Kunskap och inspiration för dig som är barnskötare

Barnskötare är ett yrke med det viktiga uppdraget att ge alla barn i förskolan en bra start i livet. I läroplanen Lpfö 18 står det att ert uppdrag i förskolan är att främja barns utveckling och lärande vilket innebär att vara en tydlig del i barnens lärprocesser och medverka i undervisningen. Detta förutsätter att du som barnskötare är insatt i läroplanen, förstår ditt uppdrag och är delaktig i planering och utvärdering av utbildningen.

Olika utbildning innebär olika ansvar och uppdrag och vi vill med vår kompetensutveckling lyfta och stärka barnskötaren som en viktig del i arbetslaget. 

Om ni i er förskola har diskussioner av karaktären vi gör ju samma saker eller det är inte mitt jobb, jag är barnskötare/förskollärare måste ni genast sätta er och diskutera vad era olika utbildningar innebär i praktiken i förskolans utbildning. Vem gör vad, när och hur? Rektor i förskolan har ett mycket viktigt uppdrag att tydligt ange vilka förväntningar som finns på olika yrkesgrupper och professioner inom organisationen. Det handlar om att säkerställa kunskap och kompetens för god pedagogisk kvalitet.

Att diskutera olika yrkesroller och utbildningar innebär inte att någon är mer värd än den andra. Ni har olika ansvar men ni behövs allihop!

Vi har skapat den här sidan med material för dig som är barnskötare, för att hjälpa dig med din kompetensutveckling. 

Lycka till! 

Malin Ring
Affärsområdeschef Förskola, chefredaktör Förskoletidningen, Gothia Kompetens

Kontaktuppgifter

Malin Ring - Gothia Kompetens

Malin Ring
malin.ring@gothiakompetens.se
08-462 26 07


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Förskolesnacket är tänkt som inspiration för er som arbetar med det viktigaste som finns, barnen. I Förskolesnacket våren 2022 lyfter vi yrkesrollerna i förskolan och deras samspel i arbetslaget. Filmen är totalt drygt 52 minuter lång.

Experterna som vi har kallat in för att prata om dessa ämnen tillsammans med Malin Ring, områdeschef för förskola och chefredaktör för Förskoletidningen, är Veronica Nytomt, Maria Nygren, Lotta Österman Eriksson och John Steinberg.

En viktig del i barnens lärande
Läroplanens nya skrivningar om barnskötaren kan bidra ytterligare till att all kompetens i förskolan tas till vara fullt ut. När uppdraget blir tydligare, och utveckling och lärande tar en allt större del, behöver barnskötaren få  träna på att ta ansvar och vara delaktig i planering, genomförande och utvärdering av undervisning och lärande.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Dokumentation och utvärdering – allas ansvar
Alla som arbetar i förskolan, oavsett utbildning, är viktiga, Det kan nog de allra flesta vara överens om. För att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande för barnen behöver vi ge varandra tid, vara lyhörda och lyssna och lita på varandra.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Förskolans arbetslag
Var och en i arbetslaget ska ta sitt ansvar och bidra till det gemensamma arbetet med barnen. Samtidigt ska de arbeta tillsammans som ett team och förskollärare ska ha ansvar för undervisningen. Det är en utmaning!
Läs artikeln om förskolans arbetslag

Nycklar till en god introduktion
Det är under introduktionen som vi i förskolan lägger grunden till ett samarbete med barnets vårdnadshavare. Vi vill att både barnet och vårdnadshavaren ska känna sig välkomna, trygga och trivas i förskolans miljö. För att skapa en positiv och trygg introduktion behöver vi bra strategier.
Läs artikeln om introduktionen i förskolan

Goda relationer ger effektiva team
Det går inte att sköta sig själv när man arbetar i förskolan. Arbetslaget är ett team som måste samarbeta och vara överens i stora drag om hur uppdraget ska genomföras. När detta lyckas är arbetet ofta lustfyllt. Arbetslaget blir en källa till gemenskap, trygghet, glädje och inspiration – vi skapar förutsättningar för kollegialt lärande och hämtar styrka hos varandra.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

"Dags att höja barnskötarnas status"
Ramona Krantz, som arbetat som barnskötare mer än 20 år, är övertygad om att vi får en bättre förskola om barnskötare vågar ta mer plats.
– Jag vill höja statusen inom barnskötaryrket och jag är övertygad om att det börjar med oss själva.
Läs intervjun med Ramona

Del 1(2) om Lpfö 18
Vad är bakgrunden till förskolans reviderade läroplan? 29 augusti 2018 kom det efterlängtade beslutet från regeringen om reviderad läroplan för förskolan. Den började gälla 1 juli 2019. Läroplanen förändrades varken i sin inriktning eller disposition, utan det var delar som förtydligades och vissa nya delar som skrevs in.
Läs artikeln om Lpfö 18

Del 2(2) om Lpfö 18 - vad är nytt?
Varför ska vi jobba med digital kompetens i förskolan? Vad säger förskolans nya läroplan om utbildning och undervisning? Och vad är egentligen undervisning i förskolan?
Läs artikeln om Lpfö 18