Alla barn har rätt till en god språkutveckling

Fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och en demokratisk rättighet. För att kunna delta i undervisningen och ta del av det lärande som erbjuds i förskolan behöver barn en miljö där omgivningen anpassar kommunikationen efter behoven. Alla barn har rätt till en god språkutveckling och resan börjar när barnet föds och fortsätter sedan i förskolan där vi kan göra stor skillnad i barnets språkliga förmågor. Vi kan skapa förutsättningar för alla barn och i synnerhet dem som av olika anledningar riskerar att halka efter, barn som behöver mer språklig stimulans än andra.

Här har vi samlat material som kan bidra till inspiration och nya tankar och idéer för hur du i din förskola kan ge varje barn god språkutveckling, ett gott ordförråd, sociala förmågor och utrusta dem med de kommunikativa och kognitiva färdigheter som de behöver för delta aktivt och effektivt i ett demokratiskt samhälle.

Malin Ring
Affärsområdeschef Förskola, chefredaktör Förskoletidningen, Gothia Kompetens

Kontaktuppgifter

Malin Ring - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Malin Ring
malin.ring@gothiakompetens.se
08-462 26 07


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Låt leken främja språket

Att leka är barns sätt att ta sig an världen, utforska och lära sig. Språk och lek hör tätt ihop där leken är viktig för barns språkutveckling. Psykologen Margareta Öhman berättar i sin föreläsning hur förskolan kan stötta barnen i leken och därmed gynna språkutvecklingen.

Margareta Öhman är leg. psykolog, familjeterapeut, författare och föreläsare. Hon har skrivit flertalet böcker, bland andra Värna barns lekstyrka och Låt leken främja språket, båda utgivna hos oss på Gothia Kompetens. Margareta är aktuell med processutbildningen Lekcertifiering med syfte att sätta fokus på lekande och att lekcertifiera förskolor.

Förskolesnacket är tänkt som inspiration för er som arbetar med det viktigaste som finns, barnen. I höstens snack lyfter vi pedagogens roll i förskolans språkutvecklande arbete. Filmen är totalt 60 minuter lång.

Experterna som vi har kallat in för att prata om dessa ämnen tillsammans med Malin Ring, områdeschef för förskola och chefredaktör för Förskoletidningen, är Karolina LarssonCatarina Sjöberg och Ann S. Pihlgren.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och följ oss i sociala medier för att ta del av framtida Förskolesnack:
Facebook • Instagram • LinkedIn

Ge barnen orden
I begynnelsen var ordet. Mycket av människans utveckling kommer ur vår förmåga att kommunicera med varandra. Vi är beroende av språk. Det blir inte minst tydligt när det gäller barnen. Deras förmåga att både tänka och uttrycka sig är påverkat av tillgången till ord, men förutsättningarna ser olika ut för olika barn och skillnaderna etableras i förskoleåldern.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Språklig sårbarhet
Alla barn får inte samma rika och uttrycksfulla språk. Många behöver lägga mycket energi på att prata och lyssna, läsa och skriva och förstå kommunikation, medan andra gör det utan att anstränga sig eller tänka extra.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Språklekar för att ge barn ett rikt språk
I varje förskolegrupp finns det flera barn med språksvårigheter som inte tar till sig av det vanliga språkbadet som de flesta barn gör. Logopeden Catarina Sjöberg har därför tagit fram roliga språklekar för att ge barnen övning och förutsättningar till ett rikt språk.
Läs intervjun med logopeden Catarina Sjöberg

Språkstörning och kommunikativ sårbarhet
Vi människor är gjorda för att kommunicera, de flesta av oss har ett medfött driv att kunna och vilja prata med andra runtomkring oss. Det är så vi umgås med vänner, får ny kunskap och skapar sociala band. Att ledigt kunna prata, lyssna och kommunicera är i dagens värld viktigare än någonsin.
Läs artikeln av Catarina Sjöberg, leg. logoped

Bordssagor, rollekar och makaroner i mängder
Att skapa rika förutsättningar för barns språkutveckling är inte komplicerat och behöver inte innebära stora kostnader. Pedagogikprisvinnande Moa Bäversten och Emilia Larsson Samoladas beskriver hur det med små medel går att skapa en språkrik lärmiljö.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Språkutvecklande arbetssätt lyfter undervisningen
Bankeryds förskoleområde i Jönköping har gjort en storsatsning på språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Under läsåret 21/22 har 90 förskollärare och barnskötare på sex förskolor gått en processutbildning tillsammans. Rektor Annica Lagander ser tydliga resultat och en undervisning som har förändrats.
Läs intervjun med Annica Lagander

Låt leken främja språket
På vilka sätt bidrar lek till barns språkutveckling? Att leka är nödvändigt för hjärnans tillväxt, strukturering och mognad och olika former av lek stimulerar olika delar av hjärnan. All lek är viktig för barn. 
Läs artikeln av Margareta Öhman

Språklig förebild i förskolan
Det handlar inte bara om att lära sig att prata. Hur vi pratar och kommunicerar i förskolan är viktigt för barnens identitetsutveckling och självbild. Med språket kan vi signalera delaktighet, respekt och trygghet.
Läs intervjun med leg. logoped Karolina Larsson