Dags att byta fokus från bedömningshets till lärande

Tio år av ”bedömning för lärande” har gett mycket bedömning, men lite lärande.

– Elever lyckas inte bättre för att vi bedömer dem mer, istället behövs lärare som begripligt förklarar vad eleverna ska lära sig, säger Johan Alm, lärare, författare och efterfrågad föreläsare.

Idag är det många elever som inte förstår vad och hur de ska lära sig. Johan Alm menar att problemet bottnar i att undervisningen utgår från obegripliga kunskapskrav utan att lärare kopplar ihop dem med elevuppgiften och beskriver vad eleven konkret ska göra. Skolan måste nu föra diskussionen tillbaka till skolans kärna: hur man får elever att begripa vad och hur de ska lära sig.

– Först när jag formulerat vart eleven ska, kan jag skapa en effektiv undervisning och få eleverna att förstå, säger Johan Alm och pekar på att det finns många otydliga uttryck i läroplanen som han kallar för amöbor. 

– Att ”anpassa sig till mottagaren” är ett exempel. För eleven är det svårt att förstå vad det innebär. Men om läraren istället formulerar vilka handlingar eleverna behöver öva på, har de bättre förutsättningar att lära sig och utvecklas. 

Iakttagbara mål vid en muntlig redovisning kan vara att eleven tittar upp, flyttar blicken mellan personer, pratar starkt tydligt och långsamt, ändrar tempo och röststyrka och pekar med händerna. När vi i förväg förklarar för eleverna vad de ska lära sig, kan de också fokusera på hur man lär sig. 

Johan Alm menar att det gör lärandet begripligt för eleven men också att läraren får ett tydligare sätt att bedöma eleverna rättvist och likvärdigt. Begripligt lärande är nyckeln till större likvärdighet i skolan, på alla plan.

– Jag blev inte lärare för att agera domare. Med en skola som fokuserar på lärande och undervisning får vi mer motiverade och professionella lärare, elever som begriper och en minskad psykisk stress för alla. 

Med den nya boken Iakttagbara mål vill Johan Alm sätta fokus på lärandet och undervisningen. Det är en bok som hjälper lärare att formulera lärandet på ett begripligt sätt för eleverna. Boken beskriver handfast hur lärare kan formulera begripliga kriterier för elevförmågor som läsförståelse, att dra slutsatser och använda begrepp, men också hur de vanligaste kunskapskraven relaterar till och bygger på varandra.

– Vi måste bort från bedömningshetsen och istället tillbaka till skolans grunduppdrag; undervisning. Att formulera iakttagbara mål för dig som lärare och för eleverna är ett viktigt steg. Och det är hög tid att ta det steget.


Tips! Föreläsning om iakttagbar likvärdighet
Lyssna till Johan Alms uppskattade föreläsning där han berättar om hur du kan göra lärandet begripligt för eleverna.

Johan Alm - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Johan Alm är forskarutbildad lärare och efterfrågad skolutvecklare och föreläsare. Hans verktyg och tankar har de senaste åren spridits över hela landet, även till Finland och förra våren föreläste han för nästan 4 000 personer. Alm driver också handledarutbildningar och samarbetar med mer än hundra skolor.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Fortbildning

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin

Malin Larsson - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning

Mindset - förhållningssätt till läraren

Hjärnkunskap i praktiken: ”Mina elever har ett jävlar anamma”. Vad är så bra med ”mindset”? Läs intervjun med svenskläraren Malin Larsson här.

Läs intervjun med Malin Larsson