Den perfekta lärmiljön i förskolan – finns den?

En pedagogisk förskolemiljö är en miljö skapad för att stötta oss pedagoger i vårt arbete mot läroplanens intentioner. Den är formad utifrån barnen som befinner sig i miljön just nu, en plats som både är föränderlig och har en grundstruktur. I en pedagogisk grundmiljö har vi pedagoger tänkt igenom vad alla barn hos oss ska få möjligheter till och förutsättningar för att utvecklas, leka och lära. Samtidigt är delar av förskolemiljön föränderlig utifrån barnens behov och intressen, som vi utformar tillsammans med barnen.

Medvetna, engagerade och närvarande pedagoger är a och o för en lyckad lärmiljö. Målet när vi formar förskolans pedagogiska miljöer kan inte vara att försöka skapa den perfekta miljön, för den tror inte jag finns. Utan det handlar om att vi pedagoger är medvetna om vårt uppdrag, om barnens behov och intressen och anpassar miljö och material utifrån de som befinner sig där just nu.  

Förskolans lärmiljöer är också ett verktyg för att uppmuntra till samspel mellan barnen.

Förskolans lärmiljöer är också ett verktyg för att uppmuntra till samspel mellan barnen. Hos oss pratar vi ofta om mötesplatser. Vilka miljöer och vilka material uppmuntrar och lockar till att mötas, samspela och kommunicera? Det kan till exempel vara att vi plockat fram många stora kartonger som uppmuntrar till att hjälpas åt för att kunna bygga en koja. Att ha två dockvagnar som uppmuntrar till att ”gå” en promenad tillsammans eller genom att placera ett bord mitt i rummet med något material som många barn kan mötas vid, samtala om och utforska tillsammans. Vår möblering kan antingen stötta ett samspel och kommunikation mellan individer eller uppmuntra till ensamlek.  

Vi behöver stanna upp, uppmärksamma och problematisera det som sker i våra miljöer.

Reflektionen är grunden för allt vårt arbete om vi ska kunna skapa en trygg, rolig och lärorik tid i förskolan för alla barn. Vi behöver stanna upp, uppmärksamma och problematisera det som sker i våra miljöer. Vrida och vända på olika perspektiv för att kunna utveckla pedagogiska miljöer som utgår från barnen som finns hos oss just nu. Att ha ”lärmiljöer” som en kontinuerlig punkt i vår gemensamma reflektion tror jag är nödvändigt om vi vill få till pedagogiska miljöer som uppmuntrar till kreativitet, lek och lärande.

I boken Förskolans lärmiljöer uppmuntrar du läsaren att gå en läroplanspromenad. Vad innebär det och varför kan det vara värdefullt att genomföra?

– En läroplanspromenad handlar om att spana i sin egen miljö, uppmärksamma det som finns runt omkring oss utifrån ett läroplansperspektiv. Stöttar förskolans miljöer och material oss i vårt läroplansuppdrag? Man läser helt enkelt igenom alla målen i läroplanen och reflekterar sedan tillsammans i arbetslaget kring om och hur våra miljöer och material vi har ger barnen förutsättningar att utvecklas och lära mot målen. Till exempel, har vi material som uppmuntrar barnen att sortera och klassificera? Vilka material lockar till fantasi och föreställningsförmåga, ställa frågor och söka svar? Det behöver inte innebära att vi ska införskaffa nytt material utan mer om hur jag som pedagog ska förhålla mig till, samtala om och vara en del av miljön. Det är gynnsamt att uppmärksamma det vi redan har, men som vi kanske behöver medvetengöra för oss själva för att aktivt kunna stötta barnens kreativitet, lek och lärande.


Om Erika Wallin

Erika Wallin - författare på Gothia Kompetens

Erika Wallin är legitimerad förskollärare med över 20 års erfarenhet, specialiserad på praktisk kunskap med inriktning på utvecklingsarbete i förskolan. Hon arbetar idag som fortbildare och utvecklingsledare för förskolan.

Hon har ett stort intresse för utbildningsfrågor och strävar efter att Sveriges förskolor fortsätter utvecklas till en plats fylld av nyfikenhet, kreativitet, lärande och glädje för alla som befinner sig i den.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Fia med knuff i närbild på en förskola

Grunden för ett livslångt lärande

"Att undervisa barn i förskolan kräver en lyhördhet för barnets signaler och att man som förskollärare förmår justera sina tankar och anpassa undervisningen till att svara på barnets signaler."

Läs artikeln av Ingrid Pramling Samuelsson

Akvarellmålning i närbild - språkleka i förskolan

Språklekar för att ge barn ett rikt språk

I varje förskolegrupp finns det flera barn med språksvårigheter som inte tar till sig av det vanliga språkbadet som de flesta barn gör. De behöver öva språket på ett mer specifikt sätt, både i förskolan och hemma. Logopeden Catarina Sjöberg har därför tagit fram roliga språklekar för att ge barnen övning och förutsättningar till ett rikt språk.

Läs intervjun med logopeden Catarina Sjöberg