Vet du hur du ska undervisa om sex, normer, samtyckte, relationer och hbtq?

Intervju med Kalle Norwald: ”Lärare vill ha kunskap i sexualkunskap” 

– Jag möter många lärare som trots att de gärna vill, inte är bekväma med att undervisa i sexualfrågor. Det beror både på att upplever en kunskapsbrist och på att ämnet fortfarande är laddat, säger Kalle Norwald, sexolog, och för många känd som rådgivare i ett tv-program på Svt.

Till höstterminen 2022 byter ämnet Sex och samlevnad namn till Sexualitet, samtycke och relationer. Det innebär ett bredare uppdrag där eleverna kontinuerligt ska få undervisning i dessa frågor och integreras i flertalet ämnen. Det är något som Kalle Norwald välkomnar då han menar att psykisk ohälsa kan förebyggas genom en god undervisning i sexualkunskap.

Vi vuxna har ett ansvar att ge ungdomarna kunskap så att de kan fatta de beslut i livet som känns rätt för dem.

– Vi vuxna har ett ansvar att ge ungdomarna kunskap så att de kan fatta de beslut i livet som känns rätt för dem, kunna sätta ord på sina tankar och känslor för att må bra nu, och senare i vuxenlivet, säger Kalle Norwald, som undervisar både lärare och elever i sexualkunskap.

Intresset hos eleverna för de här frågorna är stort. Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning* vill ungdomar lära sig mer om genus, relationer och jämställdhet, hiv samt normer och hbtq-perspektiv. En god sexualundervisning stärker elevernas självkänsla och förmåga till att göra val som rör deras hälsa, relationer och sexualitet. Ungdomarna får förutsättningar att kunna beskriva positiva sidor av sexualiteten som lust, önskningar och samtycke, men även negativa sidor som eventuella övergrepp, obehag och övertramp.

Kunskap och trygghet i undervisningen
Ämnet blir nu obligatoriskt på lärarutbildningarna men Kalle Norwald träffar många yrkesverksamma lärare som vill skaffa sig den kunskap de saknar. Därför har han skrivit en bok för att ge inspiration, kunskap och trygghet för lärare. För det kan kräva lite extra att undervisa i ämnet. 

Jag brukar ge rådet att börja med sig själv. Vilka värderingar har du?

– Jag brukar ge rådet att börja med sig själv. Vilka värderingar har du? Tydliggör det för dig själv och hur du tänker kring de här frågorna. Sedan krävs det övning, precis som med allt annat. Du kanske inte håller den perfekta lektionen i början men med övning och självreflektion kan det förbättras!

Han ger exempel från lektioner han själv håller med elever där fniss och kommentarer är vanliga reaktioner. Något han väljer att tolka som nyfikenhet inför ämnet.

– Det har hjälpt mig mycket, att inte ta kommentarerna eller fnissningarna personligt. För jag märker att eleverna är mycket intresserade – även de som kommenterar eller viskar med bordsgrannen är med. De lyssnar, säger Kalle Norwald.

För att ta tillvara på den här nyfikenheten och kunskapstörsten är det viktigt att göra eleverna delaktiga.

För att ta tillvara på den här nyfikenheten och kunskapstörsten är det viktigt att göra eleverna delaktiga. Kalle Norwald ger rådet att närma sig det ungdomarna vill och behöver veta. Fråga vad de vill veta mer om så är mycket vunnet. 

Kalle Norwald brukar börja sina lektioner med att skriva SEX mitt på tavlan och sedan be eleverna associera till ordet. Tre ord som nästan alltid kommer upp i den här övningen är penetration, pornografi och orgasm. Om inte samtycke och normer kommer upp spontant ställer Kalle Norwald några ledande frågor för att få upp det tavlan. Orden ligger sedan till grund för diskussioner och fångar upp många olika aspekter och frågor, som ungdomarna vill veta mer om.

Varje lektion ska inte handla om sex, i dess traditionella betydelse.

– Varje lektion ska inte handla om sex, i dess traditionella betydelse, alltså själva görandet av sexet. Vi behöver också diskutera normer, samtycke, relationer och hbtq, säger Kalle Norwald, som påpekar att undervisningen ger ungdomarna ett språk och förmåga att uttrycka sina känslor och tankar. Något som är viktigt för den psykiska hälsan.

Kalle Norwalds bok Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen visar genom exempel från forskning och vardagsnära situationer hur lärare kan inkludera sexualitet, samtycke och relationer i undervisningen. Boken lyfter ämnen som eleverna själva efterfrågar: relationer, pornografi, sexuellt överförbara infektioner, abort och känslor. 

* UngKAB09, 2011


Text: Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto: Oskar Omne

Om författaren

Kalle Norwald - författare på Gothia Kompetens | © Kalle Norwald / Oskar Omne

Kalle Norwald är auktoriserad socionom och sexologisk rådgivare (Nordic Association för Clinical Sexology, NACS) med grundläggande utbildning i psykoterapi. Idag arbetar han som terapeut inom psykoterapi med sexologiskt fokus samt med utbildning för skolelever och yrkesgrupper som möter sexualitet i sin yrkesutövning, däribland lärare och pedagoger. Kalle Norwald är även känd från ett relationsprogram på Svt och författare till boken Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Malin Larsson - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning

Mindset - förhållningssätt till läraren

Hjärnkunskap i praktiken: ”Mina elever har ett jävlar anamma”. Vad är så bra med ”mindset”? Läs intervjun med svenskläraren Malin Larsson här.

Läs intervjun med Malin Larsson

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Fortbildning

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin