Intervju med Anne-Marie Körling om att främja elevernas lärande 

– Vi har 10 år på oss att skapa möjligheter för eleverna att gå ut grundskolan med ett rikt och nyanserat språk. Låt oss ta tillvara på den tiden, säger Anne-Marie Körling, flerfaldigt prisbelönt lärare och adjunkt vid Uppsala universitet.

Oftast stavar elever mer rätt än fel. Genom att ge dem möjlighet att pröva hur ord stavas utvecklas deras stavning och nyfikenhet på ord. Det lägger grunden för ett rikt och nyanserat språk. I ett tillåtande klimat där det är naturligt att stava fel, där det varken finns sudd eller blyertspennor blir eleverna mer frimodiga, mindre ängsliga och ljudar mer, även högre upp i årskurserna. Det hjälper dem att utveckla sin stavning, menar Anne-Marie Körling som skrivit boken Från stavfel till stavrätt – genom ord, bokstäver och litteratur där hon visar hur lärare kan arbeta för att eleverna ska utveckla ett rikt och nyanserat språk

– Jag är väldigt nyfiken på mina elever och vill förstå hur de tänker. Om jag bara ser felet så förstår jag inte hur eleven kom fram till det. Oftast finns det en logisk tanke bakom. Det leder mig vidare i undervisningen och eleven i sitt lärande, säger Anne-Marie Körling.

Utgår från elevernas frågor
Anne-Marie Körling arbetar elevcentrerat med stavning och utgår från elevernas egna frågor om stavning. Hon drar nytta av deras frågor för att ta tillvara på den undervisning som uppstår där och då, när eleverna är nyfikna, aktiva och villiga att lära. Hon menar att lärarens nyfikenhet är nyckeln för att utveckla undervisningen.

– Som lärare upptäcker du att vissa elever har problem med stavningen men ofta kanske det stannar vid ett konstaterande. Alla upptäckter en lärare gör bör leda till undervisning, särskilt om det handlar om sådant eleverna inte kan, men borde eller förväntas kunna, säger Anne-Marie Körling.

Hennes bok beskriver praktiskt hur lärare kan undervisa elever i att stava och våga skriva men handlar även om hur du kan tänka kring undervisning. Övningarna i boken kan göras när frågor om stavning uppstår, men också i en planerad undervisning i hur man stavar. 

– Jag vill väcka din nyfikenhet för hur elever kan utveckla sin förmåga att stava, säger Anne-Marie Körling som vill ta tillvara på barnens upptäckarlust och nyfikenhet i undervisningen. 

– Jag tycker att livet behöver truddeluttas upp för barn och jag vill att de ska känna lust och stolthet över att lära sig.

Anne-Marie Körlings kom ihåg-lista för att elevernas lärande ska kunna utvecklas

För att främja elevernas lärande behövs:

 • en nyfiken lärare
 • tillgång till olika pappersstorlekar att skriva på
 • pappersremsor, eller »ordstavarpapper«, tillgängliga på elevernas bänkar
 • möjlighet att fråga klasskamraterna
 • tillåtelse att stanna upp i arbetet för att undersöka stavningen
 • möjligheten att läsa upp sina texter
 • bläck- och tuschpennor
 • avsaknaden av blyertspennor och suddigum
 • en undervisning som inkluderar elevernas texter
 • en lärare som lyssnar till det eleverna har skrivit
 • en lärare som undervisar när eleverna frågar
 • en lärare som inbjuder eleverna att berätta
 • en lärare som återkopplar på de stavningslappar eleverna har skrivit
 • en lärare som själv stavar fel och skapar undervisning av tillfället

Text: Helén Kim Sörensdotter
Foto: Marcus Gustafsson

Om boken och författaren

Boken Från stavfel till stavrätt av Anne-Marie Körling

Att rätta elevernas stavfel är en del av en lärares arbetsuppgift, men hur kan du som lärare ta vara på det som blir fel och undervisa så att det blir rätt?

Läs mer om boken Från stavfel till stavrätt – genom ord, bokstäver och litteratur.

Författaren Anne-Marie Körling är lärare, handledare och adjunkt vid Uppsala universitet. Hon har bland annat mottagit Svenska Akademiens svensklärarpris och Ingvar Lundbergpriset för sina läs- och skrivinsatser. Anne-Marie ingår i styrgruppen för skola i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och år 2015 utsågs hon av Kulturrådet till Sveriges läsambassadör.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Fortbildning

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin

Johan Alm - författare på Gothia Fortbildning

Sätt fokus på lärandet och undervisningen

Elever lyckas inte bättre för att vi bedömer dem mer, istället behövs lärare som begripligt förklarar vad eleverna ska lära sig, säger Johan Alm, lärare, författare och efterfrågad föreläsare.

Läs intervjun med Johan Alm