Bankeryds förskoleområde i Jönköping har gjort en storsatsning på språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Under läsåret 21/22 har 90 förskollärare och barnskötare på sex förskolor gått en processutbildning tillsammans. Rektor Annica Lagander ser tydliga resultat och en undervisning som har förändrats.

– Det saknades en gemensam plattform för medarbetare i språkutvecklande arbetssätt och elever i de högre skolåren visade sämre resultat än väntat i svenska. Det resulterade i att vi beslöt oss för att göra en satsning i förskolan för att lägga en bra språklig grund. Det gör vi genom att arbeta mer språkutvecklande, säger Annica Lagander, rektor för Bankeryds förskoleområde.

Hon anlitade därför Gothia Kompetens för en processutbildning i språkutvecklande arbetssätt med syfte att ge samtliga förskollärare och barnskötare en gemensam kunskapsgrund. Efter sex månaders utbildning med enskilda uppgifter, kollegiala workshops och föreläsningar har både förhållningssätt och undervisning förändrats. Den breda utbildningsinsatsen med fokus på det kollegiala lärandet har varit en framgångsfaktor.

Genom att samtliga pedagoger har fått ta del av utbildningen får alla kunskap och kan reflektera och pröva tillsammans. Det skapar förutsättningar att ta kunskapen vidare och utveckla undervisningen.

Tillsammans med Gothia Kompetens valde Annica Lagander ut tre fokusområden för processutbildningen:

  • pedagogens roll i barns språkutveckling
  • språklekar och språklig sårbarhet
  • berättande och högläsning. 

Efter processutbildningen har pedagogerna utvecklat en större medvetenhet om språkutvecklande arbetssätt och gjort tydliga förändringar i sitt sätt att undervisa.

Alla pedagoger har nu samma kunskapsgrund att stå på, de har en större medvetenhet och ett annat förhållningssätt till språkutvecklande arbetssätt.

– Alla pedagoger har nu samma kunskapsgrund att stå på, de har en större medvetenhet och ett annat förhållningssätt till språkutvecklande arbetssätt. Det visar sig konkret i undervisningen, vilka aktiviteter som görs, hur och när. Det syns även i den pedagogiska miljön, säger Annica Lagander.

Tidigare stod böckerna på sina platser i bokhyllorna och vid sofforna. Nu kan barnen hitta böcker på fler ställen på förskolan, även i tamburen. Där kommer det också finnas möjlighet för barnen och vårdnadshavarna att låna hem böcker.  

– Vi har köpt in extra mycket barnlitteratur under läsåret för att kunna erbjuda hemlån. Vi kommer att ge information till vårdnadshavarna om hur språket utvecklas, vad vi gör, och vad de kan göra för att barnen ska få bättre förutsättningar. Det hoppas vi ska gynna språkutvecklingen ännu mer.

Annica Lagander ser tydliga resultat av hur pedagogerna reflekterar över sin pedagogiska roll i det språkutvecklande arbetssättet. Processutbildningen har även gett verktyg att omsätta teori i praktik och arbeta på vetenskaplig grund. Tanken är att fortsätta utbildningsinsatsen tillsammans med Gothia Kompetens för att fördjupa kunskaperna ytterligare. 

Pedagogerna är angelägna om att vi ska fortsätta och hålla i detta. De har varit otroligt engagerade, drivit på arbetet och haft en hög ambitionsnivå rakt igenom.

– Pedagogerna är angelägna om att vi ska fortsätta och hålla i detta. De har varit otroligt engagerade, drivit på arbetet och haft en hög ambitionsnivå rakt igenom, säger Annica Lagander som ser processutbildningens utformning som framgångsrik.

– Som ledare tror jag på att skapa en arena där vi har en gemensam kunskap som vi tillskansat oss tillsammans. Processutbildningens balans mellan enskilda uppgifter, kollegiala workshops och föreläsningar har varit mycket positivt. Det är en effektiv kompetensutveckling.


Av Helén Kim
Bild på barn i förskolan av Kate Monakhova / Getty Images

Rektor Annica Lagander

Annica Lagander, rektor Bankeryds förskoleområde

Annica Lagander, rektor Bankeryds förskoleområde


Vill du veta mer om Gothia Kompetens processutbildningar? Kontakta Kalle eller Binjamin för mer information:


kalle.edenvik@gothiakompetens.se
070-7104312


binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Akvarellmålning i närbild - språkleka i förskolan

Språklekar för att ge barn ett rikt språk

I varje förskolegrupp finns det flera barn med språksvårigheter som inte tar till sig av det vanliga språkbadet som de flesta barn gör. De behöver öva språket på ett mer specifikt sätt, både i förskolan och hemma. Logopeden Catarina Sjöberg har därför tagit fram roliga språklekar för att ge barnen övning och förutsättningar till ett rikt språk.

Läs intervjun med logopeden Catarina Sjöberg

Catarina Sjöberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Språkstörning och kommunikativ sårbarhet

"Vi människor är gjorda för att kommunicera, de flesta av oss har ett medfött driv att kunna och vilja prata med andra runtomkring oss. Det är så vi umgås med vänner, får ny kunskap och skapar sociala band. Att ledigt kunna prata, lyssna och kommunicera är i dagens värld viktigare än någonsin."

Läs artikeln av leg. logoped Catarina Sjöberg