Dra nytta av digitaliseringen för att väcka läslust i stället för att se den som ett hot mot läsning av traditionella böcker. Hülya Basaran och Tobias Gard lyfter hur man kan arbeta för att väcka elevernas läslust och fördjupa läsförståelsen genom att använda sig av digitala medier.

– Många gånger utmålas digitaliseringen som ett hot mot läsning av böcker men det behöver inte finnas någon motsättning mellan det digitala och analoga. Vi tycker det är mer intressant att diskutera hur man kan dra nytta av elevernas digitala världar för att väcka deras engagemang och vilja att läsa, säger Hülya Basaran, lärare i svenska som andraspråk, som tillsammans med skolbibliotekarien Tobias Gard skrivit boken Läslust i en digital tid – tips och inspiration för lärare och skolbibliotekarier.

Det är en bok om hur skolan kan dra nytta av digitaliseringen för att väcka läslust och sluta se det digitala som en motpol till det tryckta mediet. Barn och ungdomar ingår i en mängd olika digitala textaktiviteter som kan användas i undervisningen. Något som Tobias Gard menar att skolan inte gör tillräckligt av idag. Som skolbibliotekarie arbetar han med många fler medier än den tryckta boken och är mån om att inkludera de digitala medierna som barnen möter i sin vardag.

– Vi ska inte vara så snabba med att nedvärdera den tid som barn och unga ägnar åt nätet, istället behöver vi utforska vad det är för aktiviteter de ägnar sig åt och använda oss av det i undervisningen.

Även om barn läser mycket i skolan är det svårt att nå upp till de cirka 5000 timmar som studier visat krävs för att bli en fullgod läsare. 5000 timmar innebär en timmes läsning, alla dagar i veckan, i nästan 14 år. Det är därför elevernas egen läslust är så viktig. En del barn fångas in i den magiska bokslukaråldern men alla barn hittar inte den lusten.

– Många unga ser läsning som ett skolarbete, ett tvång med kunskapskrav. Då är det extra viktigt att visa dem glädjen med att vara en läsare och lyfta läsande förebilder från till exempel tv och Youtube, säger Hülya Basaran.

Höj läsningens status
Att höja statusen för läsning kan vara en del i att få fler elever att upptäcka glädjen med läsning. Det kan ske genom att bredda synen på läsning och inte enbart värdera skrift på papper som “riktig” läsning. Genom att använda sig av de texter som eleverna möter på sin fritid; i sociala medier, vloggar, bloggar och spel, kan skolan lyfta elevernas vardagsmedier som värdefulla. Ytterligare en vinst är att eleverna visat sig bli mer engagerade och delaktiga i undervisningen enligt Hülya Basaran.

– Det ska kännas meningsfullt att läsa texterna. Erbjud olika medier och texter, koppla dem till det ni arbetar med i klassrummet och till vad eleverna är intresserade av, säger Tobias Gard.

Hülya Basaran och Tobias Gard hoppas att fler lärare och skolbibliotekarier ska utforska de digitala möjligheterna och det medielandskap som eleverna rör sig i.

– Det är aldrig för sent att jobba för att väcka läslust och utveckla god läsförståelse hos barn och ungdomar.


Fem tips för att skapa läslust på skolan

  • Inkludera all slags läsning – värdera inte läsning av tryckta böcker högre än andra texter. Uppmuntra all läsning.
  • Exponera eleverna för texter – omge dem med texter och medier av olika slag i klassrum och skolbibliotek.
  • Var en läsande förebild – entusiasm smittar och alla vuxna kan vara ambassadörer för läsning.
  • Tipsa om läsning via webben – lyft läsande förebilder från ex youtube, bokbloggar, vloggar och kända personer.
  • Besök biblioteket ofta och samarbeta - boksamtal, lästips och inspiration i biblioteket och i klassrummet ökar läsintresset hos eleverna.

Exempel på hur du kan använda sociala medier

  • Influencers som väcker läslust – det finns en mängd unga influencers som ger tips på böcker.
  • Låt Booktube inspirera till läsning – Bootubers är fantastiska läsfrämjare – eleverna blir garanterat inspirerade!
  • Bloggar och instagramkonton – följ för att få tips på böcker eller tipsa själv!
  • Digitala bokcirklar – kan ge extra krydda att diskutera en bok med någon från annan del av landet, eller världen.
  • Poddar – lyssna på poddar om böcker eller gör en egen!

Foto av Sibel Basaran