Bok/Broschyr

Kunskapsöversikter

Kunskapskrav på ett nytt och översiktligt sätt

Kunskapsöversikter
Provläs

Sagt om

Alms material utgör ett mycket väldisponerat, lättanvänt och arbetsbesparande hjälpmedel vid undervisningen och elevbedömningen, samt bör öka möjligheterna till effektiviserad och korrekt läroplanstolkning och precis betygsättning.

Ola Svärd, BTJ-häfte nr 18, 2017

Författare

Vi rekommenderar även

Prenumerera på vårt nyhetsbrev