Vi hjälper er att fördjupa och driva er skolas utveckling framåt. 

Gothia Skolutveckling driver skolutvecklingsprocesser på lärar- och skolledarnivå utifrån aktuella ämnen och de utmaningar som just er skola arbetar med. Det kan vi göra tack vare vår gedigna utgivning av böcker inom kompetensutveckling för lärare och skolledare samt våra tidningar Grundskoletidningen, Pedagogisk Snabbguide och Tidskriften Elevhälsa. Den samlade kunskapen och expertisen vill vi dela med oss av genom Gothia Skolutveckling.

Tillsammans med er skapar vi en skolutvecklingsprocess som passar era förutsättningar och kunskapsbehov. Det handlar både om att erbjuda kunskap från våra experter och om att tillsammans med er arbeta kollegialt, på er hemmaplan. Arbetssättet utgår från det kollegiala lärandet där uppföljning, insamlande av best-practise och kunskapsdelning är en viktig del.  

Skolutvecklingsprocessen är en kombination av föreläsningar, workshops och webbkurser. Föreläsningarna hålls av våra experter på skolområdet. Processerna i form av workshops bedrivs av processledare från Gothia Skolutveckling, tillsammans med lärare och skolledning på er skola. En viktig beståndsdel i utvecklingsarbetet är kollegiala reflektioner och att varje lärare prövar metoderna i sin egen undervisning.

En skolutvecklingsprocess tar tid och kräver minst 6 månader, men kan med fördel sträcka sig över längre tid än så. Gothia Skolutveckling leder arbetet vidare tillsammans med er under hela processen. Vi projektleder och samordnar utbildningens olika delar.

Kundcase
– Jag och mina förstelärare har aldrig känt oss ensamma i den här processen. Vi har alltid haft Åsa att vända oss till för stöd, kunnat ställa de där knepiga frågorna och fått hjälp med utmaningar som vi har stött på under processens gång, säger Aleksandro Kapor, biträdande rektor på Brunnsängskolan.
Läs intervjun med Aleksandro Kapor


Binjamin Bektasevic, kundansvarig:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-193 75 16

Tobias Ludvigson, affärsområdeschef och chefredaktör för Grundskoletidningen:
tobias.ludvigson@gothiakompetens.se / 076-788 33 69

Åsa Larsson, projektledare för Gothia Skolutveckling:
asa.larsson@gothiakompetens.se / 070-389 31 80


Exempel på upplägg

Gothia Skolutveckling SKOLA - processhjul

 

Differentiering i klassrummet och lektionsdesign
Möt alla elevers olika behov.

Ledarskap i klassrummet
Ta din plats som ledare och öva upp din ledarskapsförmåga.

Skolorganisation i utveckling
Använd digitaliseringen som en motor för att skapa en lärande organisation.

Utmaningar och särskilda behov
Ta kommandot i kritiska situationer och öka de positiva studerna. Möjligheter ges för anpassning av verksamheten utifrån elevens särskilda behov. 

Betyg och bedömning
Mål, undervisning och bedömning i ett. Utveckla ett kraftfullt verktyg i klassrummet för effektivare respons och lärande och skapa en likvärdig bedömning.

Ämnesspecifika utmaningar
Skapa en samsyn i era specifika ämnen. Vi får tips och råd som underlättar vår undervisning och skapar de bästa förutsättningarna för våra elever.

Kontakta oss och berätta om era behov och utmaningar. Vi träffas för att diskutera möjligheterna för er skolutveckling. Vi presenterar ett förslag på upplägg som kan passa era behov.

Kontakta kundansvarig Binjamin Bektasevic:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-1937516