”Det är en hjälp på vägen för att göra livet som lärare smidigare och roligare.”

Elever, vårdnadshavare, utvecklingssamtal, föräldramöten, läsårsplanering och bedömning. Och så själva undervisningen förstås. För nya lärare är det många bitar att få ordning på, och en hel del utmaningar att hantera. Nu har Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring skrivit en guide som hjälp för att undvika fallgroparna.

– Efter utbildningen möts läraren av verkligheten, oftast oförberedd på det rent praktiska. Hur planerar jag mitt ämne? Hur sätter jag igång lektionen? Hur hanterar jag föräldrar? Och hur kan jag förbereda lektionerna för att de ska bli som jag tänkt?

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring är båda grundskollärare. Genom åren har de skaffat sig erfarenhet av vad som fungerar, och inte. De framhåller strukturen som en viktig grund, både i planeringen, i lektionssituationen och vad läraren lägger sin tid på. Karin Boberg ger exempel:

– Gör det inte svårt i onödan. Skala bort och strukturera arbetet. Vad ska eleverna lära sig och vad är viktigt? Är det att uppmärksamma Kanelbullensdag? Nej, det handlar istället om att kunna jämföra tre religioner eller förstå vattnets kretslopp.

Strukturen handlar inte bara om ämneskunskaperna utan även att du tänkt igenom din lektion steg för steg – hur du släpper in eleverna, sätter igång lektionen och hur du organiserar när eleverna ska hämta material. Det är små detaljer men som kan göra stor skillnad för hur arbetet i klassrummet flyter på.

För att ge nya lärare en hjälp på vägen har Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring nu skrivit boken Att äga läraryrket – en guide till ditt liv som lärare där de konkret går igenom hur du kan göra för att lyckas. Boken är uppdelad i tre delar; Konsten att lyckas i klassrummet, Konsten att lyckas utanför klassrummet och Konsten att lyckas med en hållbar yrkesroll. Varje del innehåller sju fördjupande kapitel med svar på hur.

– Vi tar upp praktiska saker som hur du kan göra den första skoldagen, hur du kan strukturera lektionerna och hur du kan hantera mobiler och mössor. 

Boken ger också råd kring hur du bemöter krävande föräldrar och hur du hanterar konflikter. Anna Sterlinger Ahlring säger:

– Behåll lugnet, även om du blir arg. Du kan tydligt markera att du inte accpeterar det som sägs men du behöver vara professionell och behålla lugnet. Börjar du skrika har du förlorat.

Det är lätt att dras med i situationen, där och då. Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahrling har båda gjort misstag, stora som små, en del lustiga i efterhand och en del mer plågsamma att tänka på. Men det är felsteg som de lärt sig av och använt för att förbättra sin undervisning och utvecklas i sin yrkesroll.

– Att vara lärare är fantastiskt roligt. Låt dig inte nedslås av svarta rubriker. Behåll viljan att lära dig och att utvecklas, och våga be om hjälp. Då kommer det att gå bra, säger Karin Boberg.

– Den här boken är en guide som vi hoppas kan vara varje lärares kompis, som en hjälp på vägen för att göra livet som lärare lite smidigare, och roligare, säger Anna Sterlinger Ahlring.

Om författarna

Karin Boberg (höger i bild) är grundskollärare i de samhällsorienterande ämnena åk 4–9. Hon bloggar för Skolvärlden, Pedagog Huddinge och på den egna bloggen Karin bygger undervisning.

Anna Sterlinger Ahlring (vänster i bild) är grundskollärare inom de samhällsorienterande ämnena samt svenska åk 4–9. Hon startade podden Anna och Philips Lärarpodcast som 2017 fick priset Årets insats inom offentlig sektor, sitter med i styrelsen för Lärargalan och är en uppskattad föreläsare och moderator.

Tillsammans har Karin och Anna tidigare skrivit boken Att äga klassrummet – 10 perspektiv på ledarskap för lärare.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Kompetens | © Seán McDevitt

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin

Johan Alm - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Sätt fokus på lärandet och undervisningen

Elever lyckas inte bättre för att vi bedömer dem mer, istället behövs lärare som begripligt förklarar vad eleverna ska lära sig, säger Johan Alm, lärare, författare och efterfrågad föreläsare.

Läs intervjun med Johan Alm