Bok/Broschyr

Elevens lärande

Handledning i klassrummet

Elevens lärande
Provläs

Sagt om

Det är en mycket inspirerande bok som tar sin utgångspunkt i styrkor istället för brister. Den vänder sig till alla som vill utveckla sin lärarroll. Börja med dig själv uppmanar författaren, men, det är också en viktig bok att läsa och reflektera kring tillsammans med kollegor. Genom kollegial reflektion kan vi hjälpa varandra att utveckla undervisningen och ledarrollen. Helhetsbetyg: 4.

Gunilla Essén, BTJ-häftet nr 7 2023

Författare

Vi rekommenderar även

Processutbildning

Elevhälsa och undervisning

David Edfelt, Marie Gladh, Mona Liljedahl, Krysmyntha Sjödin, Jenny Karlsson, Anna Morell, Tove Ekelund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev