Vi ska skapa samma möjligheter för alla elever att klara sig vidare i livet så att de med tiden kan skaffa sig en försörjning, ett lyckligt liv och kunna delta i samhället och demokratin.

Fritidshemmen har ett viktigt samhällsuppdrag att skapa ett likvärdigt lärande för eleverna. För att åstadkomma det behövs ett större fokus på en mer likvärdig undervisning menar Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskare.

– Vi ska skapa samma möjligheter för alla elever att klara sig vidare i livet så att de med tiden kan skaffa sig en försörjning, ett lyckligt liv och kunna delta i samhället och demokratin, säger Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute.

Uppdraget för fritidshemmet har förändrats de senaste åren och spelar numera en central roll i elevens utbildning. Utifrån elevens behov, intresse och erfarenheter ska fritidshemmen ge stöd i lärandet och skapa likvärdiga möjligheter för alla elever. De elever som kommer till fritidshemmen har alla olika behov och utmaningar. Vissa behöver vara mer kreativa än andra för att lära sig, några behöver utvecklas socialt och andra behöver den utmaning i lärandet som fritidshemmet kan erbjuda.

Fritidshemmen kan låta kunskapen komma till liv genom att eleverna utforskar, skapar, leker och lär sig.

– Fritidshemmen kan låta kunskapen komma till liv genom att eleverna utforskar, skapar, leker och lär sig. På så sätt ger vi eleverna större möjligheter att utvecklas som individer men faktiskt också att nå målen i klassrummet, säger Ann S. Pihlgren

Många fritidshem behöver utvecklas
Beroende på huvudmannens satsningar på fritidshemmen kan det skifta stort i verksamhet och kvalitet mellan kommuner och enskilda fritidshem. Pedagogerna på fritidshemmen har ofta många olika erfarenheter och bakgrunder. En del är högskoleutbildade fritidslärare eller fritidspedagoger medan andra har en barnskötarutbildning eller en helt annan bakgrund. 

Låt de högskoleutbildade fritidshemslärarna eller fritidspedagogerna leda arbetet. Då kommer vi se en kvalitetsutveckling i fritidshemmen.

Ann S. Pihlgren menar att det behövs en gemensam kompetensutveckling för att verksamheten ska höja kvaliteten och leda till ett likvärdigt lärande för eleverna. Hon ger rådet till rektorer att organisera det kollegiala lärandet i fritidshemmen genom att schemalägga 1 ½ timme varje eller varannan vecka då alla på fritids kan vara med.

– Låt de högskoleutbildade fritidshemslärarna eller fritidspedagogerna leda arbetet. Då kommer vi se en kvalitetsutveckling i fritidshemmen. Och det kommer ge eleverna större möjlighet att nå målen.

Boken Uppdrag fritidshem – skapa likvärdig utbildning kan ge den kunskap som behövs och användas som ett underlag i ett kollegialt lärande. 

– Jag vill att boken ska fungera som ett stöd för att utveckla verksamheten. En kvalitetsutveckling i fritidshemmen leder till att eleverna har större möjlighet att nå målen.


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Illustration: del av bokomslag, Uppdrag fritidshem

Ann S. Pihlgren - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Ann S. Pihlgren är fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, universitetslektor, skolpolitiker, studierektor och ansvarig för fritidslärarutbildningen vid Stockholms universitet. Barns tänkande, språk och samspel är hennes huvudsakliga forskningsintressen.

Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Malin Larsson - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Mindset - förhållningssätt till läraren

Hjärnkunskap i praktiken: ”Mina elever har ett jävlar anamma”. Vad är så bra med ”mindset”? Läs intervjun med svenskläraren Malin Larsson här.

Läs intervjun med Malin Larsson

Carl-Johan Markstedt - författare på Gothia Kompetens

Att skapa engagemang och motivation i olika elevgrupper

Carl-Johan Markstedt är svensklärare och uppskattad författare av ett av de mer spridda läromedlen i svenska på gymnasiet. Här delar han med sig av sina erfarenheter av att skapa engagemang hos eleverna på ett bättre sätt.

Läs intervjun med Carl-Johan Markstedt