Ett par bekväma tofflor, en god portion tålamod och ett löfte till både elever och lärare om att hon skulle stanna kvar. Det var starten för Linnea Lindquist när hon började som rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg. Skolan brottades med hög omsättning bland lärarna, våld mellan eleverna och oroligheter i klassrummen. Nu har hon lyckats vända utvecklingen och här berättar hon vad som krävs för att för att ge eleverna möjligheter att lyckas.

– Det går att vända en skola även om man har alla odds mot sig. Det kräver tid, engagemang och kreativt tänkande, säger Linnea Lindquist, biträdande rektor och skoldebattör. Hon pekar på att elevernas resultat i hög grad beror på faktorer de inte själva kan rå på, som exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå och vilket socioekonomiskt område eleverna växer upp i.

– Skolan måste därför kompensera på flera nivåer, både genom en mer rättvis ekonomisk ersättning för att kompensera för socioekonomiska faktorer och genom en kompensatorisk undervisning.

Läsa, skriva och prata svenska är grunden 
En av de första och viktigaste åtgärderna Linnea Lindquist tog itu med på Hammarkullsskolan var att fokusera på läsinlärningen. Hon upptäckte att eleverna lärde sig att läsa alldeles för sent och därmed halkade efter i undervisningen. 

Jag satte in grundskollärare redan i förskoleklass för att satsa på just läsinlärningen och det har gett resultat.

– Jag satte in grundskollärare redan i förskoleklass för att satsa på just läsinlärningen och det har gett resultat, säger Linnea Lindquist.

Efter sju år som rektor och biträdande rektor på Hammarkullsskolan finns nu en fungerande organisation med tydliga rutiner, en kontinuitet bland lärarna och ett gott samarbete med föräldrarna. Kunskapsresultaten har förbättrats avsevärt, eleverna lär sig läsa tidigare, undervisningstiden har blivit mer effektiv och skolan präglas av lugn, stabilitet och trygghet. För att nå dit har tilliten till lärarna varit avgörande.

Låt lärarna vara lärare, de vet vad som behöver göras. 

– Låt lärarna vara lärare, de vet vad som behöver göras. Ge dem luft i schemat och låt dem förfoga över sin arbetstid så att de orkar och kan planera sin undervisning, säger Linnea Lindquist.

Allt arbete handlar om att göra det som ger resultat för elevernas inlärning. Linnea Lindquist vill därför uppmana rektorer att våga stå på sig och fundera över syftet med olika påbud och insatser.

Ställ alltid frågan 'På vilket sätt gynnar det här elevernas inlärning?'

– Ställ alltid frågan ”På vilket sätt gynnar det här elevernas inlärning?” Om det inte gör det, då ska vi inte heller lägga tid på det. Oavsett om förvaltning eller politiker trycker på. Stå på dig.

Linnea Lindquists råd till rektorer:

  • Fokusera på läsningen - oavsett stadie.
  • Anställ grundskollärare i förskoleklass. 
  • Låt lärarna gör sitt jobb – lita på dem.
  • Stå på dig.

I sin bok Att vända en skola – en rektors erfarenheter delar Linnea Lindquist med sig av sina erfarenheter, såväl framgångsfaktorer som svårigheter. Hon beskriver hur hon har gått till väga och med många tips och idéer kring hur man kan göra hoppas hon att boken ska ge inspiration och bli användbar i arbetet för rektorer, skolledning och utbildningsförvaltning.

Vill du lära dig mer?
Anmäl dig till utbildningen Att vända en skola med Linnea Lindquist.


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto: Marcus Gustafsson

Linnea Lindquist - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Linnea Lindquist är utbildad lärare i samhällskunskap, religion och filosofi. Hon arbetar som biträdande rektor på Hammarkullsskolan, en kommunal F–3-skola i ett särskilt utsatt område i Göteborg. Hon har tidigare gett ut böckerna En tickande bomb – en bok om skolsegregation (BoD 2020) och En negativ spiral – kampen om den kommunala skolans resurser (BoD 2021).

Linnea Lindquist är en välkänd röst i skoldebatten där hon fokuserar på ett likvärdigt skolsystem, grundskolans finansiering, skolval, etableringsrätt och kommunala budgetar.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Linnea Lindquist - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Går det att ha en flexibilitet i skolans undervisning?

Det finns elever som behöver få stanna upp i vissa basfärdigheter, som läsinlärning och att diskutera samhälls- och värderingsfrågor. Risken är annars att tappa dem helt – utan behörighet till gymnasiet och med fara att hamna utanför samhället. Hur kan vi lösa det i skolan?

Läs intervjun med Linnea Lindquist

Johan Alm - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Sätt fokus på lärandet och undervisningen

Elever lyckas inte bättre för att vi bedömer dem mer, istället behövs lärare som begripligt förklarar vad eleverna ska lära sig, säger Johan Alm, lärare, författare och efterfrågad föreläsare.

Läs intervjun med Johan Alm