Processutbildningen har varit välarbetad och genomtänkt.

Rosenkulla skola i Nyköping satsade under läsåret 2022–2023 på en kompetensutvecklingsinsats för samtliga lärare och genomförde processutbildningen Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning. Josefin Thorsten, lärare på Rosenkulla skola, var processledare under utbildningen. Här berättar hon mer om vad processutbildningen gav henne och kollegiet.

Hur har du upplevt processutbildningen – hur har det fungerat att varva föreläsningar, lärverkstäder för att sedan testa aktiviteterna i den egna undervisningen?
– Processutbildningen har varit välarbetad och genomtänkt. Det var ett bra upplägg med lärverkstäder och aktiviteter i klasssrummet. Deltagarna har oftast gjort sina uppgifter, vilket tyder på att uppgifterna tilltalade dem.

Föreläsningarna med Helena Wallberg var toppen.

Hur har det fungerat att vara processledare? Vad har du tyckt varit givande, och vad har varit utmanande?
– Jag har tyckt att det fungerat bra att vara processledare. Ibland har jag önskat mer underlag än vad som fanns i portalen, exempelvis hade det varit bra med fördjupande information till mig som processledare.

Vad har utbildningen gett dig som lärare?
– Jag har utvecklat min undervisning så att den är mer differentierad och innehåller fler moment under lektionen. Startuppgifterna har varit toppen och jag har även fått syn på fler kritiska moment.

Hur kan du se att utbildningen bidragit till att utveckla undervisningen, din egen och dina kollegor?
– Utifrån våra pedagogiska diskussioner i kollegiet kan vi se att fortbildningen har höjt undervisningen i alla klassrum.
  
Kan du nämna några lärdomar som du speciellt tar med dig från utbildningen?
– Framförallt tar jag med mig ”luktsalt” och att jag nu har fler differentierade tankesätt att variera mellan.


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto av Jonny Long / Getty Images

Josefin Thorsten, lärare på Rosenkulla skola, var processledare under utbildningen.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Hur skapar man förutsättningar för alla elevers lärande?

Helena Wallberg menar att skolan lägger ett alltför stort fokus på anpassningar för enskilda elever. Genom lektionsdesign och explicit differentierad undervisning flyttas fokus till undervisningen och visar på möjligheter istället för svårigheter.

Läs intervjun med Helena Wallberg om lektionsdesign

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Kompetens

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin