Hur skapar vi en lärmiljö som är fri från digitala distraktioner? Är det ens möjligt?

Push-notiser, snabba google-sökningar och chattmeddelanden. Distraktionerna är många i den digitala världen och det påverkar elevernas koncentration och förmåga att lära. Joakim Sveland vill se en balans där skolan begränsar och strukturerar den digitala användningen. Hans bok Ostört i skolan ger metoderna.

– Skolan ska vara en plats där du lär hur du lär dig. Då behöver vi också hjälpa eleverna med det och visa hur de kan skapa en digital studiero, säger Joakim Sveland, lärare i historia och svenska.

Digitaliseringen av skolan har gått fort och alldeles för få har kritiskt granskat följderna. Joakim Sveland har sedan 2017 fördjupat sig i skolans digitalisering och föreläst om den problematik som uppstår. Med den nya boken Ostört i skolan – från digital distraktion till djup koncentration ger han konkreta metoder för hur skola och lärare kan begränsa och strukturera den digitala användningen. Målet är att hjälpa eleverna att fokusera på lärandet. 

Forskningen är tydlig. De digitala distraktionerna stör och försämrar inlärningen.

– Forskningen är tydlig. De digitala distraktionerna stör och försämrar inlärningen. Dessutom driver alla distraktioner upp tempot i sättet som vi läser, skriver och söker, säger Joakim Sveland. Det försämrar vår förmåga att stanna upp och tänka djupt.

Likvärdigheten hotas
Joakim Sveland hänvisar till att det saknas evidens för att skolans stora digitala satsningar har förbättrat resultaten. Snarare hotas likvärdigheten. Studier visar att elever med redan låga studieresultat får det ännu svårare i en uppkopplad skola. Dessutom uppmuntrar internet till multitasking. Det försämrar vår förmåga att minnas och förstå.

Vi har aldrig någonsin tidigare varit i lika stort behov av att kunna bearbeta information.

– Vi har aldrig någonsin tidigare varit i lika stort behov av att kunna bearbeta information. Samtidigt sker detta i digitala miljöer som försämrar informationshanteringen. Det är en av vår tids stora paradoxer och den blir extra tydlig i svensk skola, säger Joakim Sveland.

Begränsa och strukturera
Joakim Sveland menar att vi har ett nyvaket förhållningssätt till tekniken och att skolan omfamnat den väl okritiskt. Digitaliseringen innebär enorma fördelar för skolan och bör närmas med nyfikenhet och experimentlusta.

– Samtidigt behöver vi också ställa de kritiska frågorna för att kunna skapa en undervisning för det optimala lärandet, säger Joakim Sveland och poängterar att lösningen inte är en analog bubbla. Det gäller att hitta en balans.  

Joakim ger tre konkreta råd för att hitta en väg framåt:

 1. Utvärdera de digitala verktygen i undervisningen.
  Ställ alltid frågan om det digitala verktyget överträffar sin analoga motsvarighet. Förbättrar det lärandet och hur? På så sätt utvärderar du tekniken i varje given situation och tar ett aktivt beslut som utgår från pedagogik och inte teknik.
   
 2. Begränsa distraktionerna.
  Var medveten om den digitala världens alla distraktioner och begränsa dessa i undervisningen. Inför exempelvis mobilförbud i klassrummen och lär eleverna studietekniker som hjälper dem att fokusera på uppgifterna.
   
 3. Ta diskussionen med eleverna.
  Eleverna är medvetna om problemen. Diskutera er fram till lösningar. Utifrån de samtalen kan vi skapa principer för det digitala användandet i skolan. Bestäm er också kollegialt för hur ni ska arbeta med detta.

Vi lärare behöver hjälpa eleverna att begränsa och strukturera arbetet i den digitala världen.

– Vi lärare behöver hjälpa eleverna att begränsa och strukturera arbetet i den digitala världen för att de ska kunna fokusera, säger Joakim Sveland.

I boken Ostört i skolan ger Joakim Sveland konkreta metoder och strategier skolan och lärare kan använda för att hjälpa eleverna att hantera de digitala distraktionerna.


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto: Marcus Gustafsson

Om författaren

Joakim Sveland - författare på Gothia Kompetens

Joakim Sveland är lärare i historia och svenska och skriver och föreläser i skolor landet över om hur internet och digitaliseringen påverkar vårt lärande. 2021 kom Drömmen om det digitala som han skrev tillsammans med Elias Granath. Ostört i skolan – från digital distraktion till djup koncentration är hans uppföljare. 


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Johan Alm - författare på Gothia Kompetens

Sätt fokus på lärandet och undervisningen

Elever lyckas inte bättre för att vi bedömer dem mer, istället behövs lärare som begripligt förklarar vad eleverna ska lära sig, säger Johan Alm, lärare, författare och efterfrågad föreläsare.

Läs intervjun med Johan Alm

 

Carl-Johan Markstedt - författare på Gothia Kompetens

Att skapa engagemang och motivation i olika elevgrupper

Carl-Johan Markstedt är svensklärare och uppskattad författare av ett av de mer spridda läromedlen i svenska på gymnasiet. Här delar han med sig av sina erfarenheter av att skapa engagemang hos eleverna på ett bättre sätt.

Läs intervjun med Carl-Johan Markstedt