Utveckla undervisningen för att förbättra elevernas lärande

Hur undervisar man på bästa sätt? Och hur kan man utveckla undervisningen för att förbättra elevernas lärande? Eva Lanteli har mer än 40 års erfarenhet som lärare, lärarutbildare och skolinspektör. Det har gett henne tillfälle att observera många inlärningssituationer och reflektera över vad som fungerar och inte. Här berättar hon mer.

Eva Lanteli lyfter åtta generella pedagogiska principer som kombinerar inre och yttre faktorer för lärande och utgör därför en god grund för att planera och genomföra undervisning. De åtta pedagogiska principerna behov, trygghet, aktivitet, uppmuntran, tillit, bearbetning, variation och samarbete ger läraren en stabil bas för att planera, genomföra och utveckla undervisningen och sin yrkesroll.

Jag har valt just dessa principer för att de fungerar i praktiken.

– Jag har valt just dessa principer för att de fungerar i praktiken. Jag har använt dem med framgång både som lärare och lärarutbildare sedan mitten av 90-talet. Dessutom är de gemensamma för många olika lärandeteorier, säger Eva Lanteli, som nu skrivit boken Lyckas som lärare – åtta steg till bättre undervisning.

I boken beskriver Eva Lanteli hur de åtta pedagogiska principerna kan användas för att förändra planeringen, upplägget eller beteendet tillsammans med eleverna. Hon beskriver hur läraren systematiskt kan pröva sig fram till vad som fungerar i klassrummet och boken är också fylld med praktiska exempel och övningsuppgifter. 

Att våga prova är något som Eva Lanteli framhäver som viktigt för att komma vidare. Prova och att också våga diskutera med kollegorna. Vilka principer använder jag mig av redan, vilka kan jag ta till mig och testa? Hur gör mina kollegor och vad väcker min nyfikenhet och lust att pröva?

Diskutera undervisning! Det är viktigt för att kunna utveckla både oss själva som lärare och vår undervisning.

– Diskutera undervisning! Det är viktigt för att kunna utveckla både oss själva som lärare och vår undervisning, säger Eva Lanteli som hoppas att boken ska bidra till att fler elever lyckas i skolan. Och att fler lärare känner tillfredsställelse och glädje i sitt arbete.

Eva Lantelis råd till lärare som vill fortsätta utveckla sin undervisning:

  • Våga prova
  • Diskutera undervisning med kollegorna
  • Sätt upp en långsiktig målsättning – en förändring sker inte snabbt
  • Tänk små steg – ofta kan det räcka med små finjusteringar för att nå bättre resultat.

Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto av Marcus Gustafsson

Om Eva Lanteli

Eva Lanteli - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Eva Lanteli har arbetat i olika roller med utbildning och kvalitetsutveckling i skolan sedan början av 1980-talet. Hon är utbildad lärare och har under många år arbetat på Skolinspektionen och med att utbilda yrkeslärare på universitetet.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Carl-Johan Markstedt - författare på Gothia Kompetens

Att skapa engagemang och motivation i olika elevgrupper

Carl-Johan Markstedt är svensklärare och uppskattad författare av ett av de mer spridda läromedlen i svenska på gymnasiet. Här delar han med sig av sina erfarenheter av att skapa engagemang hos eleverna på ett bättre sätt.

Läs intervjun med Carl-Johan Markstedt

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Lektionsdesign i praktiken

Hur skapar man förutsättningar för alla elevers lärande? Helena Wallberg menar att skolan lägger ett alltför stort fokus på anpassningar för enskilda elever. Genom lektionsdesign och explicit differentierad undervisning flyttas fokus till undervisningen och visar på möjligheter istället för svårigheter.

Läs intervjun med Helena Wallberg