Vi behöver ingjuta hopp och förmåga att agera.

– Vårt uppdrag är att fostra unga för framtiden och då kan vi inte glömma bort hållbarhetsperspektivet, säger Jonas Pietrzak Edlund, högstadielärare på Navets skola i Örebro.

All undervisning, oavsett ämne och årskurs, ska genomsyras av hållbar utveckling. Men hur gör man det och hur kan man ingjuta hopp hos eleverna? Jonas Pietrzak Edlund menar att lärare har en viktig uppgift att väcka barn och ungas förmåga att agera och visa dem hur de kan bli handlingskraftiga medborgare. För att kunna göra det behövs kunskap, insikt och vilja.

Det börjar bli bråttom – förändringen är redan här. Vi behöver jobba tillsammans för att vända på skutan och vi behöver förmedla till våra unga att det finns hopp och att de kan agera för att förändra.

– Det börjar bli bråttom – förändringen är redan här. Vi behöver jobba tillsammans för att vända på skutan och vi behöver förmedla till våra unga att det finns hopp och att de kan agera för att förändra, säger Jonas Pietrzak Edlund som är högstadielärare, utbildad biolog och journalist. Sitt engagemang för klimat- och miljöfrågor har han haft sedan tidigt 1990-tal. 

Trots goda föresatser kan det ändå vara svårt att hinna med undervisningen i hållbarhet. Så hur ska man göra och hur visar vi vägen för de unga som vi undervisar? Jonas Pietrzak Edlund menar att lärare behöver en djupare förståelse och konkret ge eleverna exempel på vad som kan göras.

Med boken Undervisa för framtiden – med hållbar utveckling i fokus hoppas Jonas Pietrzak Edlund kunna ge insikt, förståelse och inspiration till att komma igång på allvar i skolorna med hållbarhetsperspektivet i undervisningen.

– Jag vill att det ska krypa in under skinnet på lärarna. Känsla ger insikt och handlingskraft. Vi kan låta det vi lärt oss och insett påverka hur vi undervisar. Vi kan börja jobba med samhällsförändringen nu, säger Jonas Pietrzak Edlund.

För att undervisa med ett hållbarhetsperspektiv rekommenderar Jonas Pietrzak Edlund att titta bortom läromedlen och ta del av den senaste forskningen och nyheterna. Låta det sedan genomsyra undervisningen i form av korta berättelser, anekdoter och beskrivningar om hur du som lärare försöker leva mer hållbart och hur du försöker påverka för att skapa förändring. Som enskild lärare går det att göra en hel del.

Vi behöver ingjuta hopp och förmåga att agera. En kan inte göra allt, men en kan alltid göra något. Människor som går åt samma håll kan uträtta storverk. Och storverk behövs nu.

– Vi behöver ingjuta hopp och förmåga att agera. En kan inte göra allt, men en kan alltid göra något. Människor som går åt samma håll kan uträtta storverk. Och storverk behövs nu, säger Jonas Pietrzak Edlund.

Jonas råd för att komma igång med hållbarhetsfokus i undervisningen: 

  • Förankra hos rektor och skolledning – det är avgörande för att arbetet ska ske systematiskt.
  • Skaffa mer kunskap – både vad gäller fakta om klimat, miljö och hållbarhet och vad skollagen säger.
  • Lär tillsammans med kollegorna. Använd gärna boken Undervisa för framtiden och Skolverkets styrdokument. 
  • Se över alla aktiviteter som sker varje år på din skola och vad som ska göras. Är allt lika viktigt eller går något att ta bort?
  • Skapa utrymme för att systematiskt jobba in ett planetvårdande arbetssätt i skolan. Få in hållbarhetsperspektivet i årshjul, läsårsplanering och systematiskt kvalitetsarbete.
  • Börja i det lilla och nära – hur förbrukar ni plast och papper på skolan? Hur mycket kött äter ni och hur mycket mat slänger ni? Vad kan lärare och elever tillsammans göra för att göra skolan mer hållbar?
  • Hur kan ni samarbeta med omvärlden för att visa eleverna konkret att de kan påverka? Ta kontakt med kommunen och andra aktörer.

Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Illustrationen av Hanna S. Larsson är en del av bokomslaget: Undervisa för framtiden – med hållbar utveckling i fokus

 

Jonas Pietrzak Edlund

Jonas Pietrzak Edlund - författare på Gothia Kompetens

Jonas Pietrzak Edlund är lärare på högstadiet och har engagerat sig i klimat- och miljöfrågor sedan tidigt 90-tal. Han är utbildad biolog och journalist och arbetade under många år på Vetenskapsradion, Sveriges Radio.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Per Kornhall - författare på Gothia Kompetens

Naturligt ledarskap i skolan

Vad kan evolutionen lära oss om ledarskap i skolan?
– För att kunna leda bättre behöver vi känna till hur ledarskap har formats genom evolutionen och hur det såg ut under den tid vi blev till som art, säger Per Kornhall, författare, biolog och gymnasielärare.

Läs intervjun med Per Kornhall

 

Carl-Johan Markstedt - författare på Gothia Kompetens

Att skapa engagemang och motivation i olika elevgrupper

Carl-Johan Markstedt är svensklärare och uppskattad författare av ett av de mer spridda läromedlen i svenska på gymnasiet. Här delar han med sig av sina erfarenheter av att skapa engagemang hos eleverna på ett bättre sätt.

Läs intervjun med Carl-Johan Markstedt