Romanläsning i praktiken

"Vår uppgift är att ge eleverna en bra bas för att kunna förstå texter och bli vana läsare."

Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg, gymnasielärare och läromedelsförfattare, har tillsammans vidareutvecklat olika beprövade metoder för romanläsning som lockar till läsning.

I boken Romanläsning i praktiken – samtala och skriva om litteratur i skolan beskriver de modellen som består av tre faser; introduktion, läsning och bearbetning

– Skönlitteratur har en enorm potential. Med romanläsningen kan du knyta ihop många bitar i svenskämnet och utveckla elevernas förmåga att läsa, skriva, analysera och argumentera, säger Carl-Johan Markstedt.

– Är du en van läsare har du lättare att ta till dig svåra resonemang och texter, i alla ämnen. Vår uppgift är att ge eleverna en bra bas för att kunna förstå texter och bli vana läsare.

– I boken visar vi hur du kan planera och genomföra romanläsning. Vi utgår från romaner där vi ger förslag på lektionsupplägg, frågeställningar och skrivuppgifter. Det är en konkret bok för alla svensklärare som vi hoppas kommer vara till stor hjälp att få igång läsandet i klasserna och utnyttja romanläsningens fulla potential, säger Martin Sandberg.


Mer om boken Romanläsning i praktiken - samtala och skriva om litteratur i skolan
Hur kan du arbeta rent praktiskt i din klass med romanläsning, från bokval och introduktion till veckovisa samtal och avslutande uppgifter? Hur kan litteratur bli ett nav i svenskämnet, där ämnets olika delar ges ett naturligt sammanhang?

I Romanläsning i praktiken – samtala och skriva om litteratur i skolan presenteras en konkret modell för planering och genomförande av läsprojekt i klassrummet. Boken är väl förankrad i forskning, men tonvikten ligger på handfast metodik. Här ges förslag på principer för hur du kan göra ett genomtänkt urval av romaner som samspelar med varandra. Boken beskriver även en rad modeller för hur du kan introducera romaner, organisera litteratursamtal och formulera avslutande uppgifter som nära relaterar till styrdokument och förbereder elever för nationella prov.

Romanläsning i praktiken riktar sig till lärare i grundskolans senare år och gymnasiet.

Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg är lärare i svenska och har tillsammans skrivit flera populära läromedel om litteraturläsning i skolan. Carl-Johan Markstedt är också författare till en av de mer spridda läromedelsserierna i svenska på gymnasiet, och verksam som journalist. Martin Sandberg arbetar på Sven Eriksongymnasiet i Borås.


Foton av Mikael M Johansson, Marcus Gustafsson och Jessica Segerberg.

Martin Sandberg och Carl-Johan Markstedt - författare på Gothia Fortbildning

Boken Romanläsning i praktiken går igenom hur du kan arbeta rent praktiskt i din klass med romanläsning, från bokval och introduktion till veckovisa samtal och avslutande uppgifter.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.