Öka motivationen med digitala verktyg i matematikundervisningen

Det finns många fördelar med att använda digitala verktyg i matematikundervisningen. Eleverna blir mer motiverade och deras matematiska förståelse kan förbättras. Det menar matematiklärarna Helena Kvarnsell och Camilla Askebäck Diaz.

Skolverkets rapport Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (2018) visar att matematikämnet halkar efter de andra ämnena i användning av datorer och andra digitala hjälpmedel. Samtidigt märker Helena Kvarnsell och Camilla Askebäck Diaz ett stort intresse från matematiklärare.

– Det finns ett sug bland mattelärare att jobba mer digitalt, säger Helena Kvarnsell som ofta får frågor från kollegor om tips på hur de kan arbeta. 

Helena Kvarnsell och Camilla Askebäck Diaz har länge arbetat med digitala verktyg i sin undervisning och ser många fördelar. Det gör det ofta enklare att fånga elevernas nyfikenhet, få dem motiverade och att utmana sig själva. 

– De bästa problemlösningsuppgifterna är de som inspirerar och väcker nyfikenheten hos eleverna. Sådana uppgifter har blivit lättare att få till sedan vi började använda digitala verktyg i undervisningen, säger Camilla Askebäck Diaz.

Med digitala verktyg kan läraren lättare upptäcka var eleverna har luckor i sin matematikförståelse. Dessutom skapar det fler tillfällen för eleverna att resonera och kommunicera om matematik och lösa problem med hjälp av begrepp och metoder som de lärt sig. Det bidrar till att eleverna utvecklar sin matematiska förståelse och sitt lärande.

– Det är det vi vill åstadkomma. Vi vill utveckla vår undervisning med elevernas bästa framför ögonen. Och de digitala verktygen ger oss bättre förutsättningar att göra det, säger Helena Kvarnsell och Camilla Askebäck Diaz. 

Nu har de skrivit en bok tillsammans där de visar hur matematiklärare kan göra. Boken visar hur de använder verktygen i klassrummen och författarna vill inspirera till ett ökat användande i matematikundervisningen.

– Vi vill tydliggöra hur och varför man ska använda digitala verktyg i matematikundervisningen. Vi visar vad som krävs för att skapa en undervisning där det digitala har sin naturliga
plats och hur du organiserar och planerar för det, säger Camilla Askebäck Diaz.

Vilka råd vill ni ge till matteläraren som vill börja jobba mer med digitala verktyg?
– Vi hoppas att läsaren blir sugen på att prova. Börja med att projicera på tavlan eller ta in digitala verktyg i färdighetsträningen. Ta det i din egen takt, säger Helena Kvarnsell.

– Sedan kan du gå vidare med att skapa en undervisning där de digitala verktygen har sin naturliga plats och där du organiserar och planerar för det, säger Camilla Askebäck Diaz som tillägger att boken ger konkreta råd för hur den strukturen kan se ut.

Även om det är mycket prat om digitala verktyg är det inte det som står i centrum för Helena Kvarnsell och Camilla Askebäck Diaz. Det är eleverna och deras lärande.

– Vi vill våra elevers bästa, nu och i framtiden. Vi njuter när den där känslan i klassrummet infinner sig, då alla är helt uppslukade av matematiken och vi som lärare plötsligt finner oss överflödiga.

Tio fördelar med digitala verktyg i matematikundervisningen

  • Ökar elevernas motivation – lättare att väcka deras intresse och de tycker det är roligare
  • Du får bättre koll på elevernas progression och förståelse
  • Eleverna tvingas utmana sig själva i högre grad
  • Bättre möjligheter till färdighetsträning – självrättande och med feedback
  • Fler tillfällen att resonera och kommunicera om matematik
  • Utökade möjligheter att lösa problem med hjälp av begrepp och metoder som de har lärt sig
  • Självinstruerande läxor – en lättnad för föräldrarna och en likvärdighetsfråga
  • Lättare för dig som lärare – exempelvis när du ska visa ett koordinatsystem 
  • Smidigare för dig att dokumentera och ge snabb återkoppling till eleverna
  • Elevernas matematikförståelse ökar

Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto: Marcus Gustafsson

Helena Kvarnsell och Camilla Askebäck Diaz

Helena Kvarnsell och Camilla Askebäck Diaz har skrivit boken Digitala verktyg i matematikundervisningen. Boken ger dig svar på varför, hur och när du ska använda digitala verktyg och vilka fördelar som finns med det.

De ger en mängd konkreta tips på verktyg – du hittar dem här: digitala verktyg i matematikundervisningen.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Johan Alm - författare på Gothia Fortbildning

Sätt fokus på lärandet och undervisningen

Elever lyckas inte bättre för att vi bedömer dem mer, istället behövs lärare som begripligt förklarar vad eleverna ska lära sig, säger Johan Alm, lärare, författare och efterfrågad föreläsare.

Läs intervjun med Johan Alm

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Fortbildning

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin