Högläsning och berättande kan vara två riktigt viktiga delar i barns språkutveckling. Genom att lyssna till språk tar barnet till sig språkmelodi och språkets uppbyggnad och de förstår med tiden också hur en berättelse är uppbyggd. Att få uppleva högläsning och berättande ger också en estetisk upplevelse. Men inte nog med det! Det är också ett sätt för barnet att förstå sina egna känslor, behov och vem hen är i världen.

Det blir tillfällen att få bearbeta känslor, funderingar och undringar och att förstå sig på hur det är att vara människa och att leva livet.

Själva samtalet är viktigt för att de här positiva effekterna ska inträffa. Genom att ta del av och få diskutera skönlitteratur och berättelser kommer barnet också att möta livets glädjeämnen och dilemman i kretsen av trygga vuxna och kamrater. Det blir tillfällen att få bearbeta känslor, funderingar och undringar och att förstå sig på hur det är att vara människa och att leva livet.

Ann S. Pihlgren - författare på Gothia Kompetens

Det visar sig i forskning att pedagoger ofta ändrar i sagor och även i högläsningsböcker när de tycker att innehållet är alltför utmanande. Men det bör man inte alls göra. Folksagor som människan har berättat genom tiderna innehåller budskap mellan raderna och handlar om hur man klarar av livets utmaningar. Om man ändrar innehållet så att exempelvis den farliga jätten överlever istället för att den dör så betyder det indirekt att budskapet till barnet blir att faran inte har hanterats. På samma sätt är skönlitterära barnböcker en estetisk helhet som författaren har tänkt igenom. Ändrar man i den helheten kan hela budskapet eller upplevelsen gå förlorad. Känner man sig osäker på det här kan man istället välja en annan saga eller bok, som man som personal känner sig mer bekväm med.

Förbered din egen del i aktiviteten genom att fundera över vad texten eller berättelsen handlar om och hur du ska göra för att det ska gå fram till barnen.

Mitt första råd för att komma igång med berättande är: Ryck inte en bok direkt ur bokhyllan och börja läsa. Förbered din egen del i aktiviteten genom att fundera över vad texten eller berättelsen handlar om och hur du ska göra för att det ska gå fram till barnen, kanske genom att använda olika röster, tala tyst eller starkt eller använda rekvisita som stärker barnens förståelse. Fundera därefter på några öppna frågor att ställa till barnen under eller efter läsningen eller berättandet, frågor som bjuder in barnen att fundera och reflektera tillsammans om det som händer i berättelsen. Och sen – sätt igång! Och fortsätt sen. Högläsning och berättande är färdigheter som man övar upp med tiden.

Jag kröp upp i farmors närhet och lyssnade noga.

Själv väcktes mitt intresse för böcker, läsande och berättande någon gång i tvåårsåldern, när min farmor började berätta sagor för mig. Det fortsatte hon med under hela min uppväxt. Hennes sagor var fantastiska och härliga men också dramatiska och ibland hemska. Jag kröp upp i farmors närhet och lyssnade noga. Och som de flesta andra barn som möter en riktigt god berättelse sa jag, så snart farmor hade avslutat sagan: Igen, farmor! Berätta den igen!

Vilka minnen av berättelser har du? Vem berättade, vilka känslor väckte det hos dig?


Om Ann S. Pihlgren

Ann S. Pihlgren - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Ann S. Pihlgren är fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, universitetslektor, skolpolitiker, studierektor och ansvarig för fritidslärarutbildningen vid Stockholms universitet. Barns tänkande, språk och samspel är hennes huvudsakliga forskningsintressen.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Tips! Förskolesnacket med Ann S. Pihlgren

Förskolesnacket är tänkt som inspiration för er som arbetar med det viktigaste som finns, barnen. I detta snack lyfter vi pedagogens roll i förskolans språkutvecklande arbete. Du hittar Förskolesnacket med Ann S. Pihlgren på temasidan om språkutveckling i förskolan.

Förskolebarn med pedagog - båda är glada | © zeljkosantrac / Getty Images

Språklig förebild i förskolan - del av bokomslag | © Gothia Kompetens

Språklig förebild i förskolan

Det handlar inte bara om att lära sig att prata. Hur vi pratar och kommunicerar i förskolan är viktigt för barnens identitetsutveckling och självbild. Med språket kan vi kan signalera delaktighet, respekt och trygghet. Att arbeta med språk och kommunikation är ett värdegrundsarbete. Det menar logoped Karolina Larsson som skrivit boken Språklig förebild i förskolan.

Läs intervjun med Karolina Larsson

Akvarellmålning i närbild - språkleka i förskolan

Språklekar för att ge barn ett rikt språk

I varje förskolegrupp finns det flera barn med språksvårigheter som inte tar till sig av det vanliga språkbadet som de flesta barn gör. De behöver öva språket på ett mer specifikt sätt, både i förskolan och hemma. Logopeden Catarina Sjöberg har därför tagit fram roliga språklekar för att ge barnen övning och förutsättningar till ett rikt språk.

Läs intervjun med logopeden Catarina Sjöberg