Hallå där Johan Alm …

… lärare, föreläsare och författare till Lärandematriser – att få eleven att förstå. Nu skriver han på en ny bok, en tydligare och mer överskådlig version av kurs- och ämnesplanerna som kommer att underlätta arbetet för lärare.

Din första bok Lärandematriser – att få eleven att förstå har slagit försäljningsrekord. Du har också blivit en efterfrågad föreläsare i ämnet. Varför tror du att boken blivit så populär?
– Den verkar ha satt en snöboll i rullning ute på skolorna. Det finns ett uppdämt behov hos lärare att prata om undervisning och lärande, snarare än om bedömning och betyg. De senaste åren har det varit en ohälsosam slagsida i skoldebatten åt bedömning. Hur ska lärare kunna bedöma likvärdigt utan att de först ges tid att kollegialt fundera över vad eleverna behöver lära sig inom olika områden? Det är som att mäta i blindo.

– Det finns mycket starka önskemål bland lärare att få lära sig hur man konkretiserar kunskap för elever, uttrycker mål på ett sätt så att de blir begripliga och synliga för dem. Varken på lärarutbildningar eller ute på skolor är man vana att arbeta med det. Min bok Lärandematriser ger handfasta verktyg och arbetsgångar för just detta.

Nu skriver du på nästa bok  ett slags kunskapsöversikt som presenterar kurs- och ämnesplanerna på ett nytt sätt som gör det mycket enklare, mer lättillgängligt och överskådligt för lärare. Berätta!
– Lgr 11 och Lgy 11 är innehållsligt tydligare än tidigare läroplaner, men presentationen av kunskapskraven är en layoutmässig katastrof. Idén med att beskriva E-, C- och A-nivåer där 80% av texten är upprepningar, gör det hopplöst för lärare att skaffa sig en överblick över kraven i ett ämne. I tabellform är det lika oöverskådligt. En NO-lärare har exempelvis 9 sidors text att hantera för att bara kunna bedöma en elev i fysik, kemi och biologi. Med mina kunskapsöversikter får alla dessa ämnen plats på en enda A4-sida! Texten är identisk, men genom att undvika upprepningar och göra en bättre layout är det möjligt.

– Jag presenterar också översikter där mattelärare på gymnasiet på en sida kan överskåda skillnaderna mellan olika nästan likadana mattekurser. SVA-lärare får i en kunskapsöversikt syn på vad som skiljer kunskapskraven i SVA från svenska. Detta är närmast omöjligt att utröna ur läroplanen. Det jobbet har jag gjort åt alla lärare. Jag vågar knappt berätta hur mycket tid jag lagt ner på detta...

– Kunskapsöversikter är även ett fantastiskt redskap vid elev- och utvecklingssamtal. Inte minst på gymnasiet vet jag att det finns ett oerhört behov av detta, men kunskapsöversikter fungerar utmärkt på alla stadier. Jag blir förtvivlad när jag ser hur lärare kämpar med oändliga kopior av otympliga kursplaner.

Hur kom du på idén? 
– Redan när jag skrev bedömningsstöd 2011 för Skolverket, så presenterade jag min modell för dem. Den togs emot positivt, men maldes sen ner i Skolverksbyråkratin.

Vad vill du att den ska göra för lärarna?
– Många lärare som får se dem utropar spontant : "Äntligen någon som gör nåt för att förenkla för lärare!". Det är mitt mål med boken. På min blogg larandematriser.se kan man gå in och se filmen om Kunskapsöversikter.

– Jag vet att den kommer underlätta otroligt för lärare på flera plan, precis som den gjort för mig. Vid planering får du en snabb överblick när du väljer ut kunskapskrav som du vill arbeta med under ett arbetsområde. Efteråt kan du enkelt föra in elevresultat och får en tydlig profilbild över varje elevs kunskapsutveckling. Ett verktyg som ger dig full koll. Oj vad den har sparat mig tid!

Vad säger Skolverket?
– De har inga invändningar alls, utan kallar tvärtom Kunskapsöversikter på sitt poetiska Skolverksspråk som ett "bra och funktionellt material". Synd bara att de inte förstod detta själv för fem år sen när jag påtalade det. Men bättre sent än aldrig! Nu kan lärare över hela landet äntligen få glädje av dem.

Fotograf: Marcus Gustafsson


Tips! Föreläsning om iakttagbar likvärdighet
Lyssna till Johan Alms uppskattade föreläsning där han berättar om hur du kan göra lärandet begripligt för eleverna.

Johan Alm - författare på Gothia Fortbildning

Johan Alm beskriver målen ur elevers perspektiv.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.