Så skapar du rätt förutsättningar för arbetsro i klassrummet

– Att vara lärare är ett ledarskapsyrke. Och du kan alltid utveckla ditt ledarskap, oavsett om du är ny som lärare eller en erfaren pedagog, säger John Steinberg, fil. dr i pedagogik med mångårig erfarenhet som rektor, föreläsare och utbildare. Här ger han råd om hur du kan bli en bättre ledare i klassrummet och skapa förutsättningar för ett effektivt lärande genom bland annat arbetsro i klassrummet.

Hur gör de allra bästa pedagogerna för att lyckas? Det är en fråga John Steinberg ägnat ett helt yrkesliv åt att sprida kunskap om. Utifrån sina många klassrumsbesök och observationer av lärare i undervisningssituationer har han identifierat sju framgångsfaktorer för de pedagoger som lyckas bäst.

– De pedagoger som lyckas bäst är de som skapar en arbetssituation där de kan koncentrera sig på innehållet i undervisningen och metodiken och därigenom slipper oroa sig för annat runt omkring, till exempel ordning, regler och arbetsro, säger John Steinberg, fil.dr. i pedagogik och mångårig utbildare av lärare.

Det är här som ledarskapet kommer in. För enligt John Steinberg är det just lärarens ledarskap som är nyckeln till framgång i alla barn-, ungdoms- och vuxengrupper. När ledarskapet fungerar kan läraren ägna mer tid åt innehållet och åt att utveckla sin pedagogik. Om ledarskapet däremot haltar blir läraren alltmer upptagen av ordningsfrågor, förhandlingar och tillsägelser.

– Utmaningen är att öka sannolikheten för att ledarskapet fungerar. Läraren bör göra vad hen kan för att öka sannolikheten att få arbetsro, kunna arbeta effektivt med innehållet och utveckla sina undervisningsmetoder.

Grunden är att hitta balansen mellan det hårda och mjuka. Eleverna ska veta vad som gäller och samtidigt ha förtroende för att du är en person som vill dem väl.

Kan du lyfta fram några framgångsfaktorer som speciellt viktiga? 
– Grunden är att hitta balansen mellan det hårda och mjuka. Eleverna ska veta vad som gäller och samtidigt ha förtroende för att du är en person som vill dem väl, säger John Steinberg och menar att det kan låta enkelt men är inte alltid så lätt.

– Det behövs regler så att alla vet vad som gäller. Du behöver vara tydligt och fast, samtidigt som du är varm och inkluderande så att eleverna både vet och känner att du tycker om dem och vill dem väl. En bra kombination av detta är grunden. När det fungerar så fungerar oftast klassrumssituationen väldigt bra.   

Tänk till innan för att skapa en miljö så att situationen fungerar smidigt, underlätta för eleven att ta rätt beslut.

Vad menar du med beslutsarkitektur och hur kan det användas i skolan?
– Beslutsarkitektur handlar om att göra så mycket som möjligt för att eleven ska fatta konstruktiva beslut. Exempelvis att arrangera miljön och rummet så att det inbjuder till rätt beslut och beteende. Det kan handla om den omgivande miljön som hur korridoren är planerad, skolgården, klassrummet och i matsalen. Tänk till innan för att skapa en miljö så att situationen fungerar smidigt, underlätta för eleven att ta rätt beslut. 

I den utökade utgåvan av Ledarskap i klassrummet – handbok för studiero och undervisningskvalitet fokuserar John Steinberg på tre områden för att uppnå just studiero och hög undervisningskvalitet:

  • Det individuella ledarskapet – eftersom pedagogyrket är ett ledarskapsyrke.
  • Det kollektiva ledarskapet – eftersom det är lättare att lyckas om alla på skolan har ett gemensamt förhållningssätt. 
  • Det undervisande ledarskapet – eftersom en god undervisning främjar följsamhet, samarbete och engagemang.

– Jag hoppas att boken ska hjälpa lärare att utvecklas och känna trygghet i sitt ledarskap, säger John Steinberg.

Boken har genom åren lästs av ett stort antal lärare och använts på hundratals skolor runtom i landet, inom lärarutbildningen och av lärarfortbildare.

Men vilka är då är John Steinbergs bästa råd till lärare för att få arbetsro i klassrummet? 

  1. Att vara väl förberedd är givetvis A och O. Men förbered dig också för vilken sannolikhet det är att din lektion ska fungera. Tänk alltid igenom en lektionsplanering utifrån den aspekten – vad kan du göra för att öka sannolikheten att din lektion ska lyckas och nå dit du vill?
  2. Se över rutiner och ritualer i klassrummet för att ge en tydlig struktur. Det är du som är ledaren. Skapa förutsättningar för att eleverna ska få förtroende för dig och följa dig.
  3. Glöm inte heller att samarbeta med föräldrarna och skapa en relation och struktur för det samarbetet. Det är oerhört viktigt att det fungerar.

Av Helén Kim
Foton av Marcus Gustafsson

John Steinberg och Ledarskap i klassrummet

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

John Steinberg har arbetat som universitetslektor i pedagogik och som rektor. I dag är han konsult och föreläsare i sitt eget bolag, Steinbergs Utbildning AB.

Om lärarens ledarskap inte fungerar är det också svårt att skapa studiero i klassrummet. För att stötta lärare att utveckla sitt ledarskap och öka studieron och undervisningens kvalitet har John Steinberg nu reviderat och utökat sin bok Ledarskap i klassrummet.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Jenny Karlsson och Anna Morell - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Funktionskompetenta lärare

För att kunna arbeta mer förebyggande utvecklade Jenny Karlsson och Anna Morell ett arbetssätt där alla på skolan blir funktionskompetenta. Från brandkårsutryckningar till förebyggande arbete.

Läs intervjun med Jenny Karlsson och Anna Morell

Per Kornhall - författare på Gothia Kompetens

Naturligt ledarskap i skolan

Vad kan evolutionen lära oss om ledarskap i skolan?
– För att kunna leda bättre behöver vi känna till hur ledarskap har formats genom evolutionen och hur det såg ut under den tid vi blev till som art, säger Per Kornhall, författare, biolog och gymnasielärare.

Läs intervjun med Per Kornhall