En intervju om att äga undervisningen

Motivationen är central i inlärningen men kan ibland vara svår att åstadkomma. Så hur kan du göra för att motivera? Och vad behöver eleverna för att känna sig motiverade i skolan? Grundskollärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring beslöt sig för att ta reda på det.

För vissa elever är det tillräckligt att skolan finns och att de förväntas vara där för att de ska dyka upp, känna motivation och prestera enligt förväntan. För många andra behövs det mer än så för att känna att skolan är meningsfull och betyder något för just dem. 

– Vad är det som gör att eleverna vill gå på lektionen och orka ge sig i kast med en jobbig uppgift? Vi bestämde oss för att fråga, säger Anna Sterlinger Ahlring, grundskollärare.

Nästan hundra elever ingick i undersökningen och svaren visar att grundläggande faktorer som att mötas av en lärare som ler och visar att de vill vara i klassrummet hos dem är viktiga.

Därför behöver vi börja med att reflektera över oss själva som lärare. Vad kan jag skruva på i min undervisning och hur fungerar mitt ledarskap?

– Det betyder att eleverna ofta möts av lärare som inte visar att de är glada att se dem eller att de vill vara i klassrummet och undervisa, säger Karin Boberg, grundskollärare. Därför behöver vi börja med att reflektera över oss själva som lärare. Vad kan jag skruva på i min undervisning och hur fungerar mitt ledarskap?

Motiverande och meningsfull undervisning
I den nya boken Att äga undervisningen – med motivationen i fokus ger Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring svar på hur lärare kan arbeta för en mer motiverande och meningsfull undervisning för att påverka elevens lärande positivt. De ger konkreta råd och inspiration till vad lärare kan göra i undervisningen för att motivera eleverna, och sig själva.

Det är en fantastisk möjlighet att kunna inspirera och väcka lust att lära hos eleverna.

– Vi måste alltid ha med oss att vi som lärare påverkar väldigt många människor varje dag. Det är en fantastisk möjlighet att kunna inspirera och väcka lust att lära hos eleverna, säger Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring.

Det handlar inte om att skapa ett lekland eller bjuda på bullar. Det handlar om mer basala saker som att visa att du trivs med att undervisa och är glad över att träffa eleverna. Det handlar i hög grad om själva undervisningen och att kunna förklara för eleverna varför något är viktigt att lära sig.

– Det kan vara extra svårt att motivera de elever som har det lite knöligare i skolan. Här behöver vi tänka till lite extra för att ge dem en möjlig chans att lyckas. De behöver få känna att de kan, annars dödar man lusten att lära, säger Anna Sterlinger Ahlring.

Visa att du vill vara i klassrummet hos eleverna, att du är glad att träffa dem.

Råd till alla lärare

  • Börja med dig själv, vad kan du göra? Använd kraften i din egen pedagogik.
  • Visa att du vill vara i klassrummet hos eleverna, att du är glad att träffa dem.
  • Visa att du vill undervisa dem – att du tycker det är roligt.
  • Undervisa tydligt och gör det begripligt.

– Som lärare ingår det att inspirera och ge lust att lära. Vi hoppas att den här boken kan förmedla den lusten, säger Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring.

Att äga undervisningen – med motivationen i fokus är uppdelad i fyra delar som belyser motivation ur olika perspektiv. Den första delen tittar inåt för att reflektera över sig själv, den andra delen blickar utåt för att skapa goda förutsättningar för lärande och den tredje handlar om att göra undervisningen verklig, motiverande och angelägen. Den fjärde delen ger förslag på hur man kan ta undervisningen utanför skolans väggar. Med många exempel får läsaren råd, idéer och inspiration kring hur arbete med motivation kan påverka arbetet i klassrummet samt hur det kan ta sig olika uttryck beroende på situation och lärmiljö. 


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto av Marcus Gustafsson

Mer om Anna och Karin

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring arbetar på högstadiet på en skola i Huddinge utanför Stockholm.

Karin Boberg är även undervisande lärare på Södertörns högskola. På bloggen Karin bygger undervisning, tidningen Skolvärldens blogg och tidningen Vi Lärare delar hon med sig av erfarenheter och tips om det som lyfter undervisningen och skapar möjligheter i arbetsvardagen.

Anna Sterlinger Ahlring känner många till från Anna och Philips Lärarpodcast och Lärarsnack med Anna.

De har också skrivit tre böcker tillsammans om läraryrket; Att äga klassrummet, Att äga läraryrket och Att äga undervisningen.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Kompetens | © Seán McDevitt

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin

Johan Alm - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Sätt fokus på lärandet och undervisningen

Elever lyckas inte bättre för att vi bedömer dem mer, istället behövs lärare som begripligt förklarar vad eleverna ska lära sig, säger Johan Alm, lärare, författare och efterfrågad föreläsare.

Läs intervjun med Johan Alm