Förskollärare har ett särskilt ansvar för barnens utbildning enligt förskolans läroplan. De ansvarar för att säkerställa att undervisningen håller hög kvalitet och ska leda arbetslaget i detta viktiga arbete. För många förskollärare kan ansvaret att leda kollegor kännas främmande och förvirrande utifrån att de är vana att göra allt tillsammans.

Du som förskollärare behöver därför skaffa dig goda ledaregenskaper för att leda arbetslaget i planering, utförande, utvärdering och utveckling av undervisningen. Vi på Gothia Kompetens arbetar aktivt för att skapa kompetensutveckling för dig som är förskollärare för att du ska känna dig bekväm i att leda kollegor och ansvara för barnens utbildning.

På den här sidan har vi samlat en mängd material för din kompetensutveckling och för att du ska få en bättre dag på jobbet.

Fortsatt lycka till med ditt viktiga uppdrag.

Malin Ring
Affärsområdeschef Förskola, chefredaktör Förskoletidningen, Gothia Kompetens

Kontaktuppgifter

Malin Ring - Gothia Kompetens

Malin Ring
malin.ring@gothiakompetens.se
08-462 26 07


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Förskolesnacket är tänkt som inspiration för er som arbetar med det viktigaste som finns, barnen. I Förskolesnacket våren 2022 lyfter vi yrkesrollerna i förskolan och deras samspel i arbetslaget. Filmen är totalt drygt 52 minuter lång.

Experterna som vi har kallat in för att prata om dessa ämnen tillsammans med Malin Ring, områdeschef för förskola och chefredaktör för Förskoletidningen, är Veronica Nytomt, Maria Nygren, Lotta Österman Eriksson och John Steinberg.

Skapa bästa förutsättningarna
I uppdraget som rektor krävs ett aktivt pedagogiskt ledarskap gällande didaktiken. Hur kan du som rektor stötta förskollärarna att ansvara för undervisningen och vara goda ledare för sina kollegor?
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Enbart teori gör ingen pedagog​
Att börja arbeta i förskolan, antingen som nyexaminerad barnskötare eller förskollärare ställer stora krav och som ny är det viktigt att vara insatt i uppdraget. Den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig pusselbit för att få goda förutsättningar att lyckas.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Förskolans arbetslag – en utmaning att utveckla
Det unika med svensk förskola är arbetslagstanken och helhetssynen på barns lärande och utveckling. Detta holistiska synsätt ger konsekvenser för arbetsfördelningen inom arbetslaget. Var och en i arbetslaget ska ta sitt ansvar och bidra till det gemensamma arbetet med barnen. Samtidigt ska de arbeta tillsammans som ett team och förskollärare ska ha ansvar för undervisningen. Det är en utmaning!
Läs artikeln om förskolans arbetslag

 

Tillsammans lyfter vi oss – för barnen
Vi läser inspirerande artiklar på nätet, går på föreläsningar och diskuterar med kollegor. Men hur tar vi vara på alla dessa möjligheter till att utvecklas i vår profession och bli ännu bättre på det vi gör? Hur lär vi tillsammans och av varand­ra? Hur kommer det vi lär oss barnen till gagn?
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Det bäste med att vara förskollärare
"Det bästa är alla möten med barnen! Att man har en så stor möjlighet att påverka och ge dem förutsättningar till utveckling och lärande som de har med sig vidare i livet."
Läs intervjun med förskollärare Veronica Nytomt

Organisera för undervisning
"Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Organisationen är verktyget för att skapa den balansen mellan omsorg, utveckling och lärande – den våg vi använder så att ingenting tar överhand. Enligt Lpfö18 ansvarar förskolläraren för att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi ska ta tillvara planerade, spontana och vardagliga aktiviteter för att få en röd tråd genom hela dagen."
Läs artikeln av Josefin Malm och Sofie Källhage