till olika moment och titta på vilka detaljer du behöver förbättra. Det kan göra stor skillnad.

Anna Sterlinger Ahlring önskar att fler skolor och arbetslag lyfter ledarskapet som en stående diskussionspunkt. Något hon menar skulle avdramatisera lärarens ledarskap.

– Öppna upp för att diskutera de här frågorna i kollegiet, eller i ditt arbetslag. Alla lärare har något som behöver förbättras. Att diskutera ledarskapet är precis som att diskutera bedömning. Det är ett sätt att utvecklas som lärare.

Författarna menar att boken kan läsas tillsammans, eller var och en för sig. Diskutera, testa, och prata med varandra. Vad fungerar, vad fungerar inte? Vad gör stor skillnad?

–Jag hoppas att vi kan släppa garden lite, vara öppna med kollegorna, diskutera, reflektera och inse att vi aldrig blir helt färdiga som lärare och som ledare. Vi kan alltid förbättras, säger Karin Boberg.

Att äga klassrummet – 10 perspektiv på ledarskap för lärare är en handbok med konkreta tips, tankar och frågor att reflektera över eller diskutera tillsammans i kollegiet. Den är indelad i tio olika kapitel där varje kapitel motsvarar en sida av ledarskapet; till exempel det relationella ledarskapet, det tydliga och konsekventa ledarskapet och det verbala ledarskapet. Det sista kapitlet handlar om att reflektera över sitt ledarskap.

Karin och Annas 10 perspektiv på ledarskap för lärare:

  • Det tydliga och konsekventa 
  • Det relationella 
  • Det personliga 
  • Det kroppsliga 
  • Det verbala 
  • Det professionella 
  • Det prestigelösa
  • Det lustskapande 
  • Det vägledande
  • Det reflekterande

Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto av Seán McDevitt

Mer om Anna och Karin

Anna Sterlinger Ahlring är grundskollärare inom de samhällsorienterande ämnena samt svenska åk 4–9. Tillsammans med Philip Hjalmarsson startade hon podden Anna och Philips Lärarpodcast som 2017 fick priset Årets insats inom offentlig sektor. Hon sitter även med i Styrelsen för lärargalan och är en uppskattad föreläsare och moderator.

Karin Boberg är grundskollärare i de samhällsorienterande ämnena åk 4–9. Hon bloggar för Skolvärlden, Pedagog Huddinge och på den egna bloggen Karin bygger undervisning. Hon har även föreläst för lärarstudenter och fackliga förtroendevalda om läraryrket.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Johan Alm - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Sätt fokus på lärandet och undervisningen

Elever lyckas inte bättre för att vi bedömer dem mer, istället behövs lärare som begripligt förklarar vad eleverna ska lära sig, säger Johan Alm, lärare, författare och efterfrågad föreläsare.

Läs intervjun med Johan Alm

Malin Larsson - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Mindset - förhållningssätt till läraren

Hjärnkunskap i praktiken: ”Mina elever har ett jävlar anamma”. Vad är så bra med ”mindset”? Läs intervjun med svenskläraren Malin Larsson här.

Läs intervjun med Malin Larsson