Eleverna är blixtsnabba att bedöma en lärares trovärdighet. Genom att använda kroppsspråket på ett medvetet sätt kan du skapa förtroende hos eleverna och lyckas bättre i ditt ledarskap. John Steinberg har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att komma fram till vad det är som göra att vissa pedagoger lyckas. Här berättar han mer.

– Ditt kroppsspråk påverkar hur eleverna kommer att uppfatta dig och hur de agerar. Det påverkar din trovärdighet, stämningen i gruppen och även studieron, säger John Steinberg, fil.dr i pedagogik.

Du kan placera vissa pedagoger i de stökigaste grupperna och gruppen gör sakta men säkert framsteg i sina prestationer och förmåga till koncentration. Du kan placera andra pedagoger i välfungerande grupper och gruppen blir på bara några veckor nästan omöjlig att styra. Hur kommer det sig? Och varför får föräldrar ett stort förtroende för en pedagog och inte för andra?

John Steinberg har under många år observerat pedagoger för att ta reda på vad det är som gör att vissa lyckas. Han har funnit att kroppsspråket är en viktig pusselbit i ett medvetet och effektivt ledarskap.

– Att gå in i ett rum med 28 sexåringar, elvaåringar eller femtonåringar och få det att fungera på mycket kort tid är en konst. En stor konst. Det är en konst som en del av oss har en kortare väg till att behärska än andra. Men det är också en konst som går att lära sig, säger John Steinberg.

John Steinberg poängterar att det inte är en fråga om tur, naturlig utstrålning, skolans organisation eller skolpolitik. Han menar att mycket handlar om pedagogens skicklighet – hur hon eller han utövar sitt ledarskap.

Hans bok Lärarens kroppsspråk är en uppföljare till den uppskattade boken Ledarskap i klassrummet. I Lärarens kroppsspråk beskriver John Steinberg varför just kroppsspråket är så viktigt för lärare, och hur en effektiv användning av bland annat tonfall, tempo, gester och blickar kan skapa förtroende och samarbetsvilja hos eleverna.

– En stor del av boken består av praktiska exempel och övningar, så att du kan prova på skillnaden mellan att göra ”rätt” och att göra ”fel”. För här finns det faktiskt många gånger ett rätt eller fel, säger John Steinberg.

Att få insikt i vad du själv kan kontrollera och påverka i ditt ledarskap är viktigt menar John Steinberg och uppmanar till att experimentera och fokusera på att bli ännu mer professionell i ditt agerande.

– Det är du som ledare för gruppen som har det yttersta ansvaret för stämningen och resultaten. Genom ditt ledarskap och med hjälp av ett medvetet kroppsspråk kan du skapa fler stunder av meningsfullhet, motivation och fokus, säger John Steinberg.

I Lärarens kroppsspråk ger John Steinberg konkreta exempel och övningar för hur du går, ser ut, talar och hur du

 • ger utrymme
 • skiljer på information och budskap
 • använder gester
 • använder ögonen
 • använder huvudlutning och minspel
 • använder ditt rörelsemönster
 • kommunicerar med tecken
 • använder tavlan
 • börjar om när det blir fel
 • reglerar din andning
 • använder beröring.

Dessutom innehåller även boken råd kring hur du kan avläsa elevernas kroppsspråk och hur du kan använda ditt kroppsspråk med föräldrarna.


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto: Marcus Gustafsson

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

John Steinberg är fil.dr i pedagogik. Han har arbetat som universitetslektor och som rektor. I dag är han konsult och föreläsare i sitt eget bolag, Steinbergs Utbildning AB.

John Steinberg är författare till ett femtiotal böcker inom skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Malin Larsson - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning

Mindset - förhållningssätt till läraren

Hjärnkunskap i praktiken: ”Mina elever har ett jävlar anamma”. Vad är så bra med ”mindset”? Läs intervjun med svenskläraren Malin Larsson här.

Läs intervjun med Malin Larsson

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Fortbildning

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin