Med kreativitet kan du nå högt, sträcka dig längre och åstadkomma något du aldrig trodde var möjligt. Det är svenskläraren Malin Larssons utgångspunkt i svenskundervisningen. Hon menar att kreativiteten engagerar och motiverar eleverna så att de utvecklas långt bortom vad de trodde var möjligt.

– Vi måste använda kreativiteten för att väcka eleverna. För att de ska lägga ner sin själ och sitt hjärta i skrivandet behöver du locka fram det kreativa, säger Malin Larsson.

Men att skriva kreativt kan vara svårt. Speciellt om du ska prestera på beställning och dessutom bli bedömd av både lärare och klasskompisar. Så hur ska man göra för att väcka kreativiteten hos eleverna? Malin Larsson menar att nyckeln är att få eleverna att tänka riktigt stort, utmana och skaka om dem.

– Ställ frågor som rumsterar om dem, få dem att tänka superstora tankar. Det hjälper dem att våga tänka bortom det vanliga, att tänka stort och galet.

I boken Skriv för livet – kreativt skrivande i svenskundervisningen öppnar hon sin klassrumsdörr och visar hur du väcker elevernas kreativitet och vilka frågor, uppgifter, strategier och utmaningar som sätter igång den.

Utmana och var jobbig - på ett tryggt sätt
– Jag pushar mina elever hela tiden, för jag vet att de kan, och jag vet att de litar på mig. Jag pushar dem över stupet, jag vill att de ska hoppa för de kommer att klara det, säger Malin Larsson. 

Genom att utmana eleverna med frågor och uppgifter som hela tiden knuffar dem till gränsen av sin förmåga drivs eleverna framåt och får dem att utvecklas. Samtidigt är det viktigt med trygghet i elevgruppen. En trygghet att veta att det är ok att misslyckas och att göra om. Dela-kulturen är därför viktig.

– Eleverna behöver se att alla bearbetar och gör om, kompisarna kämpar och misslyckas de också. Vi övar oss i att vara crazy tillsammans.

Du som lärare måste våga
En undervisning som bygger på kreativitet kräver också att läraren vågar tänka annorlunda, att själv vara kreativ och våga lita på sina elever. Malin Larsson hoppas att andra lärare kan hämta inspiration från hennes exempel i boken och göra det till sitt.

– Läraryrket i sig är kreativt. Sparka igång den, gör det du i själen tycker är roligt, sno idéer från andra och gör om det till ditt. Din kreativitet och lust smittar av sig på eleverna och det är då det blir bra.

Det lekfulla och kreativa behöver samtidigt ha tydliga ramar med struktur. Det ger eleverna stöd, en trygghet att våga och hjälp att komma vidare.

– För att vara kreativ måste eleverna känna att det är ok att misslyckas. Jag vill att de ska våga chansa, säger Malin Larsson. De behöver känna att de är trygga och att jag ger dem stöd på vägen. Då vågar de kasta sig ut och framåt:

– Nu ska vi hoppa. Jag hoppar först och ni hoppar efter.

Sju råd till dig som vill jobba mer kreativt i skrivundervisningen

  • Tillåt dig själv att vara kreativ – våga!
  • Hämta inspiration från andra – gör det till ditt
  • Hitta elevernas motivation – vad engagerar dem?
  • Skapa riktiga uppgifter –  med riktiga mottagare 
  • Utmana eleverna – ställ jobbiga och stora frågor
  • Sätt tydliga ramar och strukturer för uppgiften
  • Våga kasta dig ut tillsammans med eleverna

Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foton av Mikael M Johansson, Berling Media

Malin Larsson - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Malin Larsson är lärare i svenska på Alviksskolan i Stockholm och tilldelades Svenska Akademiens svensklärarpris 2014. Hon har tidigare skrivit boken Vässa undervisningen tillsammans med Tommy Lucassi och är en av lärarna bakom podden Malin och Cissi – svensklärare emellan. Du kan följa henne på Instagram och Twitter under namnet @visesiskolan.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Björn Ranelid - författare på Gothia Kompetens

En inspirerande resa genom livet, lärandet och kärleken

Björn Ranelids roman Låt solen lysa över alla barn är en kärleksförklaring till bildning, lärdom och mänsklighetens eviga strävan efter det goda. Här får läsaren följa med i en berättelse från barndomens gator i Malmö till en skolsal i Stockholm där världens alla generationer och historiska personer möts. Björn Ranelid är en av Sveriges mest lästa författare. Här berättar han om sin nya roman:

Läs intervjun med Björn Ranelid

Malin Larsson - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Mindset - förhållningssätt till läraren

Hjärnkunskap i praktiken: ”Mina elever har ett jävlar anamma”. Vad är så bra med ”mindset”? Läs intervjun med svenskläraren Malin Larsson här.

Läs intervjun med Malin Larsson