”Vi behöver våga ta plats och lita på vår profession”

Barnskötare är ett yrke med det viktiga uppdraget att ge alla barn i förskolan en bra start i livet. I nya läroplanen Lpfö 18 står det att deras uppdrag i förskolan är att främja barns utveckling och lärande vilket innebär att vara en tydlig del i barnens lärprocesser och medverka i undervisningen. Ramona Krantz, som arbetat som barnskötare mer än 20 år, är övertygad om att vi får en bättre förskola om barnskötare vågar ta mer plats.
– Jag vill höja statusen inom barnskötaryrket och jag är övertygad om att det börjar med oss själva. Hur vi pratar om barnskötare inför andra gör en stor skillnad i samhället. Vi är inte ”bara barnskötare”, vi kan inte luta oss tillbaka och tro att vi inte behöver undervisa.

– Vi behöver våga ta plats i våra förskolor och säga att vi också har ett stort ansvar i barnens utbildning, säger Ramona Krantz

Den reviderade läroplanen Lpfö 18 är inte en ny läroplan i grunden, men den bidrar ändå till en större tydlighet av yrkesrollerna. En viktig del är att förskolläraren har ansvaret för undervisningen och de pedagogiska processerna, men genomför dem tillsammans med barnskötarna. Det förutsätter att man som barnskötare är insatt i läroplanen, förstår sitt uppdrag och är delaktig i planering och utvärdering av utbildningen.

Jag är väldigt ödmjuk inför skillnaden mellan förskollärare och barnskötare. Den ena yrkesrollen utesluter inte den andra. Det är tillsammans som vi skapar de bästa förskolorna för alla barn att utvecklas i.

– Jag är väldigt ödmjuk inför skillnaden mellan förskollärare och barnskötare. Den ena yrkesrollen utesluter inte den andra. Det är tillsammans som vi skapar de bästa förskolorna för alla barn att utvecklas i, säger Ramona Krantz, utbildad barnskötare och har också gått Skolverkets Påbyggnadsutbildning för barnskötare. 


Kom ihåg

  • När du som barnskötare är professionell och har fokus på uppdraget bidrar det till att din status höjs. När du sträcker på dig och visar dig trygg i dig själv bidrar det till att andra också tar dig på större allvar.
  • Kommunikation är A och O för att vi ska kunna utvecklas. När du som barnskötare vill ta mer plats är det viktigt med en bra kommunikation med dina kollegor och att du visar att du är minst lika viktig.
  • Genom ett kollegialt lärande, där allas "röst" blir hörd, ger vi barnen de bästa förutsättningarna till att lära och utvecklas.
  • Våga testa och våga "misslyckas", det är så vi lär oss.

Vad säger läroplanen om barnskötarnas roll i undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet? Hur ser barnskötarens uppdrag ut jämfört med förskollärarens? Vad innebär ett professionellt förhållningssätt?

Tillsammans med barnskötaren Maria Nygren har Ramona Krantz skrivit boken Barnskötare – att främja utveckling och lärande. Utifrån egna erfarenheter hämtade från mötet med barnen i vardagen, belyser de barnskötarens uppdrag kopplat till läroplanen. Boken ger praktiska råd om till exempel kommunikation i mötet med vårdnadshavare, kollegor och barn. Den ger också exempel på hur arbetslag kan arbeta med kollegialt lärande.

Vi tänker oss att den erfarna barnskötaren ska bli stärkt i sin yrkesroll och våga ta mer plats när hen läser vår bok.

Boken vänder sig till såväl erfarna barnskötare som till dem som är nyutbildade eller som funderar på att utbilda sig till barnskötare. Den kan också användas på barnskötarutbildningen.

– Vi tänker oss att den erfarna barnskötaren ska bli stärkt i sin yrkesroll och våga ta mer plats när hen läser vår bok. 

Mer om Ramona Krantz

Ramona Krantz - författare på Gothia Kompetens | © Ramona Krantz

Ramona Krantz är utbildad barnskötare och har gått Skolverkets Påbyggnadsutbildning för barnskötare. Hon har arbetat i förskola i över 20 år både i kommunal och privat regi.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Förskolepedagog som pratar med två barn | © Maskot / Getty Images

Effektiv och respektfull kommunikation i förskolan

Hur gör vi med barnen i förskolan? Ger vi dem tid att hinna tänka efter innan de svarar? Låter vi bara de som är snabba i tanken höras?

Alla barn har rätt att bli lyssnade på, men de behöver också kunna lyssna på andra. Då är chansen större att nå fram till andra, men också att ta in andras budskap. Som pedagoger kan vi lära ut lyssnandets konst och föregå med gott exempel.

Läs artikeln om effektiv och respektfull kommunikation

Pappa som säger hej då till sitt barn på en förskola | © Maskot / Getty Images

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Kommunikation handlar om att dela information, dela kunskap och bygga relationer. För att kommunicera på bästa sätt med vårdnadshavare i förskolan är det viktigt att skapa en öppen, tydlig och regelbunden kommunikationskanal.

Här bjuder Förskoletidningens chefredaktör Malin Ring på strategier för att kommunicera med vårdnadshavare i förskolan på sätt som främjar god samverkan:

Tips på god kommunikation med vårdnadshavare