Skapa rätt förutsättningar för arbetsro i klassrummet

– Att vara lärare är ett ledarskapsyrke. Och du kan alltid utveckla ditt ledarskap, oavsett om du är ny som lärare eller en erfaren pedagog, säger John Steinberg, fil. dr i pedagogik med mångårig erfarenhet som rektor, föreläsare och utbildare. Här ger han råd om hur du kan bli en bättre ledare i klassrummet och skapa förutsättningar för ett effektivt lärande genom bland annat arbetsro i klassrummet.

Många lärare vill individualisera undervisningen och träna eleverna i att arbeta självständigt, men gruppen måste också fungera för att individen ska kunna må bra. Utmaningen är att få balans mellan individens behov och gruppens utveckling. John Steinberg har utifrån sina många klassrumsbesök och observationer av lärare i undervisningssituationer identifierat sju framgångsfaktorer för de pedagoger som lyckas bäst.

Kan du lyfta fram några framgångsfaktorer som speciellt viktiga? 
– Grunden är att hitta balansen mellan det hårda och mjuka. Eleverna ska veta vad som gäller och samtidigt ha förtroende för att du är en person som vill dem väl, säger John Steinberg och menar att det kan låta enkelt men är inte alltid så lätt.

– Det behövs regler så att alla vet vad som gäller. Du behöver vara tydligt och fast, samtidigt som du är varm och inkluderande så att eleverna både vet och känner att du tycker om de och vill dem väl. En bra kombination av detta är grunden. När det fungerar så fungerar oftast klassrumssituationen väldigt bra.   

Vad menar du med beslutsarkitektur och hur kan det användas i skolan?
– Beslutsarkitektur handlar om att göra så mycket som möjligt för att eleven ska fatta konstruktiva beslut. Exempelvis att arrangera miljön och rummet så att det inbjuder till rätt beslut och beteende. Det kan handla om den omgivande miljön som hur korridoren är planerad, skolgården, klassrummet och i matsalen. Tänk till innan för att skapa en miljö så att situationen fungerar smidigt, underlätta för eleven att ta rätt beslut. 

Vad är dina bästa råd till lärare för att få arbetsro i klassrummet? 

  1. Att vara väl förberedd är givetvis A och O. Men förbered dig också för vilken sannolikhet det är att din lektion ska fungera. Tänk alltid igenom en lektionsplanering utifrån den aspekten – vad kan du göra för att öka sannolikheten att din lektion ska lyckas och nå dit du vill?
  2. Se över rutiner och ritualer i klassrummet för att ge en tydlig struktur. Det är du som är ledaren. Skapa förutsättningar för att eleverna ska få förtroende för dig och följa dig.
  3. Glöm inte heller att samarbeta med föräldrarna och skapa en relation och struktur för det samarbetet. Det är oerhört viktigt att det fungerar.

John Steinberg beskriver i den nya reviderade utgåvan av boken Ledarskap i klassrummet - handbok för arbetsro och effektivt lärande hur du kan stärka ditt ledarskap. Till varje kapitel finns övningar och diskussionsfrågor. Boken har använts som cirkel- och fortbildningsbok i hundratals skolor. Nu är den reviderad efter Lgr 11 och innehåller även nya exempel.

John Steinberg och boken Ledarskap i klassrummet

John Steinberg har arbetat som universitetslektor i pedagogik och som rektor. I dag är han konsult och föreläsare i sitt eget bolag, Steinbergs Utbildning AB.

Ledarskap i klassrummet har använts som cirkel- och fortbildningsbok i hundratals skolor. Den här upplagan har reviderats och uppdaterats efter Lgr 11 och innehåller bland annat ett nytt förord och nya exempel.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.