Bok/Broschyr

Språkleka i förskolan

Barns möjlighet till ett rikt språk

Språkleka i förskolan
Provläs

Sagt om

Boken vänder sig till förskolepedagoger som möter barn med språkliga svårigheter men också till de som systematiskt och medvetet vill arbeta med barns generella språkutveckling. "Språkleka i förskolan" borde ingå i varje pedagogs grundutbildning.

Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 8, 2018

Författare

Vi rekommenderar även

Prenumerera på vårt nyhetsbrev