Att läsa en bok på egen hand ger kunskap och insikter. Att sedan diskutera bokens innehåll med kollegor ger ofta en djupare förståelse. Men räcker det för att kunna förändra arbetssätt och utveckla skolans verksamhet? Tobias Ludvigson, Gothia Kompetens, menar att det krävs mer och har därför tagit fram processutbildningar för skolan.

– För att en utveckling ska ske krävs utbildning över tid, en utbildning som både är anpassad efter skolans specifika behov och som dessutom involverar alla lärare. Först då når vi en kompetensutveckling inom hela verksamheten som kan förändra både förhållningssätt och arbetssätt, säger Tobias Ludvigson, Gothia Kompetens.

Tobias Ludvigson, Aleksandro Kapor, Åsa LarssonBrunnsängskolan i Södertälje har genomgått en processutbildning med fokus på differentierad undervisning och lektionsdesign. Under två terminer har 75 lärare från F-9 deltagit i föreläsningar och workshops. Processutbildningen anpassades efter skolans utmaningar där Gothia Kompetens processledare Åsa Larsson byggde upp utbildningen. Biträdande rektor Aleksandro Kapor berättar:
– Det är de faktiska behoven på vår skola som har styrt processutbildningen. De har prioriterats från dag ett.

Ett första möte med processledaren Åsa Larsson benade ut skolans behov, förväntningar och deras mål med processutbildningen. Med det som utgångspunkt utformade hon en anpassad processutbildning för Brunnsängskolan. Under utbildningens gång har Åsa Larsson sedan skruvat och justerat, återkopplat och förtydligat.

– I takt med att utbildningen fortskrider behöver vissa anpassningar ske löpande, det kan vara workshops som behöver fördjupa en specifik fråga eller någon frågeställning som dyker upp under en workshop som behöver följas upp under kommande föreläsning, säger Åsa Larsson.

– Jag och mina förstelärare har aldrig känt oss ensamma i den här processen. Vi har alltid haft Åsa att vända oss till för stöd, kunnat ställa de där knepiga frågorna och fått hjälp med utmaningar som vi har stött på under processens gång, säger Aleksandro Kapor.

Förutom att han fått ett helhetsgrepp över kompetensutvecklingen ser han många fördelar med att utbilda hela kollegiet på det här sättet.

– Det är en styrka att vi lär oss tillsammans. Fördelen att utbilda hela kåren är att vi gemensamt lär oss så att vi kan reflektera, prova, implementera och utveckla – tillsammans, säger Aleksandro Kapor och tillägger:

– Vi hade inte nått de resultat som vi önskade om alla istället bara hade fått boken med uppmaningen: ”Läs – så här ska vi jobba!”. Det är processutbildningen som har gjort skillnaden. Det här ska genomsyra undervisningen på Brunnsängskolan. Vi ser det som en pågående process och ett fortsatt kollegialt lärande, säger Aleksandro Kapor.


Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens. Foto överst på sidan av SDI Productions / Getty Images. Foton på Tobias Ludvigson, Aleksandro Kapor och Åsa Larsson av Berling Media.

Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

John Sterinberg

Använd ditt kroppsspråk och få med dig eleverna

Genom att använda kroppsspråket på ett medvetet sätt kan du skapa förtroende hos eleverna och lyckas bättre i ditt ledarskap. John Steinberg har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att komma fram till vad det är som göra att vissa pedagoger lyckas. Här berättar han mer.

Läs intervjun med John Steinberg

Malin Larsson - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning

Mindset - förhållningssätt till läraren

Hjärnkunskap i praktiken: ”Mina elever har ett jävlar anamma”. Vad är så bra med ”mindset”? Läs intervjun med svenskläraren Malin Larsson här.

Läs intervjun med Malin Larsson