– Särskilt begåvade lär sig mycket mer abstrakt och komplext än andra. Det räcker inte att läraren ger dem lite svårare uppgifter. Om de inte får stimulans på rätt sätt är risken stor att de förlorar all motivation, säger Mona Liljedahl.

Sverige ligger långt efter i hur skolan arbetar med särskilt begåvade elever. Många förblir oupptäckta och får aldrig den stimulans de behöver.

Sverige ligger långt efter i hur skolan arbetar med särskilt begåvade elever. Många förblir oupptäckta och får aldrig den stimulans de behöver. Mona Liljedahl, specialpedagog och leg. gymnasielärare, utbildar och handleder lärare om särskild begåvning. Hon har skrivit flera böcker i ämnet och är även medförfattare till Skolverkets handledningsmaterial Särskilt begåvade elever.

Jag ser det som ett professionellt ansvar att utbilda lärare i ämnet.

– Jag ser det som ett professionellt ansvar att utbilda lärare i ämnet, säger Mona Liljedahl som är aktuell med en ny bok där hon ger praktiska råd om hur lärare kan arbeta med särskilt begåvade för att ge dem rätt förutsättningar att utvecklas och lära.

Mona Liljedahl beskriver i boken Pedagogiskt ABC för särskilt begåvade elever hur acceleration, berikning och coachning – ett pedagogiskt ABC fungerar som en akutinsats för de som håller på att gå under av understimulans och uttråkning. Det fungerar även främjande förebyggande för att bidra till att upptäcka fler särskilt begåvade elever. Däri ligger grundproblemet enligt Mona Liljedahl - att alltför många särskilt begåvade elever aldrig upptäcks i skolan och heller inte får den hjälp de behöver.

Särskilt begåvade upptäcks inte
En särskilt begåvad elev som inte blir bemött utifrån sin intellektuella förmåga riskerar att underprestera och drabbas av psykisk ohälsa. Vissa får F, andra blir hemmasittare och en del lider i det tysta och kan leverera A i de flesta ämnen men tappar glädjen till att lära. Av de som upptäcks är elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i majoritet. Den här brokiga skaran av särskilt begåvade är en del av komplexiteten.

Det enda gemensamma för särskilt begåvade är sättet de lär sig på – abstrakt, komplext och djupt.

– Det enda gemensamma för särskilt begåvade är sättet de lär sig på – abstrakt, komplext och djupt, säger Mona Liljedahl.

De elever som upptäcks har ofta föräldrar som är verbalt starka och tar strid för att få hjälp. Flickor, nyanlända, traumatiserade eller elever som lever i socioekonomiskt utsatta områden, upptäcks sällan.

– Jag har sagt det förut och jag säger det igen: så länge endast särskilt begåvade barn till medvetna, välformulerade och pådrivande föräldrar uppmärksammas i skolan kommer övriga att tappa lusten att lära sig, trots att lusten att lära sig är deras absolut största tillgång.

Att så många elever inte får den hjälp de behöver är en förlust för samhället och kan få förödande konsekvenser för de enskilda individerna. Så hur ska då skolan arbeta för att upptäcka och stötta de särskilt begåvade eleverna?

Vi behöver ta tillbaka vår pedagogiska förmåga att se de här eleverna.

– Vi behöver ta tillbaka vår pedagogiska förmåga att se de här eleverna. Det är ett systemfel att kunskapen inte lärs ut till blivande lärare, säger Mona Liljedahl, som menar att skolan och lärarna behöver skaffa sig mer kunskap om särskilt begåvade elever för att upptäcka och hjälpa dem framåt i sitt lärande.

Rätt till utveckling och lärande
Enligt skollagen har alla elever rätt att ”kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (skollagen 3 kap. 2§). Det gäller även särskilt begåvade. I boken Pedagogiskt ABC för särskilt begåvade elever ger Mona Liljedahl en handfast handledning i hur det kan gå till. 

Boken består av tre delar där den första handlar om att upptäcka de särskilt begåvade eleverna. Del två ger 42 konkreta ABC-insatser att använda för att hjälpa eleverna i sitt lärande och bokens tredje del beskriver tre praktikexempel som bland annat beskriver en radikalacceleration med Lanny som är tolv år och läser naturvetenskapliga programmet på gymnasiet.

Vi behöver skapa en pedagogisk praktik i Sverige kring särskilt begåvade elever och en beprövad erfarenhet på vetenskaplig grund.

– Vi behöver skapa en pedagogisk praktik i Sverige kring särskilt begåvade elever och en beprövad erfarenhet på vetenskaplig grund, säger Mona Liljedahl. Jag hoppas att den här boken ska vara ett steg i den riktningen och ge ett konkret stöd.

Mona Liljedahls råd 

 • Skaffa dig kunskap
  För att kunna arbeta främjande och framåtriktat med särskilt begåvade elever behöver vi ha kompetens att upptäcka dem. Läs på!
 • Kom ihåg att det inte bara handlar om matematisk särbegåvning. Många elever har sin spetsbegåvning inom det språkliga eller konstnärliga området Igen – läs på.
 • Anar du att du har en särskilt begåvad elev?
  • Kartlägg elevens kunskaper - på ett lekfullt sätt. 
  • Testa några av de 42 insatserna från boken. 
  • Diskutera och reflektera kring uppgifterna tillsammans med eleven. Det ger mycket information om hur elevens lärande går till.
 • Utgå ifrån att du har rätt när du anar att eleven är särskilt begåvad! Vänta inte på att någon annan ska peka ut den särskilt begåvade eleven åt dig. Lita på din pedagogiska intuition och prova insatser.

Särbegåvade elever är vår framtid, men vi måste upptäcka dem först!


Av Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto: Peter Eriksson

Om författaren

Mona Liljedahl - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Mona Liljedahl / Peter Eriksson

Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar sedan många år som specialpedagog i grundskolan. Hon är medförfattare till Skolverkets handledningsmaterial Särskilt begåvade elever och har tidigare skrivit böcker om hur man kan upptäcka särskilt begåvade barn och elever.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Webbinarium - Pedagogiskt ABC för särskilt begåvade elever
Mona Liljedahl lyfter i detta webbinarium vad lärare och skolor behöver göra för att kunna stötta särskilt begåvande elever i skolan. Hur upptäcker vi dem och hur kan vi stötta och undervisa dem? Titta på webbinariet inspelat i september 2022, antingen på den här sidan eller på YouTube: se webbinariet på YouTube.

Mona Liljedahl - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

”Särbegåvade elever är vår framtid, men vi måste upptäcka dem först!”

– Nu är det dags för pedagogerna att kliva in på fältet och ge särbegåvade elever den undervisning de behöver! För att klara det behöver pedagogerna kunskap om särbegåvning ur ett praxisnära perspektiv, säger Mona Liljedahl som skrivit boken Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet.

Läs intervjun med Mona Liljedahl

Johan Alm - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Verktyg för att greppa Lgr22

– Läroplanen är utformad så att lärarens kursplanedelar ofta ligger utspridda på 10–20 ställen. Om vi inte har översikten och kan få syn på helheten blir det också svårt att planera för en undervisning som gynnar lärandet, säger Johan Alm, lärare och skolutvecklare vars böcker Lärandematriser och Iakttagbara mål har nått en stor publik.

Läs intervjun med Johan Alm om Lgr22