Återkoppling är det bästa verktyget för att utveckla lärandet

Att ge respons som ”Bra jobbat!” eller ”Utveckla resonemanget” hjälper inte eleverna att lära sig och utvecklas. Istället bör lärare vara mer specifika och ställa frågor. Då blir återkoppling ett kraftfullt verktyg för att skapa motivation, inkludering och ett ökat lärande. Här berättar Helena Wallberg mer om hur det går till.

– Återkoppling är grundbulten för att kunna utveckla lärandet, säger Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och även författare till storsäljaren Lektionsdesign – en handbok

Återkoppling innebär att använda språket och frågor för att motivera elever att vilja utvecklas och lära. Ospecificerat pepp som ”Bra jobbat” eller att prata om elever som ”svaga” eller ”starka” betyder egentligen ingenting. Men när återkoppling används på rätt sätt är det ett effektivt verktyg för att skapa motivation, inkludering och ökat lärande.

– Specificera för eleven vad det är som är bra med den där texten, vad som behöver utvecklas och vad du menar med att utveckla ett resonemang. Ställ frågor som ”Visa vad du tänker” eller ”Vad skulle hända om…”. Då hjälper du eleven vidare och förstå vad hen behöver utveckla och lära sig.

Genom att börja fråga och sluta påstå menar Helena Wallberg att det går att skapa ett klassrum som är inkluderande, utvecklande och stärkande. När läraren inte bara förmedlar kunskap, utan ställer frågor för att få eleverna att aktivt delta i sin utveckling, blir eleverna medskapande i att lära sig, och i sin egen kunskapsutveckling.

– Jag önskar att vi kan lägga bort rödpennan och istället inta ett nyfiket och undersökande arbetssätt med eleverna. Det blir också en hjälp i bedömningen, som rätt använt utvecklar lärandet. 

Nu ger Helena Wallberg ut boken Återkoppling – stöd, stimulans och lust att lära som är en reviderad, uppdaterad och utökad version av Återkoppling för utveckling, 2015. Men tanken i boken är densamma; att genom frågor väcka tankar som leder till lärande och kunnande. 

Boken ger ett flertal modeller och verktyg för återkoppling i olika faser – planering, undervisning och bedömning. Den innehåller också ett kapitel om kollegial återkoppling för att skapa en kultur på skolan som är lärande och utvecklande. 

– Det här är en bok för att utveckla ett dialogiskt klassrum, säger Helena Wallberg.


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto: Mikael M Johansson

 

Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska och franska och fil. mag. i specialpedagogik. Hon har skrivit flera böcker om lärande, är skribent för Grundskoletidningens systertidning Pedagogisk Snabbguide.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Malin Larsson - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning

Mindset - förhållningssätt till läraren

Hjärnkunskap i praktiken: ”Mina elever har ett jävlar anamma”. Vad är så bra med ”mindset”? Läs intervjun med svenskläraren Malin Larsson här.

Läs intervjun med Malin Larsson

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Fortbildning

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin