– Det här är en bok från hjärtat! Att undervisa elever och tillsammans med dem ”dyka ned” i ämnet är fantastiskt roligt och kreativt, det vet alla lärare. I den här boken berättar jag hur jag gör och vilka metoder jag tror på, säger Filippa Mannerheim, gymnasielärare och orädd skolprofil som hoppas att hennes bok Konsten att undervisa – en bok om lärarens hantverk ska väcka diskussion om pedagogiska frågor. 

I sin nya debattbok och lärarhandledning vill Filippa Mannerheim lyfta läraren som kunskapsförmedlare och visa hur undervisningen kan gå till när ämnet, lärobokstexten och läsningen får ta stor plats. Själv undervisar hon på ett sätt som hon kallar för traditionellt genom grundläggande undervisningsmetoder som att berätta, visa och skriva på tavlan. Hon kräver tystnad i klassrummet, ger läxor, använder läroböcker och låter eleverna anteckna för hand. 

Ämnet ska vara i fokus.

– Ämnet ska vara i fokus, säger Filippa Mannerheim, gymnasielärare i svenska och historia. Vi får inte lämna våra elever att söka kunskapen på egen hand eller dela ut komplexa inlämningsuppgifter som de förväntas klara av att producera självständigt med lite handledning från läraren.

Förutom att uppvärdera lärarhantverket behöver även läroboken och läsningen få ta större plats. Undersökningar visar att hälften av niondeklassarna läser mindre än en sida per dag i skolan, i samtliga ämnen – på papper och på skärm, i läxa och under lektioner. 

– Tidigare fungerade skolan kompenserande genom att vi läste mycket i skolan. Då fick alla elever en chans att utveckla läsförmågan men idag sviker skolan dem. 

Filippa Mannerheim vill därför diskutera pedagogiken i dagens skola. Hon ifrågasätter om elever kan skaffa sig djuplodande kunskap på egen hand, via internet eller i eget arbete och menar att det inte är att undervisa att ge en stor uppgift till eleven att utföra på egen hand. För att kunna analysera, resonera och jämföra behövs kunskap.

Filippa Mannerheims undervisningsmetod innebär lärarledd helklassundervisning med föreläsning, läxförhör och prov. Med regelbundna läxor befästs kunskapen och är därför en viktig del i undervisningen.

Vi diskuterar i klassen och arbetar med ämnet tillsammans och enskilt.

– Jag bryter ner ämnesområdet i mindre tårtbitar, undervisar och berättar. Vi diskuterar i klassen och arbetar med ämnet tillsammans och enskilt. För att befästa kunskaperna får de läxor att öva på. Sedan går vi vidare och tar nästa tårtbit enligt samma modell. På slutet blir det prov på hela området som vi arbetat med.

Genom en strukturerad undervisning där fokus ligger på att läsa och förstå lärobokstext, lära in, ta anteckningar och öva tillsammans och enskilt får eleverna med sig ämneskunskaper och begrepp vilket gör att även dyslektiker och elever med andra svårigheter hänger med på ett bra sätt.

Bedömningsfri undervisning
Med ämnet i fokus diskuterar Filippa Mannerheim aldrig kunskapskrav med sina elever. Hon bedriver en bedömningsfri undervisning där eleverna får öva och lära sig utan att bedömas på vägen. Bedömningen kommer först på slutet.

Att hela tiden fokusera på bedömning i undervisningen dödar lusten att lära.

– Att hela tiden fokusera på bedömning i undervisningen dödar lusten att lära. Och att undervisa! säger Filippa Mannerheim.

Filippa Mannerheim har reflekterat, diskuterat och läst mycket om undervisning och lärande. Hon har funderat och testat vad som fungerar, varför och hur hon ska göra för att lära ut på bästa sätt. Det är också därför hon skrivit boken Konsten att undervisa – en bok om lärarens hantverk där hon går till försvar av traditionella undervisningsmetoder. 

– Det här är en bok från hjärtat! Jag har skrivit om alla de klassiska metoder jag själv använder mig av i undervisningen och som jag tycker i högre grad ska prägla svensk skola, från årskurs 4 och uppåt, med stigande svårighetsgrad, säger hon.

I boken Konsten att undervisa – en bok om lärarens hantverk berättar Filippa Mannerheim om hur man kan lägga upp en undervisning som präglas av:

  • den föreläsande läraren
  • den matris- och bedömningsfria undervisningen
  • skriftspråket
  • (pappers)läroboken
  • handskriften
  • ämneskunskaperna och faktainlärningen
  • läxorna och poängproven
  • det knäpptysta klassrummet

Text av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foton av Marcus Gustafsson

Filippa Mannerheim - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Filippa Mannerheim är gymnasielärare i svenska och historia och har också arbetat som journalist och föreläsare. Hon är en välkänd röst i skoldebatten. 


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Calle Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Att skapa engagemang och motivation i olika elevgrupper

Carl-Johan Markstedt är svensklärare och uppskattad författare av ett av de mer spridda läromedlen i svenska på gymnasiet. Här delar han med sig av sina erfarenheter av att skapa engagemang hos eleverna på ett bättre sätt.

Läs intervjun med Carl-Johan Markstedt

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Kompetens | © Seán McDevitt

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin