Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet.” / Lpfö 18, s.10

Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa?

Ibland möter vi i förskolan barn som mår riktigt dåligt. Det kan bero på konflikter och våld i familjen, sorg, att familjen är på flykt, föräldrars missbruk eller att familjen är ekonomiskt utsatt. Barns psykiska ohälsa är i hög grad beroende av faktorer i omgivningen, vilket inte är så konstigt med tanke på att de har begränsad makt att påverka sin situation. Vi som möter barn i förskolan måste våga se och agera när vi är oroliga för att de inte mår bra.

Vi som möter barn i förskolan måste våga se och agera när vi är oroliga för att de inte mår bra.

Det barn får vara med om under uppväxten kommer att påverka deras vuxna liv. Därför behöver vi som arbetar med förskolebarn ge dem trygghet och också förutsättningar att känna till sina rättigheter. Vi har ett ansvar att visa att det är okej att prata om hur vi mår, att visa känslor och att vi lyssnar på dem. I det främjande arbetet kan barn våga berätta hur de har det och vi kan hjälpa dem som behöver det.

Här har vi samlat material för att förskolan där du arbetar ska vara en plats där ni kan främja barns psykiska hälsa och en plats där barn som har det jobbigt ska få andrum och uppleva trygghet.

Lycka till! 

Malin Ring
Affärsområdeschef Förskola, chefredaktör Förskoletidningen, Gothia Kompetens


Foto överst på sidan av Skynesher / Getty Images

Kontaktuppgifter

Malin Ring - Gothia Kompetens

Malin Ring
malin.ring@gothiakompetens.se
08-462 26 07


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Förskolesnacket är tänkt som inspiration för er som arbetar med det viktigaste som finns, barnen. I Förskolesnacket hösten 2021 pratade vi om omsorg, barns psykiska hälsa och välbefinnande samt barns sociala och emotionella färdigheter.

I filmen deltar Gunilla Niss, Margareta Öhman, Björn Gíslason och Lars Löwenborg. Moderator är Malin Ring, Gothia Kompetens. Filmen är totalt ca 70 minuter lång.

För att få reda på hur barnen mår och har det behöver vi få dem att prata med oss. När vi gör detta ska vi alltid tänka på att ställa öppna frågor. Förutom att använda öppna frågor är det viktigt att vara medveten om sitt förhållningssätt. Tänk på att:

 • Använda ett språk som barnet förstår.
 • Förklara termer.
 • Lyssna mer än du talar.
 • Ha ett neutralt förhållningssätt till samtalsämnet.
 • Ha ett flexibelt tänkande kring barnets situation och upplevelse.

Under samtalet kan du underlätta för barnet utan att vara ledande genom att:

 • Kontrollera att barnet förstått vad du menar.
 • Be om ett förtydligande om något verkar otydligt. Barnet kanske inte menar samma sak som du med ett visst ord.
 • Inte utgå från att barn har ord för det han eller hon ska beskriva.
 • Undvika att föra in ord innan barnet självt använt sig av det.
 • Formulera korta enkla meningar.
 • Använda ett enkelt språk.

Konsten att fråga rätt
När barn signalerar att de far illa kan personalen i förskolan behöva ställa frågor. Då är det viktigt att det görs på ett sätt som ger tillförlitliga berättelser. Genom öppna frågor undviker vuxna att påverka svaren.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Underbara barndom – eller?
I förskolan möter vi barn som utsätts för våld och övergrepp och som lever med missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Vi måste våga se att barn kan fara illa och använda de möjligheter vi har för att skydda dem.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Barns rätt till psykisk hälsa
Konventionen om barnets rättigheter är nu lag i Sverige. I flera av paragraferna beskrivs barns rätt till beskydd, hälsa och välmående. Vi kan kalla dem barns rätt till psykisk hälsa. Dessa rättigheter är inte bara juridiskt bindande utan också pedagogiskt.
Läs artikeln här på gothiakompetens.se

Barns psykiska hälsa och välbefinnande
"Psykisk hälsa handlar om att uppleva sig kunna hantera de utmaningar och påfrestningar livet bjuder en på utan att ta skada själv. Då har vi också större möjligheter att välja vad vi känner – i riktning mot positiva emotioner – och hur vi tänker om det vi känner."
Läs intervjun med Margareta Öhman

Råd på vägen
Sorg, dödsfall, oro för ett barn – ibland kan man behöva konkreta tips på hur man kan gå vidare i svåra frågor. Här får du också tips på böcker du kan läsa för och med barnen om svåra ämnen.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

God omsorg – avgörande för välbefinnande
Att uppnå och behålla dagligt välbefinnande blir en allt större utmaning i många förskolor. Flera faktorer påverkar det psykiska välmåendet hos både barn och personal. Vad kan vi göra åt den växande obalansen? Som vanligt när det gäller att planera, organisera och utföra verksamhet i förskolan tar vi ansats i läroplanen.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Hur kan vi upptäcka och agera när små barn far illa?
Det kan vara svårt att upptäcka och förstå utsatthet hos små barn. Och hur gör man när man väl har uppmärksammat det?
Läs intervjun med Björn Tingberg, leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut, båda med inriktning mot barn och unga.

Hantera svåra känslor i förskolan
Sorg, dödsfall, oro för ett barn – ibland kan man behöva konkreta tips på hur man kan gå vidare i svåra frågor. Här får du också tips på böcker du kan läsa för och med barnen om svåra ämnen.
Läs artikeln här på gothiakompetens.se