Intervju med Maria Refors Legge, jurist och expert på skoljuridik

– Det är många lärare som vittnar om att de är oroliga för att bli anmälda till Skolinspektionen eller att de blir utsatta för påtryckningar vid betygsättning, säger Maria Refors Legge, doktor i offentlig rätt och expert på skoljuridik.

Maria Refors Legge forskar i utbildningsrätt och har undervisat på lärarutbildningen och rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och Uppsala universitet. Hon driver även bloggen Skoljuridik där hon får många rättsliga frågor från lärare. Det kan handla om orosanmälningar, rädslan att bli anmäld till Skolinspektionen efter konflikter med elever och påverkansförsök från föräldrar. 

Får du som lärare lyfta eller hålla fast stökiga elever? Får rektor ändra en elevs betyg? Och hur gör du om en vårdnadshavare förbjuder eleven att delta i simundervisningen?

– Får du som lärare lyfta eller hålla fast stökiga elever? Får rektor ändra en elevs betyg? Och hur gör du om en vårdnadshavare förbjuder eleven att delta i simundervisningen? 

För att ge lärarna ett konkret stöd har Maria Refors Legge skrivit en handbok där hon reder ut vanliga dilemman som lärare kan stöta på. Med boken Juridik i skolan – en handbok för lärare vill hon ge lärarna kunskap om vad som gäller, och därmed också ett större självförtroende gentemot rektor och vårdnadshavare.

Boken bygger på intervjuer med lärare, verkliga domar och beslut från skolmyndigheter och Sveriges domstolar. I boken beskriver Maria nio rättsliga dilemman som lärare kan ställas inför i sitt arbete, exempelvis Betyg och bedömning, Förhållandet till elever och familj, Diskriminering och kränkande behandling och Ordning och trygghet.

Att bli anmäld till Skolinspektionen för att ha hållit fast eller lyft ut en elev ur klassrummet är ett av många scenarier som Maria Refors Legge beskriver i boken. Hon visar vad lagen säger, ger exempel från domar och diskuterar utförligt hur liknande frågor kan eller bör lösas. 

Det är obehagligt att bli anmäld till Skolinspektionen, eller hotas med en anmälan. Jag hoppas minska den oron genom att bidra till mer kunskap om vad som gäller rättsligt.

– Det är obehagligt att bli anmäld till Skolinspektionen, eller hotas med en anmälan. Jag hoppas minska den oron genom att bidra till mer kunskap om vad som gäller rättsligt, säger Maria Refors Legge.

Orosanmälan till socialtjänsten
Maria Refors Legge får ofta frågor om vad som gäller vid orosanmälan till socialtjänsten. När ska man anmäla och måste läraren göra det eller kan rektor ta ansvaret? Här är lagen tydlig menar Maria Refors Legge. Lagen bygger på misstanke och läraren har ett personligt ansvar att anmäla.

Jag ger alltid rådet att gå på magkänslan. Är du orolig – anmäl.

 – Jag ger alltid rådet att gå på magkänslan. Är du orolig – anmäl. Du behöver, och ska inte, samla in bevis eller fråga om andra delar din oro.

Lärare har ett personligt ansvar att anmäla vid misstanke om att något inte står rätt till med eleven. Det ansvaret kan inte tas av rektor. En del skolor väljer trots det att låta orosanmälningar göras av rektor, efter att läraren tagit upp sin oro för en elev.

– Rättsligt är inte det korrekt även om det finns goda skäl för en sådan ordning. Och om rektor av någon anledning inte gör orosanmälan och det sedan visar sig att eleven farit illa på något sätt kan ansvaret falla tillbaka på läraren ändå. Det är viktigt att känna till.

Juridik i skolan – en handbok för lärare kan användas både som ett uppslagsverk för att få råd kring en specifik fråga eller att läsa från pärm till pärm och diskutera i kollegiet. 

– Med kunskap om vad som gäller i de här frågorna kan du som lärare stå stadigare i relationen med till exempel vårdnadshavare eller rektor kring betygssättning eller ordningsfrågor.  Du vet vad som gäller, eller kan lätt slå upp och läsa på. Det hoppas jag kan ge en större trygghet, säger Maria Refors Legge.

Juridik i skolan – en handbok för lärare diskuterar nio dilemman inom åtta områden:

  • Bedömning och betygssättning
  • Förhållande till elever och familj 
  • Diskriminering och kränkande behandling
  • Ordning och trygghet
  • Elevers rättigheter
  • Stöd, särskilt stöd och extra anpassningar
  • Offentlighet och sekretess
  • Arbetsmiljö och skyddsnät

Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foton av Knut Capra Pedersen

Om Maria Refors Legge

Maria Refors Legge - författare på Gothia Kompetens

Maria Refors Legge är doktor i offentlig rätt. Hon är verksam som lärare vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och som adjunkt i rättsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har erfarenhet av att undervisa på lärarutbildningen och rektorsprogrammet vid Stockholms universitet samt Uppsala universitet.

Marias forskning är inriktad mot utbildningsrätt och mot barnrätt.

Maria Refors Legge har intervjuats i radio, Skolvärlden och Läraren och driver på sin fritid bloggen Skoljuridik.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Fortbildning

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin

Johan Alm - författare på Gothia Fortbildning

Sätt fokus på lärandet och undervisningen

Elever lyckas inte bättre för att vi bedömer dem mer, istället behövs lärare som begripligt förklarar vad eleverna ska lära sig, säger Johan Alm, lärare, författare och efterfrågad föreläsare.

Läs intervjun med Johan Alm