Processutbildning för förskolan om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – SKUA

En stor del av människans utveckling kommer ur vår förmåga att kommunicera med varandra. Vi är beroende av språk. För att ge dig verktyg i ditt uppdrag att utveckla barnens språk erbjuder vi en processutbildning där språket har en central roll.

Alla pedagoger har nu samma kunskapsgrund att stå på, de har en större medvetenhet och ett annat förhållningssätt till språkutvecklande arbetssätt.

Rektor Annica Lagander, Bankeryds förskoleområde i Jönköping, om Gothia Kompetens processutbildning. Läs hela intervjun här med rektor Annica Lagander.

Tips! Kostnadsfritt digitalt informationsmöte

Nya skrivningar i läroplanen väntas kring högläsning och samtal. Vi har processutbildningar som hjälper er att säkra hög kvalitet i det arbetet. Välkommen att delta på vårt kostnadsfria informationsmöte.

Den 30 maj bjuder vi in rektorer och verksamhetsutvecklare i förskolan till ett möte med oss på Gothia Kompetens då vi berättar om våra processutbildningar som ger er verktyg för ett språkutvecklande arbetssätt med högläsningens och samtalets roll i fokus.

Läs mer och boka plats

Kundnöjdhet

Av 188 svarande pedagoger och skolledare rekommenderar 91% den här processutbildningen till andra.

Förskolans läroplan lägger vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. De ska också erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom samtal och högläsning. Barn med andra modersmål än svenska ska också få möjlighet att utveckla det.

För att ge dig verktyg i ditt uppdrag att utveckla barnens språk erbjuder vi en processutbildning där språket har en central roll. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om språkutvecklande arbetssätt.

Varför en utbildning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – SKUA?

  • För att barnen ska utveckla ett rikt och varierat språk. 
  • Språket är en förutsättning för att kommunicera, och formar barnens hjärna, deras tänkande och förutsättningar i livet. 
  • Öka barnens förståelse för det som förmedlas exempelvis genom litteratur genom stärkt litteracitet.
  • Leva upp till läroplanens skrivningar om vikten av att främja barns språkutveckling.
  • Språk är en demokratisk rättighet.
  • Stärka barns självförtroende och trygghet.
  • Förankra språkutvecklingsarbetet i kollegiet för att öka kvaliteten i arbetet.

Om processutbildningen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – SKUA

Utbildningen sker på plats i förskolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till förskolans egna processledare att leda kollegialt lärande och driva utbildningen framåt. Olika ämnesexperter föreläser digitalt eller fysiskt om språkutveckling. 

Vid varje tillfälle delas en arbetsuppgift/övning ut. Den arbetar deltagare med på hemmaplan både individuellt och i grupp mellan varje tillfällena. Utvalda processledare i förskolan leder de kollegiala träffarna och stöttar kollegorna. Processledarna får inledningsvis en kurs i processledning och kollegialt lärande.

En enkät om förväntningar går ut till samtliga deltagare inledningsvis och mot slutet utvärderas utbildningen. Vid längre utbildningar genomförs en enkät om arbetsprocessen i mitten av utbildningen.

Tidsåtgång
Utbildningen sträcker sig över minst en termin, med förslagsvis tre föreläsningar med arbetsuppgifter och träffar för kollegialt arbete mellan varje föreläsning. Alternativt pågår utbildningen över två terminer med fler föreläsningar och mer tid att genomföra olika arbetsuppgifter.

Material till utbildningen språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – SKUA
Beroende på val av föreläsningar finns böcker eller artiklar som utgångspunkt för processutbildningen. Allt annat material som behövs för att genomföra processutbildningen finns samlat på en digital plattform.

Håll dig uppdaterad!

Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna Binjamin eller Kalle för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Binjamin och Kalle - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Processutbildning - Förskola.