Vi på Gothia Kompetens vill bidra till att utveckla kvaliteten i förskolor genom kompetensutveckling som ger dig en bättre dag på ditt jobb. Fokuset i våra utbildningar för förskolan är att utveckla kvaliteten i undervisningen och barnens utbildning. 

Hannes Jansson, ansvarig för processutbildningar på Gothia Kompetens.

Vad är fördelarna med kollegialt lärande?
– Med kollegialt lärande kan goda exempel på till exempel skicklig undervisning spridas mellan kollegor, arbetslag och förskolor. Sprids inte goda erfarenheter och tankar, från en individ eller ett arbetslag till övriga, så riskerar utvecklingen att stanna av eller gå åt fel håll. Kollegialt lärande bidrar således till ökad kvalitet och ökad likvärdighet mellan individer, arbetslag och förskolor. Flera hjärnor tänker bättre än en.

Hur kan rektorer, förskollärare och barnskötare få användning av en processutbildning från Gothia Kompetens?
– Vi på Gothia Kompetens vill bidra till att utveckla kvaliteten i förskolor genom kompetensutveckling som ger dig en bättre dag på ditt jobb. Fokuset i våra utbildningar för förskolan är att utveckla kvaliteten i undervisningen och barnens utbildning. Genom kompetensutveckling inom relevanta och aktuella ämnen som språkutveckling, digitala verktyg, specialpedagogik och lek ges konkreta verktyg att använda i barngruppen – både under och efter slutförd utbildning.

Vad stödjer ni er på när ni tar fram en processutbildning? 
– Vi vet att utveckling av verksamheten kräver kompetensutveckling över tid. Våra utbildningar är därför över en eller två terminer. Allt för att pedagogerna ska få tid att reflektera tillsammans och testa olika verktyg. Vi använder oss av kollegialt lärande då det är en gemensam nämnare för framgångsrik förskoleutveckling. Våra utbildningar utgår självklart från förskolans läroplan och aktuell forskning.

Hur är processutbildningarna upplagda?
– Med våra böcker för yrkesverksamma inom förskola har vi ett brett stall av författare som är experter och uppskattade föreläsare inom olika ämnen. Därför är experten alltid utgångspunkten i våra processutbildningar. Utbildningarna börjar med en föreläsning från vår expert. Därefter får du uppgifter att genomföra, till exempel att undervisa i barngrupp. De kunskaper du förvärvar från din undervisning tar du med dig till dina kollegor och ni diskuterar och ger varandra tips på hur ni kan utveckla undervisningen. 

Vem är Gothia Kompetens processutbildningar till för? 
– För att nå verklig förändring i en förskola behöver alla pedagoger gå samma utbildning. Därför är utbildningarnas innehåll anpassade för både barnskötare och förskollärare.

Läs mer om våra processutbildningar för förskolan.

Jag tror på det här arbetssättet. Vi har läst, reflekterat, diskuterat och observerat tillsammans. Det kollegiala lärandet har varit väldigt viktigt för att alla ska utvecklas.

Linda Ringström, rektor förskolan Nyckelpigan i Nörrköping

Vi har fått ett gemensamt yrkesspråk som stärker, förstärker och skapar gemenskap.

Marie Eriksson, molndal.se: läs hela artikeln om lekcertifieringen i Mölndal på molndal.se

Mer med Gothia Kompetens

Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Malin Ring, affärsområdeschef för förskola, och Hannes Jansson, processägare inom förskola, samtalar om våra processutbildningar.

Läs mer om våra processutbildningar för förskolan eller kontakta Binjamin eller Kalle för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Abstrakt illustration från omslaget till boken Förskollärare

Det bästa med att vara förskollärare

Vad är det bästa med att vara förskollärare?
– Det bästa är alla möten med barnen! Att man har en så stor möjlighet att påverka och ge dem förutsättningar till utveckling och lärande som de har med sig vidare i livet.

Läs intervjun med Veronica Nytomt här

 

Åsa Ekman om barnkonventionen i förskolan

”Jag vill peppa förskolan i arbetet med barnkonventionen”

Från och med första januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att samtliga delar av samhället behöver förändra synen på barn, arbetssätt och metoder. Det gäller naturligtvis även förskolan. 

Läs intervjun med barnrättskonsulten Åsa Ekman