”Vi behöver bygga upp en mental förberedelse.”

Skolattacker. Pågående dödligt våld. Det är ord vi inte ens vill låta tanken snudda vid. Ändå är det nödvändigt. Kim Norman är före detta polis och har de senaste åren arbetat med skolors säkerhetsarbete. Nu har han skrivit boken Handbok vid skolattacker – om pågående dödligt våld (PDV) för att ge stöd till skolornas säkerhetsarbete.

– Vi behöver bygga upp en mental förberedelse och se till att säkerhetsarbetet i skolan sker systematiskt och kontinuerligt samt fånga upp psykisk ohälsa och hantera oro kring elever, säger Kim Norman.

Pågående dödligt våld (PDV) har de senaste åren drabbat både lärare och elever i svensk skola och oron för att utsättas har ökat efter uppmärksammade våldsdåd. Kim Norman önskar att alla skolor ser över sitt säkerhetsarbete, vilket handlar om mycket mer än låsta dörrar. Att alla på skolan måste ta ansvar för vilka som rör sig i lokalerna och vet vad de ska göra vid en incident är lika viktigt som att ha pratat om att något kan hända. 

Det går aldrig att förutse exakt vad som ska hända och vad man ska förbereda sig för, oavsett om det rör sig om en skolattack, en kriminell uppgörelse eller något annat våldsdåd. Genom att diskutera olika scenarier skapar du en mental förberedelse vilket kan hjälpa dig om det skulle behövas. När Kim Norman träffat lärare genom åren för utbildning i säkerhetsfrågor möts han av intresse och engagemang.

Många tycker det är skönt att få prata om de här frågorna, att få lufta sina funderingar och rädslor.

– Många tycker det är skönt att få prata om de här frågorna, att få lufta sina funderingar och rädslor. Vi behöver diskutera detta tillsammans, som en mental förberedelse inför det otänkbara.

Fly–sök skydd–larma 
Kim Norman lyfter både praktiska saker som att alla ska kunna skyddsprinciperna fly – sök skydd – larma och moraliska dilemman som lärare kan ställas inför. Hur reagerar just jag i en paniksituation? Tänk om jag bara springer och lämnar en kollega eller en elev?

Det kan vara att den allra sämsta versionen av dig visar sig i en sådan här pressad situation. Men det är ok, acceptera att du kanske inte agerar hjältemodigt eller ens rationellt.

– Det kan vara att den allra sämsta versionen av dig visar sig i en sådan här pressad situation. Men det är ok, acceptera att du kanske inte agerar hjältemodigt eller ens rationellt, säger Kim Norman.

Fem faktorer
Kim Norman menar att fem faktorer är avgörande för att kunna hantera en PDV-händelse i skolan på ett bra sätt:

  • Kunskap om hur händelseförloppet kan utspela sig.
  • Förebyggande åtgärder, mental förberedelse och övning.
  • Kännedom om kroppens stressfaktorer.
  • Kunskap om skyddsprinciperna fly – sök skydd – larma.
  • Möjlighet att snabbt och effektivt kunna larma internt.

Jag hoppas att boken kan vara en del och ett stöd i skolornas kontinuerliga säkerhetsarbete.

– Jag hoppas att boken kan vara en del och ett stöd i skolornas kontinuerliga säkerhetsarbete. Läs och diskutera tillsammans, säger Kim Norman som också poängterar att sannolikheten för våldsdåd i skolan är låg, risken att hamna i hotfulla miljöer utanför skolan är större.

Handbok vid skolattacker – om pågående dödligt våld (PDV) sätter fokus på skyddsprinciperna fly–sök skydd–larma. För att stärka den mentala förmågan finns även scenarier och moraliska dilemman att diskutera samt övningar. Dessutom berörs ämnen som självförsvar, polisens agerande på plats och akutsjukvård inklusive psykologisk första hjälpen.


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto av Marcus Gustafsson

Mer om Kim Norman

Kim Norman - författare på Gothia Kompetens

Kim Norman arbetar med att ta fram stödmaterial till skolor avseende säkerhet och krisberedskap. Med en bakgrund som polis har han teoretisk och praktisk kunskap om hur man ska agera i händelse av en pågående dödlig våldshandling. Han har också gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete där han bland annat arbetat i den privata sektorn och som säkerhetsstrateg på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.


Se Lärarsnack med Kim Norman
Efter de senaste årens uppmärksammade våldsdåd i skolmiljö har oron hos skolpersonal att utsättas för pågående dödligt våld (PDV) ökat.
Se Lärarsnack med Kim Norman och Anna Sterlinger Ahlring om bland annat mental förberedelse.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Linnea Lindquist - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

”Det går att vända en skola även om du har alla odds mot dig.”

Linnea Lindquist började som rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg för sju år sedan. Skolan brottades med hög omsättning bland lärarna, våld mellan eleverna och oroligt i klassrummen. Nu har hon lyckats vända utvecklingen och här berättar hon vad som krävs för att för att ge eleverna möjligheter att lyckas.

Läs intervjun med Linnea Lindquist

Maria Refors Legge - författare på Gothia Kompetens

Lärare är oroliga att anmälas till Skolinspektionen

– Det är många lärare som vittnar om att de är oroliga för att bli anmälda till Skolinspektionen eller att de blir utsatta för påtryckningar vid betygsättning, säger Maria Refors Legge, jurist och expert på skoljuridik.

Maria Refors Legge reder ut vad som gäller i den här intervjun.

Läs intervjun med Maria Refors Legge